Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

search Intranet
pracownik
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Informatyczne wsparcie dydaktyka

E-learning Moodle E-learning Moodle

Platforma e-learningowa oferuje dostęp do rozmaitych możliwości i rozwiązań w zakresie szkoleń poprzez wykorzystanie nowoczesnych narzędzi internetowych.

E-learning doskonale sprawdza się w przypadku szkoleń kompetencyjnych, produktowych, sprzedażowych, szkoleń dla nowych pracowników, szkoleń odnoszących się do stosowania określonych procedur w organizacji.

E-learning służy zdalnemu nauczaniu i jest stosowany przez uczelnie w celu ożywienia procesu edukacyjnego. Zajęcia mogą być organizowane w formule online. Taka forma wraz z profesjonalnie przygotowanymi materiałami daje szerokie możliwości uatrakcyjnienia procesów dydaktycznych i kształcenia. Pozwala również organizować system egzaminowania online.
Znanym narzędziem e-learningu wykorzystywanym w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach jest aplikacja Moodle. Pozwala ona na udostępnianie i zarządzanie kursami i ich użytkownikami. Jest najczęściej stosowanym i najbardziej popularnym narzędziem stworzonym do wspierania procesu kształcenia na odległość.


Linki:

Ankieter Ankieter

Ankieter jest jednym z serwisów internetowych dostępnych w Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studiów. Służy do przeprowadzania ankiet drogą elektroniczną i ma zastosowanie dla ogółu lub dowolnych podgrup społeczności akademickiej, a także dla wskazanych osób spoza uczelni. Ankieter jest formą aplikacji i w zależności od potrzeb może mieć charakter tajny lub jawny. Możliwości tego narzędzia są szerokie, co pozwala na dostosowanie tworzonych kwestionariuszy do potrzeb prowadzonych badań. Pytania w ankietach mogą przyjmować postać pojedynczych lub z wieloma odpowiedziami do wyboru oraz z odpowiedziami pisemnymi itp. Możliwa jest też losowa kolejność wyboru wszystkich lub wybranej podgrupy pytań.

Aplikacja Ankieter komunikuje się z USOS poprzez tzw. migracje, w trakcie których ma miejsce przesyłanie informacji pomiędzy bazami danych obu systemów. W trakcie migracji z USOS do Ankietera przesyłane są informacje o osobach, grupach docelowych respondentów oraz o tym, które osoby należą do konkretnych grup docelowych (tzw. grup respondentów). Natomiast z Ankietera nie są przesyłane żadne dane do USOS.

Uprawnienia do administrowania Ankieterem nadaje super administrator, wskazany przez władze uczelni.
Kontakt do działu obsługującego serwisy USOS: diots@us.edu.pl

Informacja dotycząca korzystania z serwisu Ankieter jest dostępna po zalogowaniu do USOSweb. Poniżej znajdują się print screen z poradnika dla użytkownika serwisu.

Jak korzystać z ankietera?  (plik pdf)

Ankieter – przejdź do serwisu

Karta Kierunku i Informator ECTS Karta Kierunku i Informator ECTS

Jest narzędziem służącym do gromadzenia kompletu informacji o programach kształcenia wszystkich kierunków studiów prowadzonych w Uniwersytecie Śląskim. W serwisie znajdują się m.in. szczegółowe charakterystyki kierunków i specjalności, efekty kształcenia, plany studiów, opisy modułów oraz przypisane do nich punkty ECTS.

Internetowy serwis Karty Kierunku – przejdź do serwisu

Lime Survey Lime Survey

Lime Survey jest internetowym systemem ankiet.

Pozwala użytkownikom na rozwijanie i publikację wielu ankiet oraz gromadzenie i analizę odpowiedzi udzielonych przez respondentów.

