Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

pracownik
asystent | Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji asystent | Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU w trybie art. 119 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Konkurs na stanowisko: asystent w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Liczba stanowisk, na które prowadzone było postępowanie konkursowe: 1

Jednostka zatrudniająca: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji, Instytut Sztuk Plastycznych

Nr referencyjny ogłoszenia: 75/2022/NA/WSNE/ISP

Data publikacji ogłoszenia: 8 czerwca 2022 r.

Konkurs został rozstrzygnięty: nie

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 12 września 2022 r.

adiunkt | Wydział Nauk Przyrodniczych adiunkt | Wydział Nauk Przyrodniczych

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU w trybie art. 119 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Konkurs na stanowisko: adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Liczba stanowisk, na które prowadzone było postępowanie konkursowe: 1

Jednostka zatrudniająca: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Przyrodniczych, Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska

Nr referencyjny ogłoszenia: 37/2022/NA/WNP/IBBIOS

Data publikacji ogłoszenia: 13 lipca 2022 r.

Konkurs został rozstrzygnięty: tak

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 21 września 2022 r.

profesor uczelni | Wydział Humanistyczny profesor uczelni | Wydział Humanistyczny

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU w trybie art. 119 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Konkurs na stanowisko: profesor uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Liczba stanowisk, na które prowadzone było postępowanie konkursowe: 1

Jednostka zatrudniająca: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Humanistyczny, Instytut Językoznawstwa

Nr referencyjny ogłoszenia: 26/2022/NA/WH/IJ

Data publikacji ogłoszenia: 8 czerwca 2022 r.

Konkurs został rozstrzygnięty: nie

Termin rozstrzygnięcia: 1 września 2022 r.

profesor uczelni | Wydział Humanistyczny profesor uczelni | Wydział Humanistyczny

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU w trybie art. 119 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Konkurs na stanowisko: profesor uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Liczba stanowisk, na które prowadzone było postępowanie konkursowe: 1

Jednostka zatrudniająca: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Humanistyczny, Instytut Językoznawstwa

Nr referencyjny ogłoszenia: 25/2022/NA/WH/IJ

Data publikacji ogłoszenia: 8 czerwca 2022 r.

Konkurs został rozstrzygnięty: nie

Termin rozstrzygnięcia: 1 września 2022 r.

adiunkt | Wydział Humanistyczny adiunkt | Wydział Humanistyczny

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU w trybie art. 119 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Konkurs na stanowisko: adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Liczba stanowisk, na które prowadzone było postępowanie konkursowe: 1

Jednostka zatrudniająca: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Humanistyczny, Instytut Językoznawstwa

Nr referencyjny ogłoszenia: 24/2022/NA/WH/IJ

Data publikacji ogłoszenia: 8 czerwca 2022 r.

Konkurs został rozstrzygnięty: nie

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 8 września 2022 r.

adiunkt | Wydział Humanistyczny adiunkt | Wydział Humanistyczny

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU w trybie art. 119 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Konkurs na stanowisko: adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Liczba stanowisk, na które prowadzone było postępowanie konkursowe: 1

Jednostka zatrudniająca: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Humanistyczny, Instytut Językoznawstwa

Nr referencyjny ogłoszenia: 23/2022/NA/WH/IJ

Data publikacji ogłoszenia: 8 czerwca 2022 r.

Konkurs został rozstrzygnięty: tak

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 12 września 2022 r.

adiunkt | Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych adiunkt | Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU w trybie art. 119 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Konkurs na stanowisko: adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Jednostka zatrudniająca: Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

Nr referencyjny ogłoszenia: 4/2022/NA/WNST/IFiz

Data publikacji ogłoszenia: 24 maja 2022

Data nadsyłania aplikacji: 27 czerwca 2022

Konkurs został rozstrzygnięty.

Termin podjęcia decyzji: 13 lipca 2022 roku

lektor | Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych lektor | Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU w trybie art. 119 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Konkurs na stanowisko: lektor w grupie pracowników dydaktycznych

Liczba stanowisk, na które prowadzone było postępowanie konkursowe: 1

Jednostka zatrudniająca: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Nr referencyjny ogłoszenia: 17/2022/NA/SPNJO

Data publikacji ogłoszenia: 6 maja 2022 r.

