Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

pracownik

Kontakt

DZIAŁ SPRAW OSOBOWYCH I SOCJALNYCH
Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
e-mail: kadry@us.edu.pl

Dyrektor ds. personalnych Dyrektor ds. personalnych

dr Wioletta Szóstak
tel. 32 359 13 37
e-mail: wioletta.szostak@us.edu.pl 

Zastępca dyrektora ds. personalnych Zastępca dyrektora ds. personalnych

mgr Marzena Olszyczka
tel. 32 359 22 24
e-mail: marzena.olszyczka@us.edu.pl

Koordynator ds. socjalnych Koordynator ds. socjalnych

mgr Anna Kasprzyk
tel. 32 359 15 15
e-mail: anna.niziolek@us.edu.pl

Koordynator ds. pracowników niebędących nauczycielami Koordynator ds. pracowników niebędących nauczycielami

mgr Dominika Zygmańska
tel. 32 359 24 76
e-mail: dominika.zygmanska@us.edu.pl

Sprawy kadrowe nauczycieli akademickich Sprawy kadrowe nauczycieli akademickich

Wydział Humanistyczny
      tel. 32 359 16 65 – mgr Kinga Arkuszewska, Elżbieta Leszczyńska

Wydział Nauk Przyrodniczych
      tel. 32 359 22 25 – lic. Ewa Wilkus;  tel. 32 359 19 81 – Ewa Piotrowska-Ciborowska

Wydział Nauk Społecznych
      tel. 32 359 16 65 – Elżbieta Leszczyńska

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
      tel. 32 359 20 33 – mgr Tomasz Suchacki; tel. 32 359 19 81 – lic. Karolina Szulc

Wydział Prawa i Administracji
      tel. 32 359 19 81 – Ewa Piotrowska-Ciborowska

Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji
      tel. 33 854 64 30 – lic. Renata Wajsman

Wydział Teologiczny
      tel. 32 359 19 81 – Ewa Piotrowska-Ciborowska

Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego
      tel. 32 359 19 81 – lic. Karolina Szulc

Szkoła Języka i Kultury Polskiej; Centrum Języka i Kultury Chińskiej
      tel. 32 359 16 65 – mgr Kinga Arkuszewska

pozostałe jednostki ogólnouczelniane, Centra Badawcze, Kolegia
tel. 32 359 20 33 – mgr Tomasz Suchacki

Sprawy kadrowe pracowników niebędących nauczycielami akad(...) Sprawy kadrowe pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

pracownicy administracji ogólnouczelnianej – tel. 32 359 16 60 – Elżbieta Hyrnik

pracownicy administracyjni wydziałów i jednostek ogólnouczelnianych – tel. 32 359 18 49 – mgr Małgorzata Krasuska-Korzeniec

pracownicy biblioteczni zatrudnieni w Bibliotece Uniwersytetu Śląskiego – tel. 32 359 16 80 – mgr Dominika Zygmańska

pracownicy inżynieryjno-techniczni, naukowo-techniczni, informatycy – tel. 32 359 16 60 – Danuta Szefer

pracownicy działalności wydawniczej, pracownicy administracyjni DAG i CINiBA, pracownicy obsługi, kierowcy – tel. 32 359 18 49 – lic. Agnieszka Włodyka

pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi (Cieszyn) – tel. 33 854 64 30 – lic. Renata Wajsman

pracownicy zatrudnieni w ramach projektów – tel. 32 359 16 80 – mgr Kinga Serdyńska

projekty – tel. 32 359 16 80 – inż. Agnieszka Tarnawska, mgr Agnieszka Myszor

Sprawy socjalne Sprawy socjalne

mgr Anna Kasprzyk
mgr Krystyna Wodyńska
mgr Patrycja Błaut
tel. 32 359 15 15

return to top