Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

search Intranet
pracownik
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Diagnoza oczekiwań interesariuszy na temat studiów

20.04.2023 - 11:49 aktualizacja 31.05.2023 - 13:22
Redakcja: AJS

W ramach projektu Nowej Koncepcji Studiów (NKS) przeprowadzona została diagnoza oczekiwań wobec kształcenia na studiach pierwszego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich. Badaniem objęci zostali zarówno interesariusze wewnętrzni: studenci oraz studentki, nauczyciele oraz nauczycielki akademickie, jak i zewnętrzni: uczniowie oraz uczennice, nauczyciele oraz nauczycielki szkół ponadpodstawowych. W badaniu ankietowym uczestniczyli także respondenci z otoczenia społeczno-gospodarcze. 

Na stronie internetowej Nowej Koncepcji Studiów zamieszczone zostały raporty z poszczególnych badań oraz dokument zawierający zbiorcze wnioski i rekomendacje wraz z notą metodologiczną.  


Udostępnione pliki:  

  • raport z badań ankietowych nauczycieli i nauczycielek akademickich; 
  • raport z badań ankietowych studentów i studentek;  
  • raport z badań ankietowych uczniów i uczennic szkół ponadpodstawowych; 
  • raport z badań ankietowych nauczycieli i nauczycielek szkół ponadpodstawowych; 
  • raport z badań ankietowych otoczenia społeczno-gospodarczego; 
  • zbiorcze wnioski i rekomendacje wraz z notą metodologiczną.  

Studentka wypełniająca ankietę Fot. Julia Agnieszka Szymala / mat. Uniwersytet Śląski w Katowicach

przyszłość kształcenia uniwersyteckiego

strona projektu:

return to top