Informacje praktyczne:

 • użytkownicy mogą korzystać ze sformatowanego tekstu w pytaniach i wiadomościach przy użyciu edytora tekstu,
 • zdjęcia i filmy mogą również zostać włączone do badania,
 • wygląd i układ badania można zmieniać poprzez zmianę szablonu,
 • szablony można łatwo importować i eksportować przez edytor szablonów,
 • przygotowane badanie użytkownik może aktywować lub dezaktywować,
 • pytania mogą być importowane i eksportowane za pośrednictwem edytora programu,
 • nie ma limitu liczby badań, które użytkownik może stworzyć,
 • nie ma ograniczenia liczby respondentów,
 • nie ma ograniczenia co do liczby pytań w jednym badaniu,
 • pytania są podzielone na grupy, pytania w obrębie każdej grupy organizowane są na tej samej stronie.
 • badania mogą wykorzystywać różne rodzaje pytań, m.in.: wielokrotnego wyboru, wprowadzania tekstu, listy rozwijane, wprowadzanie liczb, suwak, pytania tak/nie,
 • pytania mogą być ułożone na dwuwymiarowej macierzy, z możliwością oparcia pytań jednej osi o pytania na drugiej osi,
 • pytania mogą zależeć od wyników innych pytań (np. respondent może zostać zapytany o środki transportu używanych w dojazdach, jeśli pytany odpowiedział twierdząco na pytanie o posiadanie pracy).

Kontakt

Obsługą systemu Lime Survey zajmuje się Centrum Kształcenia na Odległość Uniwersytetu Śląskiego

Informacji o systemie udziela: administrator_moodle@us.edu.pl

kierownik Centrum Kształcenia na Odległość – kontakt


Linki do systemu:

Ankiety

Logowanie

Office 365 Office 365

Konto w usłudze Office 365 pozwala korzystać ze zbioru aplikacji firmy Microsoft. Znajdują się tam wersje online programów: Word, Excel, PowerPoint, OneNote oraz Outlook. Takie konto pozwala uzyskać dostęp do dużego dysku sieciowego i wygodnej poczty w domenie uczelni.

Posiadanie konto Office 365 pozwala na bycie w stałym kontakcie z pracownikami i studentami Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Konta w usłudze Office 365 są bezpłatne. Utworzenie osobistego konta Office 365 wymaga posiadania zadeklarowanego w systemie USOS adresu e-mail.

Co to jest usługa Office 365?

Usługa Office 365 jest zbiorem narzędzi komunikacyjnych oraz narzędzi pracy grupowej firmy Microsoft. Usługa Office 365 oferuje bezpłatny dostęp do poczty e-mail, dysku sieciowego oraz najnowszych wersji pakietu chmurowej pakietu Microsoft Office. W związku z tym, że usługa do podstawowej pracy nie wymaga instalacji żadnego oprogramowania, korzystanie z niej możliwe jest zarówno na uczelni, jak i poza nią.

Kto może skorzystać z usługi Office 365?

Z usługi Office 365 mogą skorzystać wszyscy pracownicy i studenci Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Regulamin korzystania z usługi Office 365

Czy posiadanie konta w usłudze Office 365 jest obowiązkowe?

Nie.

W jaki sposób można aktywować konto usługi Office 365?

W celu aktywacji konta należy zalogować się w serwisie USOSWeb na stronie: https://usosweb.us.edu.pl, a następnie wybrać zakładkę „Dla wszystkich” znajdującą się w górnej części strony. Po jej kliknięciu pojawi się lista modułów systemu USOSWeb. Wybierając moduł Office 365, rozpoczniemy proces aktywacji konta.

Proces aktywacji konta w usłudze Office 365 (plik pdf)

Pomoc techniczna
W razie pytań zapraszamy do pisania na adres e-mail: usosweb@us.edu.pl.


Pliki

Aktywacja konta Office 365

Regulamin Office 365 w UŚ

Przegląd aplikacji Office 365 dla edukacji  

Review of Applications of the “OFFICE 365 EDUCATION” package

Google Workspace Google Workspace

Konto w usłudze Google Workspace pozwala korzystać ze zbioru aplikacji firmy Google. Korzystając z konta Google (gsuite.us.edu.pl), pracownicy otrzymują dostęp do wielu najpopularniejszych pakietów aplikacji biurowych i rozwiązań wirtualnego dysku zwanego: Chmurą Google / Dyskiem Google. Pracownik może korzystać z chmury/dysku zarówno z służbowego komputera, jak i domowych urządzeń mobilnych. Dzięki aplikacjom zawartym w wirtualnej przestrzeni dyskowej, pracownik może pracować w „chmurze”, zapisywać w niej pliki, przekazywać je innym użytkownikom. Wśród znanych aplikacji można wymienić następujące: Dokumenty Google (pliki Word), Arkusze Google (pliki Excel), Prezentacja Google, Formularze Google. Wszystkie aplikacje są dostępne z poziomu przeglądarki internetowej, jaki i aplikacji na urządzenia mobilne.