Konkurs został rozstrzygnięty: tak

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 1 lipca 2022 r.

profesor uczelni | Wydział Humanistyczny profesor uczelni | Wydział Humanistyczny

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU w trybie art. 119 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Konkurs na stanowisko: profesor uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Liczba stanowisk, na które prowadzone było postępowanie konkursowe: 1

Jednostka zatrudniająca: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Humanistyczny, Instytut Nauk o Kulturze

Nr referencyjny ogłoszenia: 3/2022/NA/WH/INoK

Data publikacji ogłoszenia: 25 maja 2022 r.

Konkurs został rozstrzygnięty:  nie

Termin podjęcia uchwały o braku rozstrzygnięcia konkursu: 29 czerwca 2022 r.

profesor uczelni | Wydział Nauk Społecznych profesor uczelni | Wydział Nauk Społecznych

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU w trybie art. 119 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Konkurs na stanowisko: profesor uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Liczba stanowisk, na które prowadzone było postępowanie konkursowe: 2

Jednostka zatrudniająca: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Nauk Politycznych

Nr referencyjny ogłoszenia: 11/2022/NA/WNS/INP

Data publikacji ogłoszenia: 12 maja 2022 r.

Konkurs został rozstrzygnięty: tak

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 24 czerwca 2022

adiunkt | Wydział Teologiczny adiunkt | Wydział Teologiczny

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU w trybie art. 119 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Konkurs na stanowisko: adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Liczba stanowisk, na które prowadzone było postępowanie konkursowe: 1

Jednostka zatrudniająca: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Teologiczny

Nr referencyjny ogłoszenia: 9/2022/NA/WTL/IF

Data publikacji ogłoszenia: 5 kwietnia 2022 r.

Konkurs został rozstrzygnięty: tak

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 30 maja 2022 r.

adiunkt | Wydział Nauk Przyrodniczych adiunkt | Wydział Nauk Przyrodniczych

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU w trybie art. 119 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Konkurs na stanowisko: adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Liczba stanowisk, na które prowadzone było postępowanie konkursowe: 1

Jednostka zatrudniająca: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Przyrodniczych, Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska

Nr referencyjny ogłoszenia: 8/2022/NA/WNP/IBBIOŚ

Data publikacji ogłoszenia: 22 marca 2022 r.

Konkurs został rozstrzygnięty: tak

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 16 maja 2022 r.

adiunkt | Wydział Nauk Przyrodniczych adiunkt | Wydział Nauk Przyrodniczych

 INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU w trybie art. 119 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Konkurs na stanowisko: adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Liczba stanowisk, na które prowadzone było postępowanie konkursowe: 1

Jednostka zatrudniająca: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Przyrodniczych, Instytut Nauk o Ziemi

Nr referencyjny ogłoszenia: 7/2022/NA/WNP/INoZ

Data publikacji ogłoszenia: 29 marca 2022 r.

Konkurs został rozstrzygnięty: tak

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 30 maja 2022 r.

adiunkt | Wydział Nauk Przyrodniczych adiunkt | Wydział Nauk Przyrodniczych

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU w trybie art. 119 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Konkurs na stanowisko: adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Liczba stanowisk, na które prowadzone było postępowanie konkursowe: 1

Jednostka zatrudniająca: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Przyrodniczych, Instytut Nauk o Ziemi

Nr referencyjny ogłoszenia: 6/2022/NA/WNP/INoZ

Data publikacji ogłoszenia: 18 marca 2022 r.

Konkurs został rozstrzygnięty: tak

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 18 maja 2022 r.

adiunkt | Wydział Nauk Przyrodniczych adiunkt | Wydział Nauk Przyrodniczych

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU w trybie art. 119 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Konkurs na stanowisko: adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Liczba stanowisk, na które prowadzone było postępowanie konkursowe: 1

Jednostka zatrudniająca: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Przyrodniczych, Instytut Nauk o Ziemi

Nr referencyjny ogłoszenia: 5/2022/NA/WNP/INoZ

Data publikacji ogłoszenia: 14 marca 2022 r.

Konkurs został rozstrzygnięty: tak

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 12 maja 2022 r.

adiunkt (post-doc) | Wydział Nauk Społecznych adiunkt (post-doc) | Wydział Nauk Społecznych

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU

w trybie art. 119 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Konkurs na stanowisko: adiunkt (post-doc)

Jednostka zatrudniająca: Wydział Nauk Społecznych

Nr referencyjny ogłoszenia: 2/2022/NA/WNS/IP/p-d

Data publikacji ogłoszenia: 14 lutego 2022 r.

