Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

pracownik

Wyniki konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich

adiunkt | Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych adiunkt | Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU w trybie art. 119 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Konkurs na stanowisko: adiunkta w grupie pracowników badawczych

Jednostka zatrudniająca: Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Nr referencyjny: 4/2021/NA/WNST/ICh

Data publikacji ogłoszenia: 10 luty 2021

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 19 kwietnia 2021

adiunkt | Wydział Nauk Przyrodniczych adiunkt | Wydział Nauk Przyrodniczych

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU w trybie art. 119 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Konkurs na stanowisko: adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Jednostka zatrudniająca: Wydział Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Nr referencyjny: 5/2021/NA/WNP/IBBiOŚ

Data publikacji ogłoszenia: 11 luty 2021

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 1 kwietnia 2021

adiunkt (post-doc) | Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych adiunkt (post-doc) | Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU w trybie art. 119 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Konkurs na stanowisko: adiunkta (post-doc) w grupie pracowników badawczych

Jednostka zatrudniająca: Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Nr referencyjny: 6/2021/NA/WNST/ICh/101017758

Data publikacji ogłoszenia: 11 luty 2021

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 26 kwietnia 2021

adiunkt | Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych adiunkt | Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU w trybie art. 119 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Konkurs na stanowisko: adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Jednostka zatrudniająca: Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Nr referencyjny: 7/2021/NA/WNST/ICh

Data publikacji ogłoszenia: 5 marzec 2021

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 26 kwietnia 2021

adiunkt | Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych adiunkt | Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU w trybie art. 119 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Konkurs na stanowisko: adiunkta (post-doc) w grupie pracowników badawczych.

Jednostka zatrudniająca: Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Nr referencyjny: 8/2021/NA/WNST/IF/02371

Data publikacji ogłoszenia: 2 marzec 2021

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 30 kwietnia 2021

adiunkt | Wydział Humanistyczny adiunkt | Wydział Humanistyczny

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU w trybie art. 119 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Konkurs na stanowisko: adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych.

Jednostka zatrudniająca: Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Nr referencyjny: 10/2021/NA/WH/IJ

Data publikacji ogłoszenia: 10 maj 2021

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 5 lipca 2021

adiunkt | Wydział Humanistyczny adiunkt | Wydział Humanistyczny

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU w trybie art. 119 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Konkurs na stanowisko: adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych.

Jednostka zatrudniająca: Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Nr referencyjny: 11-2021-NA-WH-IL

Data publikacji ogłoszenia: 13 maj 2021

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 5 lipca 2021

instruktor | Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu instruktor | Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU w trybie art. 119 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

 

Konkurs na stanowisko: instruktora w grupie pracowników dydaktycznych.

Jednostka zatrudniająca: Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Nr referencyjny: 16-2021-NA-CWFiS

Data publikacji ogłoszenia: 7 maj 2021

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 25 czerwiec 2021

adiunkt | Wydział Humanistyczny adiunkt | Wydział Humanistyczny

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU w trybie art. 119 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Konkurs na stanowisko: adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych.

Jednostka zatrudniająca: Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Nr referencyjny: 19-2021-NA-WH

Data publikacji ogłoszenia: 13 maj 2021

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 8 lipca 2021

lektor | Wydział Humanistyczny lektor | Wydział Humanistyczny

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU w trybie art. 119 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Konkurs na stanowisko: lektor w grupie pracowników dydaktycznych.

Jednostka zatrudniająca: Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Nr referencyjny: 26-2021-NA-WH

Data publikacji ogłoszenia: 27 maj 2021

Liczba nadesłanych ofert: 6

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 8 lipca 2021

instruktor | Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu instruktor | Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu

Informacja o wynikach otwartego konkursu w trybie art. 119 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Konkurs na stanowisko: instruktora w grupie pracowników dydaktycznych

Jednostka zatrudniająca: Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu

Nr referencyjny: 15/2021/NA/CWFiS

Data publikacji ogłoszenia: 7 maja 2021

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 30 czerwca 2021

adiunkt ׀ Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych adiunkt ׀ Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU w trybie art. 119 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Konkurs na stanowisko: adiunkta w grupie pracowników badawczych

Jednostka zatrudniająca: Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Nr referencyjny: 4/2021/NA/WNST/ICh