Posiadanie konta Google Workspace pozwala na bycie w stałym kontakcie z pracownikami i studentami Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Konta w usłudze są bezpłatne. Utworzenie osobistego konta Google Workspace wymaga posiadania zadeklarowanego w systemie USOS adresu e-mail.

 

Co to jest usługa Google Workspace?

Usługa Google Workspace jest zbiorem narzędzi komunikacyjnych oraz narzędzi pracy grupowej firmy Google. Usługa oferuje bezpłatny dostęp do poczty e-mail, dysku sieciowego zwanego Chmurą lub Dyskiem Google. W związku z tym, że usługa do podstawowej pracy nie wymaga instalacji żadnego oprogramowania, korzystanie z niej możliwe jest zarówno na uczelni, jak i poza nią.

W ramach usługi Google Workspace pracownik otrzymuje dostęp do:

 • platformy Google Classroom,
 • programów biurowych Google,
 • skrzynki pocztowej Gmail,
 • wirtualnego dysku.

Konto w ramach usługi jest kontem wykorzystywanym w procesie zdalnego nauczania, oraz służącym do komunikacji między członkami społeczności akademickiej. Konto może być także wykorzystywane do innych celów związanych z działalnością statutową Uniwersytetu.

 

Kto może skorzystać z usługi Google Workspace?

Z usługi Google Workspace mogą skorzystać wszyscy pracownicy i studenci Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Regulamin korzystania z usługi Google Workspace

 

Czy posiadanie konta w usłudze Office 365 jest obowiązkowe?

Utworzenie konta w ramach usługi Google Workspace jest bezpłatne i dobrowolne.

 

W jaki sposób można aktywować konto usługi Google Workspace?

W celu aktywacji konta należy zalogować się w serwisie USOSWeb na stronie: https://usosweb.us.edu.pl, a następnie wybrać zakładkę „Dla wszystkich” znajdującą się w górnej części strony. Po jej kliknięciu pojawi się lista modułów systemu USOSWeb. Wybierając moduł Google Workspace, rozpoczniemy proces aktywacji konta.

 

Pomoc techniczna
W razie pytań zapraszamy do pisania na adres e-mail: usosweb@us.edu.pl.

 

Programy statystyczne Programy statystyczne

Instalacja i rejestracja programu STATISTICA jest możliwa tylko dla osób posiadających adres e-mail w domenie us.edu.pl. Instalator programu STATISTICA rozpoznaje wielkie i małe litery, stąd numer seryjny programu oraz pozostałe wymagane przy instalacji kody należy wpisywać WIELKIMI LITERAMI.

Pytania dotyczące licencji należy kierować do administratora licencji:

jacek.pietrakowski@us.edu.pl

STATISTICA

Instalacja oprogramowania:
Od 2017 roku obowiązuje dwuletnia (ważna do 30 września 2019 roku) umowa licencyjna. Licencja obejmuje program STATISTICA Rozszerzony Pakiet Akademicki oraz Zestaw Plus.

Karta rejestracyjna:

W celu uzyskania możliwości korzystania z oprogramowania należy wypełnić kartę rejestracyjną użytkownika oprogramowania STATISTICA.

SPSS

Uniwersytecki System Obsługi Studiów (USOSweb) Uniwersytecki System Obsługi Studiów (USOSweb)

System USOSWeb jest określany mianem „Wirtualnego dziekanatu”, w którym pracownicy naukowo-dydaktyczni mogą sprawdzić stan swoich grup zajęciowych, wystawić oceny na zaliczenie lub oceny cząstkowe z kolokwiów, wystawić oceny w protokołach zaliczeniowych i egzaminacyjnych, uzupełnić sylabusy prowadzonych przez siebie modułów.

Pracownikom prowadzącym zajęcia dydaktyczne serwis umożliwia m.in.:

Logowanie do serwisu USOSweb odbywa się za pośrednictwem CAS – Centralnego Systemu Uwierzytelniania Uniwersytetu Śląskiego.

Serwis USOSweb

Welcome to the USOSweb of the University of Silesia in Katowice – site description in English

return to top