Konkurs został rozstrzygnięty, do zatrudnienia została rekomendowana pani dr Marta Łukowska

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 5 kwietnia 2022 r.

profesor uczelni | Wydział Nauk Społecznych profesor uczelni | Wydział Nauk Społecznych

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU

w trybie art. 119 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Konkurs na stanowisko: profesor uczelni

Jednostka zatrudniająca: Wydział Nauk Społecznych

Nr referencyjny ogłoszenia: 71/2021/NA/WNS/IS

Data publikacji ogłoszenia: 13 grudnia 2021

Konkurs został rozstrzygnięty. Do zatrudnienia została rekomendowana pani Magdalena Szpunar.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 4 marzec 2022

lektor | Wydział Humanistyczny lektor | Wydział Humanistyczny

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU

w trybie art. 119 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Konkurs na stanowisko: lektor

Jednostka zatrudniająca: Wydział Humanistyczny

Nr referencyjny ogłoszenia: 55/2021/NA/WH

Data publikacji ogłoszenia: 22 listopada 2021 r

Konkurs został rozstrzygnięty.

Termin podjęcia decyzji: 28.01.2022 r.

adiunkt | Wydział Humanistyczny adiunkt | Wydział Humanistyczny

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU

w trybie art. 119 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Konkurs na stanowisko: adiunkta

Jednostka zatrudniająca: Wydział Humanistyczny

Nr referencyjny ogłoszenia: 85/2021/NA/WH/IL

Data publikacji ogłoszenia: 10 stycznia 2022

 

Konkurs został rozstrzygnięty. Do zatrudnienia został rekomendowany pan Michał Jakubski.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 1 marca 2022

asystent | Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji asystent | Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU

w trybie art. 119 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Konkurs na stanowisko: asystent

Jednostka zatrudniająca: Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji

Nr referencyjny ogłoszenia: 73/2021/NA/WSNE/ISP

Data publikacji ogłoszenia: 16 grudnia 2021

Konkurs został rozstrzygnięty. Do zatrudnienia został rekomendowany pan Adam Cichy.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 2 luty 2022

adiunkt | Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji adiunkt | Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU

w trybie art. 119 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Konkurs na stanowisko: adiunkt

Jednostka zatrudniająca: Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji

Nr referencyjny ogłoszenia: 72/2021/NA/WSNE/ISP

Data publikacji ogłoszenia: 17 grudnia 2021

 

Konkurs został rozstrzygnięty. Do zatrudnienia została rekomendowana pani Ilona Herma-Pasińska.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 2 luty 2022

profesor | Wydział Nauk Społecznych profesor | Wydział Nauk Społecznych

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU

w trybie art. 119 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Konkurs na stanowisko: profesor

Jednostka zatrudniająca: Wydział Nauk Społecznych

Nr referencyjny ogłoszenia: 69/2021/NA/WH/IF

Data publikacji ogłoszenia: 09 listopada 2021

 

Konkurs został rozstrzygnięty. Do zatrudnienia został rekomendowany pan Wojciech Sady.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 13 grudnia 2021 r.

adiunkt | Wydział Nauk Społecznych adiunkt | Wydział Nauk Społecznych

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU

w trybie art. 119 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Konkurs na stanowisko: adiunkt

Jednostka zatrudniająca: Wydział Nauk Społecznych

Nr referencyjny ogłoszenia: 66/2021/NA/WNP/INoZ

Data publikacji ogłoszenia: 25 listopada 2021

Konkurs został rozstrzygnięty. Do zatrudnienia została rekomendowana pani Anna Abramowicz.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 18 luty 2022 r.

adiunkt (post-doc) | Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych adiunkt (post-doc) | Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU

w trybie art. 119 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Konkurs na stanowisko: adiunkt (post-doc)

Jednostka zatrudniająca: Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

Nr referencyjny ogłoszenia: 62/2021/NA/WNST/ICH/p-d

Data publikacji ogłoszenia: 29 października 2021

Konkurs został rozstrzygnięty. Do zatrudnienia został rekomendowany pan Mahadeo R. Patil.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 10 stycznia 2022 r.

asystent | Wydział Humanistyczny asystent | Wydział Humanistyczny

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU

w trybie art. 119 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Konkurs na stanowisko: asystent

Jednostka zatrudniająca: Wydział Humanistyczny

Nr referencyjny ogłoszenia: 57/2021/NA/WH

Data publikacji ogłoszenia: 23 października 2021

Konkurs został nierozstrzygnięty.

Termin podjęcia decyzji: 14.02.2022 r.

asystent | Wydział Humanistyczny asystent | Wydział Humanistyczny

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU

w trybie art. 119 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Konkurs na stanowisko: asystent

Jednostka zatrudniająca: Wydział Humanistyczny

Nr referencyjny ogłoszenia: 56/2021/NA/WH

Data publikacji ogłoszenia: 23 listopada 2021 r

 

Konkurs został nierozstrzygnięty.

