Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

search Intranet
pracownik
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

baza wiedzy w procesie adaptacji

najważniejsze akty prawne najważniejsze akty prawne

Ścieżka adaptacji nowo zatrudnionych pracowników w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach

Statut UŚ

 

Zarządzenia Rektora UŚ

 

 

 

Regulaminy:

 

przydatne linki przydatne linki

Aktywacje kont internetowych:

 

Systemy IT wspomagające pracę w uczelni:

 

Benefity pracownicze:

 

Szkolenia dla pracowników w UŚ:

 

Pozostałe linki:

strefa badacza i dydaktyka strefa badacza i dydaktyka

Zarządzenia Rektora UŚ

 • Oświadczenia dla pracownika naukowego
  • Zarządzenie Rektora UŚ 43/2020 w sprawie składania przez pracowników Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oświadczeń o dziedzinie i dyscyplinie, oświadczeń upoważniających pracodawcę do zaliczenie ich do liczby pracowników prowadzących działalność naukową w danej dyscyplinie oraz oświadczeń upoważniających Uniwersytet Śląski w Katowicach do wykazania osiągnięć pracownika, dla celów ewaluacji jakości działalności naukowej. https://aktyprawne.us.edu.pl/423-lista/d/138/5/
  • Zarządzenie nr 134/2020 z dnia 24-08-2020 Rektora UŚ zmieniające zarządzenie w sprawie składania przez pracowników Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oświadczeń o dziedzinie i dyscyplinie, oświadczeń upoważniających pracodawcę do zaliczenia ich do liczby pracowników prowadzących działalność naukową w danej dyscyplinie oraz oświadczeń upoważniających Uniwersytet Śląski w Katowicach do wykazania osiągnięć pracownika, dla celów ewaluacji jakości działalności naukowej. https://aktyprawne.us.edu.pl/423-lista/d/2836/5/

  • Zarządzenie nr 178/2022 zmieniające zarządzenie w sprawie składania przez pracowników Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oświadczeń o dziedzinie i dyscyplinie, oświadczeń upoważniających pracodawcę do zaliczenie ich do liczby pracowników prowadzących działalność naukową w danej dyscyplinie oraz oświadczeń upoważniających Uniwersytet Śląski w Katowicach do wykazania osiągnięć pracownika, dla celów ewaluacji jakości działalności naukowej. https://aktyprawne.us.edu.pl/423-lista/d/6059/5/
 • Działalność projakościowa:
  • zarządzenie nr 176/2019 w sprawie wprowadzenia zasad dotyczących przyznawania jednorazowych dodatków zadaniowych pracownikom Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, finansowanych ze środków subwencji będących w dyspozycji rektora na działania projakościowe.
   https://aktyprawne.us.edu.pl/423-lista/d/185/5/

 

Systemy IT wspomagające pracę w uczelni:

 

Ważne kontakty

return to top