Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

search Intranet
pracownik
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Informatyczne wsparcie badacza

Portal pracownika NA Portal pracownika NA

Portal Pracownika to baza działalności naukowo-badawczej pracowników UŚ. Zawiera katalog publikacji (bibliografia UŚ, PBN, statystyki), katalog projektów i wniosków badawczych. Możliwe jest również wykorzystanie wyszukiwarki w celu sprawdzenia identyfikatorów ORCID i PBN-ID innych naukowców. W portalu można również sprawdzić wyniki ankiety oceny pracy nauczyciela akademickiego.

Logowanie do portalu pracownika NAprzejdź do logowania

Prace nad rozwijaniem Portalu Pracownika trwają, zakres jego funkcjonalności będzie powiększany.

Repozytorium Uniwersytetu Śląskiego (RE-BUŚ) Repozytorium Uniwersytetu Śląskiego (RE-BUŚ)

Repozytorium Uniwersytetu Śląskiego RE-BUŚ jest otwartą pełnotekstową bazą danych zawierającą publikacje pracowników, doktorantów i studentów UŚ. RE-BUŚ ma na celu upowszechnianie dorobku naukowego pracowników, promowanie badań naukowych prowadzonych na UŚ, a także wspomaganie procesów dydaktycznych.

W repozytorium gromadzone są:

RE-BUŚ działa na podstawie Zarządzenia nr 21/2018 z dnia 19 lutego 2018 r. Rektora Uniwersytetu Śląskiego w sprawie utworzenia Repozytorium Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (RE-BUŚ).

W repozytorium stosowane są 2 sposoby deponowania:

  1. deponowanie bezpośrednie (autodeponowanie) – przez autora pracy
  2. deponowanie pośrednie – przez redaktora repozytorium

Wyszukaj publikacjęprzejdź do wyszukiwania

Uniwersytecki System Obsługi Studiów (USOSweb) Uniwersytecki System Obsługi Studiów (USOSweb)

System USOSWeb jest określany mianem „Wirtualnego dziekanatu”, w którym pracownicy naukowo-dydaktyczni mogą sprawdzić stan swoich grup zajęciowych, wystawić oceny na zaliczenie lub oceny cząstkowe z kolokwiów, wystawić oceny w protokołach zaliczeniowych i egzaminacyjnych, uzupełnić sylabusy prowadzonych przez siebie modułów.

Pracownikom prowadzącym zajęcia dydaktyczne serwis umożliwia m.in.:

Logowanie do serwisu USOSweb odbywa się za pośrednictwem CAS – Centralnego Systemu Uwierzytelniania Uniwersytetu Śląskiego.

Serwis USOSweb

Widoczność w sieci

return to top