Termin podjęcia decyzji: 19.01.2022 r.

asystent | Szkoła Filmowa im. K. Kieślowskiego asystent | Szkoła Filmowa im. K. Kieślowskiego

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU w trybie art. 119 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Konkurs na stanowisko: asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Jednostka zatrudniająca: Szkoła Filmowa im. K. Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Nr referencyjny ogłoszenia: 79/2021/NA/SF

Data publikacji ogłoszenia: 23 grudnia 2021

Liczba nadesłanych ofert: 3

Konkurs został rozstrzygnięty.

Termin podjęcia decyzji:

asystent | Szkoła Filmowa im. K. Kieślowskiego asystent | Szkoła Filmowa im. K. Kieślowskiego

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU w trybie art. 119 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Konkurs na stanowisko: asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Jednostka zatrudniająca: Szkoła Filmowa im. K. Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Nr referencyjny ogłoszenia: 78/2021/NA/SF

Data publikacji ogłoszenia: 23 grudnia 2021

Liczba nadesłanych ofert: 3

Konkurs został rozstrzygnięty.

Termin podjęcia decyzji: 18 lutego 2022 roku

adiunkt | Wydział Sztuki i Nauki o Edukacji adiunkt | Wydział Sztuki i Nauki o Edukacji

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU w trybie art. 119 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Konkurs na stanowisko: adiunkta

Jednostka zatrudniająca: Wydział Sztuki i Nauki o Edukacji

Nr referencyjny ogłoszenia: 86/2021/NA/WSNE

Data publikacji ogłoszenia: 23 grudnia 2021

Liczba nadesłanych ofert: 3

Konkurs został rozstrzygnięty.

adiunkt | Wydział Nauk Społecznych adiunkt | Wydział Nauk Społecznych

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU w trybie art. 119 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Konkurs na stanowisko: adiunkta

Jednostka zatrudniająca: Wydział Nauk Społecznych

Nr referencyjny ogłoszenia: 70/2021/NA/WNS/IP

Data publikacji ogłoszenia: 13 grudnia 2021

Liczba nadesłanych ofert: 1

Konkurs nie został rozstrzygnięty.

Termin podjęcia decyzji: 25 stycznia 2022 roku

adiunkt | Wydział Nauk Przyrodniczych adiunkt | Wydział Nauk Przyrodniczych

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU w trybie art. 119 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

 

Konkurs na stanowisko: adiunkta

Jednostka zatrudniająca: Wydział Nauk Przyrodniczych

Nr referencyjny ogłoszenia: 67/2021/NA/WNP/IBBiOŚ

Data publikacji ogłoszenia: 7 grudnia 2021

Liczba nadesłanych ofert: 1

Konkurs został rozstrzygnięty.

Termin podjęcia decyzji: 25 stycznia 2022 roku

adiunkt | Wydział Humanistyczny adiunkt | Wydział Humanistyczny

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU w trybie art. 119 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

 

Konkurs na stanowisko: adiunkta

Jednostka zatrudniająca: Wydział Humanistyczny

Nr referencyjny ogłoszenia: 60/2021/NA/WH/IL

Data publikacji ogłoszenia: 25 października 2021

Liczba nadesłanych ofert: 7

Konkurs nie został rozstrzygnięty.

Termin podjęcia decyzji: 4 stycznia 2022 roku

adiunkt | Wydział Humanistyczny adiunkt | Wydział Humanistyczny

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU w trybie art. 119 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Konkurs na stanowisko: adiunkta

Jednostka zatrudniająca: Wydział Humanistyczny

Nr referencyjny ogłoszenia: 58/2021/NA/WH

Data publikacji ogłoszenia: 24 listopada 2021

Liczba nadesłanych ofert: 2

Konkurs został rozstrzygnięty.

Termin podjęcia decyzji: 19 stycznia 2022 roku

adiunkt | Wydział Humanistyczny adiunkt | Wydział Humanistyczny

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU w trybie art. 119 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Konkurs na stanowisko: adiunkta

Jednostka zatrudniająca: Wydział Humanistyczny

Nr referencyjny ogłoszenia: 60/2021/NA/WH/IL

Data publikacji ogłoszenia: 25 października 2021

Liczba nadesłanych ofert: 7

Konkurs nie został rozstrzygnięty.

Termin podjęcia decyzji: 4 stycznia 2022 roku

return to top