Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

search Intranet
pracownik
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Raporty

Nowa Koncepcja Studiów pierwszego stopnia. Diagnoza – konsultacje – ewaluacja

Raport z przeprowadzonych działań zespołu benchmarkingowego

Diagnoza oczekiwań interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych wobec kształcenia na studiach pierwszego stopnia i na jednolitych studiach magisterskich w Uniwersytecie Śląskim

Zbiorcze wnioski i rekomendacje wraz z notą metodologiczną

img

Raport z badań ankietowych nauczycieli i nauczycielek akademickich

img

Raport z badań ankietowych studentów i studentek

img

Raport z badań ankietowych uczniów i uczennic szkół ponadpodstawowych

img

Raport z badań ankietowych nauczycieli i nauczycielek szkół ponadpodstawowych

img

Raport z badań ankietowych otoczenia społeczno-gospodarczego

img

przyszłość kształcenia uniwersyteckiego

strona projektu:

return to top