Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

search Intranet
pracownik
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Usługi IT

Centralny Serwer Uwierzytelniania (CAS) Centralny Serwer Uwierzytelniania (CAS)

CAS to nazwa Centralnego Serwera Uwierzytelniania, za pomocą którego loguje się do wielu systemów informatycznych wykorzystywanych w UŚ dostępnych poprzez przeglądarkę www. Zaletą tego systemu jest to, że logując się raz, otrzymujemy dostęp do wielu systemów informatycznych bez konieczności powtórnego potwierdzania swojej tożsamości.

Przez CAS można zalogować się do następujących systemów:

Konto CAS

Maksymalnie 14 dni po tym, jak dane o nowym pracowniku zostaną wprowadzone do systemu kadrowego, dane te migrowane są do systemu USOS. Tam tworzone jest dla pracownika konto na potrzeby systemu CAS. Stąd w ciągu następnych 24 godzin dane te są migrowane do systemu CAS. Nowo utworzone konto jest nieaktywne.

Aby je aktywować, należy skorzystać z procedury odzyskiwania hasła.

Aktywacja konta CAS

Każdy pracownik i student Uniwersytetu Śląskiego posiada utworzone automatycznie konto w Centralnym Serwerze Uwierzytelniania. Konto to pozwala logować się do systemów USOSWeb oraz UL. Identyfikatorem użytkownika w tym systemie jest numer PESEL.


Procedura tworzenia kont w systemie CAS dla pracowników UŚ

Logowanie do CAS

Eduroam Eduroam

Uniwersytet Śląski daje możliwość dostępu do sieci uczelni i internetu za pomocą urządzeń mobilnych w ramach bezprzewodowej sieci eduroam.


Linki:

Konfiguracja konta

Kontakt w sprawie obsługi eduroam

Regulamin usługi eduroam


Adres:
ul. Uniwersytecka 4, 40-007 Katowice
tel. 32 359 17 68 wew. 40
e-mail: network@us.edu.pl, dasius@us.edu.pl

Konto e-mail Konto e-mail

Konto poczty elektronicznej tworzone jest automatycznie po zatrudnieniu pracownika i staje się aktywne w ciągu tygodnia. Przed rozpoczęciem używania konta konieczna jest jego aktywacja, której dokonuje sam pracownik.

Aktywacja konta

Aktywacja konta e-mail możliwa jest jedynie w USK USNET, tzn. za pomocą komputerów o adresach IP z klasy B 155.158.0.0/16.

Procedura aktywacji konta e-mail:

 • otwarcie strony do aktywacji konta e-mail,
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych i potwierdzenie zapoznania się z regulaminem użytkowania Uczelnianej Sieci Komputerowej,
 • wypełnienie i przesłanie formularza z informacjami osobistymi (numer pracownika, imię, drugie imię, nazwisko, data urodzenia),
 • ustalenie hasła do poczty elektronicznej,
 • ustalenie hasła do kontaktów z DASiUS,
 • konta można używać natychmiast po zakończeniu procesu aktywacji.

Podczas aktywacji na podstawie informacji podanych przez pracownika tworzony jest kod, który porównywany jest z kodem przechowywanym w systemie komputerowym. Aby aktywować konto, wymagana jest zgodność obu kodów. W praktyce oznacza to, że pracownik musi podać numer pracownika, imię, drugie imię, nazwisko i datę urodzenia dokładnie tak, jak zapisano w systemie.

UWAGA: nowo zatrudnieni pracownicy mogą przez pewien okres nie być ujęci w bazie danych, którą dysponujemy.

Najczęściej konto poczty elektronicznej występuje bez polskich znaków w postaci: imie.nazwisko@us.edu.pl.

Służbowe konto poczty elektronicznej można obsługiwać bezpośrednio przez stronę: https://poczta.us.edu.pl bądź poprzez odpowiednio skonfigurowany program pocztowy.

Można także utworzyć konto e-mail na potrzeby projektu, konferencji. Informacje, jak to zrobić, można znaleźć na stronie: http://usnet.us.edu.pl.

Wszelkie problemy i trudności związane z działaniem poczty elektronicznej należy zgłaszać osobie wyznaczonej na wydziale bądź bezpośrednio Działowi Administracji Sieci i Usług Sieciowych poprzez e-mail: postmaster@us.edu.pl.

Formularz do aktywacji konta: https://usnet.us.edu.pl/uslugi-sieciowe/poczta-elektroniczna/aktywacja/

Oprogramowania Oprogramowania
 1. Programy statystyczne
 2. Office 365
 3. Oprogramowanie antywirusoweSymantec Endpoint Protection (SEP)W Uczelnianej Sieci Komputerowej USNET można i należy stosować licencjonowane oprogramowanie antywirusowe Symantec EndPoint Protection (SEP). Oprogramowanie powinno być zainstalowane na KAŻDYM komputerze służbowym. Oprogramowanie jest przeznaczone wyłącznie do użytku służbowego.
  Administratorzy serwera administrującego mogą otrzymać drogą pocztową plik licencyjny konieczny do umieszczenia na serwerze. W tej sprawie należy wysłać e-mail na adres: jacek.pietrakowski@us.edu.pl.Dokładniejszych informacji związanych z instalacją i eksploatacją oprogramowania Symantec EndPoint Protection udzielają administratorzy lokalnych sieci komputerowych.Wersje instalacyjnehttp://www.oprogramowanie.us.edu.pl/Sep14.htmhttp://www.oprogramowanie.us.edu.pl/Sep12.htm

  Serwer

  http://www.oprogramowanie.us.edu.pl/Serwer.htm

 4. Aktualizacje IT
USOS dla pracowników dziekanatów USOS dla pracowników dziekanatów

USOS – Uniwersytecki System Obsługi Studiów jest podstawowym systemem informatycznym uczelni służącym dokumentowaniu toku studiów. Cechą charakterystyczną systemu USOS jest centralna baza danych wykorzystywana do obsługi studenta. To tu przechowywane są informacje o ocenach, stypendiach czy też pracach dyplomowych. Podstawową grupą użytkowników tego systemu są pracownicy dziekanatów.


Linki:

Tworzenie konta w systemie USOS

Szkolenie z obsługi USOS

Intranet w UŚ Intranet w UŚ

Działania prowadzone w ramach procesu doskonalenia narzędzi komunikacji, pozwoliły na wdrożenie nowych rozwiązań w systemie komunikacji wewnętrznej.

Wraz z końcem 2019 roku został wprowadzony nowy serwis internetowy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, w którym udostępniona została niepubliczna sieć intranet. Pojawienie się intranetu jako nowego narzędzia komunikacji wewnętrznej z pracownikami jest niewątpliwie ważnym etapem procesu wzmacniania komunikacji.

Instrukcja logowania do intranetu.

return to top