Data publikacji ogłoszenia: 11 lutego 2021

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 19 kwietnia 2021

adiunkt ׀ Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji adiunkt ׀ Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU w trybie art. 119 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Konkurs na stanowisko: adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Jednostka zatrudniająca: Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Nr referencyjny: 59/2020/NA/WSNE/ISP

Data publikacji ogłoszenia: 30 października 2020

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 10 grudnia 2020

adiunkt ׀ Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji adiunkt ׀ Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU w trybie art. 119 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Konkurs na stanowisko: adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Jednostka zatrudniająca: Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Nr referencyjny: 60/2020/NA/WSNE/ISP

Data publikacji ogłoszenia: 30 października 2020

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 10 grudnia 2020

profesor ׀ Wydział Nauk Społecznych profesor ׀ Wydział Nauk Społecznych

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU w trybie art. 119 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Konkurs na stanowisko: profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Jednostka zatrudniająca: Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Nr referencyjny: 61/2020/NA/WNS/IP

Data publikacji ogłoszenia: 15 listopada 2021

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 5 stycznia 2021

asystent ׀ Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji asystent ׀ Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU w trybie art. 119 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Konkurs na stanowisko: asystenta w grupie pracowników badawczych

Jednostka zatrudniająca: Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Nr referencyjny: 64/2020/NA/WSNE/NPHR/006887

Data publikacji ogłoszenia: 23 grudzień 2020

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 11 lutego 2021

 

adiunkt ׀ Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych adiunkt ׀ Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU

w trybie art. 119 ust. 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Konkurs na stanowisko: adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Na Wydziale Nauk Ścisłych i Technicznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach,

Nr referencyjny: 58/2020/NA/WNST/IF

 

Data publikacji ogłoszenia: 04.11.2020 r.

Data nadsyłania zgłoszeń: 15.12.2020 r.

Liczba nadesłanych ofert: 15

Liczba ofert spełniających wymagania formalne: 4

Liczba ofert spełniających wymagania dodatkowe: 7

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 14.01.2021 r.

 

Decyzja komisji konkursowej: konkurs został rozstrzygnięty

 

adiunkt ׀ Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych adiunkt ׀ Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU

w trybie art. 119 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

 

Konkurs na stanowisko: adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Jednostka zatrudniająca: Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych Śląskiego w Katowicach

Nr referencyjny: 57/2020/NA/WNST/IF

Data publikacji ogłoszenia: 3 listopada 2020

Liczba nadesłanych ofert: 10

Konkurs został rozstrzygnięty:  tak

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 16 grudnia 2020

adiunkt ׀ Wydział Nauk Przyrodniczych adiunkt ׀ Wydział Nauk Przyrodniczych

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU

w trybie art. 119 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

 

Konkurs na stanowisko: adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Jednostka zatrudniająca: Wydział Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Nr referencyjny: 55/2020/NA/WNP/BBOŚ

Data publikacji ogłoszenia: 19 października 2020

Liczba nadesłanych ofert: 5

 

Konkurs został rozstrzygnięty:  tak

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 9 grudnia 2020

adiunkt ׀ Wydział Humanistyczny adiunkt ׀ Wydział Humanistyczny

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU

w trybie art. 119 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

 

Konkurs na stanowisko: adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Jednostka zatrudniająca: Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Nr referencyjny: 54/2020/NA/WH/IH

Data publikacji ogłoszenia: 20 października 2020

Konkurs został rozstrzygnięty:  tak

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 17 grudnia 2020

adiunkt ׀ Wydział Humanistyczny adiunkt ׀ Wydział Humanistyczny

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU

w trybie art. 119 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

 

Konkurs na stanowisko: adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Jednostka zatrudniająca: Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Nr referencyjny: 53/2020/NA/WH/IH

Data publikacji ogłoszenia: 19 października 2020

Liczba nadesłanych ofert: 9

Konkurs został rozstrzygnięty:  tak

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 17 grudnia 2020

adiunkt ׀ Wydział Humanistyczny adiunkt ׀ Wydział Humanistyczny

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU

w trybie art. 119 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

 

Konkurs na stanowisko: adiunkta (post-doc) w grupie pracowników badawczych

Jednostka zatrudniająca: Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Nr referencyjny: 52/2020/NA/WH/IL

Data publikacji ogłoszenia: 13 października 2020

Liczba nadesłanych ofert: 9

Konkurs został rozstrzygnięty:  tak

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 9 grudnia 2020

return to top