Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

pracownik

Wyniki konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich

adiunkt ׀ Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych adiunkt ׀ Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU w trybie art. 119 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Konkurs na stanowisko: adiunkta w grupie pracowników badawczych

Jednostka zatrudniająca: Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Nr referencyjny: 4/2021/NA/WNST/ICh

Data publikacji ogłoszenia: 11 lutego 2021

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 19 kwietnia 2021

adiunkt ׀ Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji adiunkt ׀ Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU w trybie art. 119 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Konkurs na stanowisko: adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Jednostka zatrudniająca: Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Nr referencyjny: 59/2020/NA/WSNE/ISP

Data publikacji ogłoszenia: 30 października 2020

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 10 grudnia 2020

adiunkt ׀ Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji adiunkt ׀ Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU w trybie art. 119 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Konkurs na stanowisko: adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Jednostka zatrudniająca: Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Nr referencyjny: 60/2020/NA/WSNE/ISP

Data publikacji ogłoszenia: 30 października 2020

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 10 grudnia 2020

profesor ׀ Wydział Nauk Społecznych profesor ׀ Wydział Nauk Społecznych

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU w trybie art. 119 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Konkurs na stanowisko: profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Jednostka zatrudniająca: Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Nr referencyjny: 61/2020/NA/WNS/IP

Data publikacji ogłoszenia: 15 listopada 2021

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 5 stycznia 2021

asystent ׀ Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji asystent ׀ Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU w trybie art. 119 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Konkurs na stanowisko: asystenta w grupie pracowników badawczych

Jednostka zatrudniająca: Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Nr referencyjny: 64/2020/NA/WSNE/NPHR/006887

Data publikacji ogłoszenia: 23 grudzień 2020

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 11 lutego 2021

 

adiunkt ׀ Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych adiunkt ׀ Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU

w trybie art. 119 ust. 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Konkurs na stanowisko: adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Na Wydziale Nauk Ścisłych i Technicznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach,

Nr referencyjny: 58/2020/NA/WNST/IF

 

Data publikacji ogłoszenia: 04.11.2020 r.

Data nadsyłania zgłoszeń: 15.12.2020 r.

Liczba nadesłanych ofert: 15

Liczba ofert spełniających wymagania formalne: 4

Liczba ofert spełniających wymagania dodatkowe: 7

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 14.01.2021 r.

 

Decyzja komisji konkursowej: konkurs został rozstrzygnięty

 

adiunkt ׀ Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych adiunkt ׀ Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU

w trybie art. 119 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

 

Konkurs na stanowisko: adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Jednostka zatrudniająca: Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych Śląskiego w Katowicach

Nr referencyjny: 57/2020/NA/WNST/IF

Data publikacji ogłoszenia: 3 listopada 2020

Liczba nadesłanych ofert: 10

Konkurs został rozstrzygnięty:  tak

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 16 grudnia 2020

adiunkt ׀ Wydział Nauk Przyrodniczych adiunkt ׀ Wydział Nauk Przyrodniczych

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU

w trybie art. 119 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

 

Konkurs na stanowisko: adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Jednostka zatrudniająca: Wydział Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Nr referencyjny: 55/2020/NA/WNP/BBOŚ

Data publikacji ogłoszenia: 19 października 2020

Liczba nadesłanych ofert: 5

 

Konkurs został rozstrzygnięty:  tak

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 9 grudnia 2020

adiunkt ׀ Wydział Humanistyczny adiunkt ׀ Wydział Humanistyczny

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU

w trybie art. 119 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

 

Konkurs na stanowisko: adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Jednostka zatrudniająca: Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Nr referencyjny: 54/2020/NA/WH/IH

Data publikacji ogłoszenia: 20 października 2020

Konkurs został rozstrzygnięty:  tak

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 17 grudnia 2020

adiunkt ׀ Wydział Humanistyczny adiunkt ׀ Wydział Humanistyczny

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU

w trybie art. 119 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

 

Konkurs na stanowisko: adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Jednostka zatrudniająca: Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Nr referencyjny: 53/2020/NA/WH/IH

Data publikacji ogłoszenia: 19 października 2020

Liczba nadesłanych ofert: 9

Konkurs został rozstrzygnięty:  tak

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 17 grudnia 2020

adiunkt ׀ Wydział Humanistyczny adiunkt ׀ Wydział Humanistyczny

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU

w trybie art. 119 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

 

Konkurs na stanowisko: adiunkta (post-doc) w grupie pracowników badawczych

Jednostka zatrudniająca: Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Nr referencyjny: 52/2020/NA/WH/IL

Data publikacji ogłoszenia: 13 października 2020

Liczba nadesłanych ofert: 9

Konkurs został rozstrzygnięty:  tak

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 9 grudnia 2020

return to top