Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

pracownik
adiunkt ׀ Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych adiunkt ׀ Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU

w trybie art. 119 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

 

Konkurs na stanowisko: adiunkt

Jednostka zatrudniająca: Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

Nr referencyjny: 7/2020/NA/WNST/ICh

 

adiunkt ׀ Wydział Humanistyczny adiunkt ׀ Wydział Humanistyczny

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU

w trybie art. 119 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

 

Konkurs na stanowisko: adiunkt

Jednostka zatrudniająca: Wydział Humanistyczny

Nr referencyjny: 8/2020/NA/WH/IF

 

profesor uczelni ׀ Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych profesor uczelni ׀ Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU

w trybie art. 119 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

 

Konkurs na stanowisko: profesor uczelni

Jednostka zatrudniająca: Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

Nr referencyjny: 10/2020/NA/WNSiT/ICh

 

adiunkt ׀ Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych adiunkt ׀ Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU

w trybie art. 119 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

 

Konkurs na stanowisko: adiunkt

Jednostka zatrudniająca: Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

Nr referencyjny: 9/2020/NA/WNŚiT/ICh

 

adiunkt ׀ Szkoła Filmowa im. K. Kieślowskiego UŚ adiunkt ׀ Szkoła Filmowa im. K. Kieślowskiego UŚ

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU

w trybie art. 119 ust. 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Konkurs na stanowisko: adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Szkole Filmowej im. K. Kieślowskiego UŚ, Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Nr referencyjny: 14/2020/NA/SF

adiunkt ׀ Szkoła Filmowa im. K. Kieślowskiego UŚ adiunkt ׀ Szkoła Filmowa im. K. Kieślowskiego UŚ

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU

w trybie art. 119 ust. 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Konkurs na stanowisko: adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w Szkole Filmowej im. K. Kieślowskiego UŚ, Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Nr referencyjny: 15/2020/NA/SF

adiunkt ׀ Wydział Prawa i Administracji adiunkt ׀ Wydział Prawa i Administracji

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU

w trybie art. 119 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

 

Konkurs na stanowisko: adiunkta

Jednostka zatrudniająca: Wydział Prawa i Administracji

Nr referencyjny: 18/2020/NA/WPiA/INP

adiunkt ׀ Wydział Nauk Przyrodniczych adiunkt ׀ Wydział Nauk Przyrodniczych

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU

w trybie art. 119 ust. 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

 

Konkurs na stanowisko: adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Jednostka zatrudniająca: Wydział Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet Śląski w Katowicach,

Nr referencyjny: 3/2020/NA/WNP/INoZ

adiunkta ׀ Wydział Nauk Społecznych adiunkta ׀ Wydział Nauk Społecznych

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU

w trybie art. 119 ust. 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

 

Konkurs na stanowisko: adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Jednostka zatrudniająca: Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach,

Nr referencyjny: 16/2020/NA/WNS/IDiKM

adiunkt ׀ Wydział Nauk Społecznych adiunkt ׀ Wydział Nauk Społecznych

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU

w trybie art. 119 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

 

Konkurs na stanowisko: adiunkta

Jednostka zatrudniająca: Wydział Nauk Społecznych

Nr referencyjny: 19/2020/NA/WNS/IS

lektor ׀ Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych lektor ׀ Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU w trybie art. 119 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Konkurs na stanowisko: lektor (języka angielskiego)

Jednostka zatrudniająca: Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Nr referencyjny: 21/2020/NA/SPNJO/01

lektor ׀ Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych lektor ׀ Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU

w trybie art. 119 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

 

Konkurs na stanowisko: lektor (języka hiszpańskiego)

Jednostka zatrudniająca: Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Nr referencyjny: 22/2020/NA/SPNJO/02

profesor uczelni ׀ Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych profesor uczelni ׀ Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU

w trybie art. 119 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

 

Konkurs na stanowisko: profesor uczelni

Jednostka zatrudniająca: Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

Nr referencyjny: 20/2020/NA/WNST/ICh

Data publikacji ogłoszenia: 22 czerwca 2020 r.

Liczba nadesłanych ofert: 4

adiunkt ׀ Wydział Teologiczny adiunkt ׀ Wydział Teologiczny

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU

w trybie art. 119 ust. 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

 

Konkurs na stanowisko: adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Jednostka zatrudniająca: Wydział Teologiczny Uniwersytet Śląski w Katowicach,

Nr referencyjny: 17/2020/NA/WTL

Data publikacji ogłoszenia: 3 czerwca 2020 r.

Data nadsyłania zgłoszeń: 15 lipca 2020 r.

Liczba nadesłanych ofert: 1

return to top