Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

search Intranet
pracownik
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Szkolenia organizowane przez jednostki UŚ

Uniwersytet Śląski w Katowicach realizuje działania na rzecz podniesienia kompetencji kadry akademickiej, kierowniczej oraz administracyjnej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. Działanie: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Wyznaczone jednostki Uniwersytetu prowadzą kursy, szkolenia, zajęcia i inne inicjatywy oraz programy.

Oferta szkoleniowa 

  • Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
    Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, będące międzywydziałową jednostką Uniwersytetu Śląskiego prowadzi kursy języków obcych. Zachęcamy do zapoznania się z atrakcyjną ofertą szkoleń i rabatami przewidzianymi dla pracowników i studentów UŚ.

Więcej informacji o szkoleniach

 

  • English Language Centre
    Studium Intensywnej Nauki Języka Angielskiego, Ośrodek Egzaminacyjny British Council, będące pozawydziałową jednostką Uniwersytetu Śląskiego prowadzi kursy języka angielskiego. Zachęcamy do zapoznania się z atrakcyjną ofertą szkoleń i rabatami przewidzianymi dla pracowników i studentów UŚ.

Więcej informacji o szkoleniach

 

  • Uniwersytet Otwarty UŚ – Otwarte Kursy
    W ofercie Uniwersytetu Otwartego znajdują się regularne zajęcia semestralne, cykliczne wydarzenia, a także inne inicjatywy i programy tworzone przez jednostkę oraz we współpracy z partnerami zewnętrznymi, w tym Otwarte Kursy. Stanowią one ofertę zajęć dla wszystkich, którzy ukończyli 18 lat. Dzięki prowadzącym – specjalistom i praktykom, w czasie kilku miesięcy, w ciekawy i nowoczesny sposób umożliwiają zdobycie lub rozwinięcie swojej wiedzy, umiejętności i kompetencji, jak też realizację osobistych pasji. 

Więcej informacji o szkoleniach

return to top