Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

pracownik

Komunikat nr 1
przewodniczącego zespołu ds. zarządzania kryzysowego związku z wirusem COVID-19

W związku z rosnącą liczbą zachorowań na wirusa COVID-19 w Europie, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydało rekomendacje dla jednostek szkolnictwa wyższego i nauki. Treść rekomendacji jest dostępna na stronie: https://www.gov.pl/web/nauka/rekomendacja-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-po-posiedzeniu-zespolu-do-spraw-koordynacji-dzialan-w-systemie-szkolnictwa-wyzszego-i-nauki-w-zwiazku-z-zagrozeniem-wystapienia-covid-19.

Ukazała się również informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla uczelni w związku
z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-glownego-inspektora-sanitarnego-dla-uczelni-w-zwiazku-z-potencjalnym-ryzykiem-zakazenia-koronawirusem

Podtrzymana jest decyzja JM Rektora o wstrzymaniu do odwołania wyjazdów i przyjazdów do krajów wymienianych w bieżących komunikatach Głównego Inspektoratu Sanitarnego (https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/). Obecnie zakaz obejmuje Chiny, Hongkong, Koreę Południową, Włochy, Iran i  Japonię. W przypadku wyjazdów do Niemiec, Francji i Hiszpanii zalecane jest zachowanie szczególnych środków ostrożności i unikanie dużych skupisk ludzkich.

Zgodnie z rekomendacją MNiSW oraz GIS zaleca się ograniczenie, do niezbędnego minimum, wymiany akademickiej i służbowych wyjazdów do innych krajów o ile jest taka możliwość.  W  związku z tym, osobom wyjeżdżającym, zwłaszcza studentom, należy pozostawić w pełni swobodną decyzję o realizacji lub rezygnacji z zaplanowanego wcześniej wyjazdu.

Przed podjęciem decyzji o realizacji wyjazdu należy bezwzględnie:

 1. W porozumieniu z bezpośrednim przełożonym rozważyć, czy dany wyjazd jest konieczny i czy może zostać przesunięty lub odwołany.
 2. Zapoznać się z bieżącą sytuacją w danym kraju:
  1. Komunikaty Głównego Inspektoratu Sanitarnego https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/,
  2. Informacje Ministerstwa Spraw Zagranicznych https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych,
 3. Zarejestrować swój wyjazd w bazie MSZ Odyseusz

https://odyseusz.msz.gov.pl/

 1. Sprawdzić, czy zagraniczne wydarzenie (konferencja, warsztaty, itp.) nie zostało odwołane lub przesunięte.
 2. Sprawdzić, czy lot nie jest odwołany.
 3. Zaleca się kupowanie biletów tak późno, jak to możliwe oraz kupowanie biletów z możliwością zmiany terminu lub zwrotu biletu.
 4. Zaleca się wybór zakwaterowania z możliwością bezkosztowego odwołania.

W przypadku odwołania lub przesunięcia terminu wyjazdu osoba wyjeżdżająca:
jest zobowiązana do poinformowania Działu Współpracy z Zagranicą i koordynatora projektu (jeśli dotyczy) oraz dołożenia wszelkich starań, aby odzyskać poniesione koszty.

Analogicznie należy postępować w odniesieniu do przyjazdów z zagranicy.

Prosimy o śledzenie strony https://us.edu.pl/informacje-i-komunikaty-w-sprawie-koronawirusa-sars-cov-2/, gdzie będą zamieszczane bieżące informacje.

 

dr hab. prof. UŚ Tomasz Pietrzykowski
Prorektor ds. współpracy międzynarodowej i krajowej
Przewodniczący zespołu ds. zarządzania kryzysowego związku z wirusem COVID-19

return to top