Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

pracownik
adiunkt | Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych adiunkt | Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU w trybie art. 119 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Konkurs na stanowisko: adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Liczba stanowisk, na które prowadzone było postępowanie konkursowe: 1

Jednostka zatrudniająca: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych, Instytut Fizyki im. A. Chełkowskiego

Nr referencyjny ogłoszenia: 44/2022/NA/WNST/IFiz

Data publikacji ogłoszenia: 9 listopada 2022 r.

Konkurs został rozstrzygnięty:  tak

Termin podjęcia uchwały w sprawie rozstrzygnięcia konkursu: 7 marca 2023 r.

adiunkt | Wydział Nauk Społecznych adiunkt | Wydział Nauk Społecznych

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU w trybie art. 119 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Konkurs na stanowisko: adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Liczba stanowisk, na które prowadzone było postępowanie konkursowe: 1

Jednostka zatrudniająca: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Socjologii

Nr referencyjny ogłoszenia: 13/2022/NA/WNS/IS/02

Data publikacji ogłoszenia: 18 listopada 2022 r.

Konkurs został rozstrzygnięty:  tak

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 3 marca 2023 r.

adiunkt | Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych adiunkt | Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU w trybie art. 119 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Konkurs na stanowisko: adiunkt w grupie pracowników badawczych (post-doc)

Liczba stanowisk, na które prowadzone było postępowanie konkursowe: 1

Jednostka zatrudniająca: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych, Instytut Fizyki

Nr referencyjny ogłoszenia: 40/2022/NA/WNST/IFiz/p-d/02

Data publikacji ogłoszenia: 9 stycznia 2023 r.

Konkurs został rozstrzygnięty: tak

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 2 marca 2023 r.

profesor uczelni | Wydział Humanistyczny profesor uczelni | Wydział Humanistyczny

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU w trybie art. 119 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Konkurs na stanowisko: profesor uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Liczba stanowisk, na które prowadzone było postępowanie konkursowe: 1

Jednostka zatrudniająca: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Humanistyczny, Instytut Językoznawstwa

Nr referencyjny ogłoszenia: 25/2022/NA/WH/IJ/01

Data publikacji ogłoszenia: 21 listopada 2022 r.

Konkurs został rozstrzygnięty: nie

Data uchwały dot. braku rozstrzygnięcia: 7 marca 2023 r.

profesor uczelni | Wydział Humanistyczny profesor uczelni | Wydział Humanistyczny

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU w trybie art. 119 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Konkurs na stanowisko: profesor uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Liczba stanowisk, na które prowadzone było postępowanie konkursowe: 1

Jednostka zatrudniająca: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Humanistyczny, Instytut Językoznawstwa

Nr referencyjny ogłoszenia: 26/2022/NA/WH/IJ/01

Data publikacji ogłoszenia: 21 listopada 2022 r.

Konkurs został rozstrzygnięty:  nie

Termin rozstrzygnięcia: 7 marca 2023 r.

adiunkt | Wydział Nauk Przyrodniczych adiunkt | Wydział Nauk Przyrodniczych

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU w trybie art. 119 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Konkurs na stanowisko: adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Jednostka zatrudniająca: Wydział Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Nr referencyjny ogłoszenia: 60/2022/NA/WNP/IBBiOŚ

Data publikacji ogłoszenia: 2 stycznia 2023

Konkurs został rozstrzygnięty.

Termin podjęcia decyzji: 22 lutego 2023 roku

asystent | Szkoła Filmowa im. K. Kieślowskiego asystent | Szkoła Filmowa im. K. Kieślowskiego

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU w trybie art. 119 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Konkurs na stanowisko: asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Jednostka zatrudniająca: Szkoła Filmowa im. K. Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Nr referencyjny ogłoszenia: 50/2022/NA/SF

Data publikacji ogłoszenia: 6 grudnia 2022

Konkurs został rozstrzygnięty.

Termin podjęcia decyzji: 13 lutego 2023 roku

asystent | Szkoła Filmowa im. K. Kieślowskiego asystent | Szkoła Filmowa im. K. Kieślowskiego

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU w trybie art. 119 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Konkurs na stanowisko: asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Jednostka zatrudniająca: Szkoła Filmowa im. K. Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Nr referencyjny ogłoszenia: 47/2022/NA/SF/01

Data publikacji ogłoszenia: 13 grudnia 2022

Konkurs został rozstrzygnięty.

Termin podjęcia decyzji: 10 lutego 2023 roku

asystent | Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji asystent | Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU w trybie art. 119 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Konkurs na stanowisko: asystent w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Liczba stanowisk, na które prowadzone było postępowanie konkursowe: 1

Jednostka zatrudniająca: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji, Instytut Sztuk Plastycznych

Nr referencyjny ogłoszenia: 75/2021/NA/WSNE/ISP/01

Data publikacji ogłoszenia: 25 listopada 2022 r.

Konkurs został rozstrzygnięty: tak

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 7 lutego 2023 r.

profesor uczelni | Wydział Nauk Społecznych profesor uczelni | Wydział Nauk Społecznych

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU w trybie art. 119 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Konkurs na stanowisko: profesor uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Liczba stanowisk, na które prowadzone było postępowanie konkursowe: 1

Jednostka zatrudniająca: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Psychologii

Nr referencyjny ogłoszenia: 35/2022/NA/WNS/IP/01

Data publikacji ogłoszenia: 19 grudnia 2022 r.

Konkurs został rozstrzygnięty:  nie

Termin podjęcia uchwały o braku rozstrzygnięcia konkursu: 6 lutego 2023 r.

adiunkt | Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych adiunkt | Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU w trybie art. 119 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Konkurs na stanowisko: adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Liczba stanowisk, na które prowadzone było postępowanie konkursowe: 1

Jednostka zatrudniająca: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych, Instytut Chemii

Nr referencyjny ogłoszenia: 57/2022/NA/WNP/INoZ

Data publikacji ogłoszenia: 14 grudnia 2022 r.

Konkurs został rozstrzygnięty: tak

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 20 stycznia 2023 r.

adiunkt | Wydział Nauk Przyrodniczych adiunkt | Wydział Nauk Przyrodniczych

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU w trybie art. 119 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Konkurs na stanowisko: adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Liczba stanowisk, na które prowadzone było postępowanie konkursowe: 1

Jednostka zatrudniająca: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Przyrodniczych, Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska

Nr referencyjny ogłoszenia: 52/2022/NA/WNP/IBBIOS

Data publikacji ogłoszenia: 25 listopada 2023 r.

Konkurs został rozstrzygnięty: tak

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 30 stycznia 2023 r.

adiunkt | Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych adiunkt | Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU w trybie art. 119 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Konkurs na stanowisko: adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Liczba stanowisk, na które prowadzone było postępowanie konkursowe: 1

Jednostka zatrudniająca: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych, Instytut Chemii

Nr referencyjny ogłoszenia: 28/2022/NA/WNST/ICH

Data publikacji ogłoszenia: 12 lipca 2022 r.

Konkurs został rozstrzygnięty: tak

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 21 stycznia 2023 r.

adiunkt | Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych adiunkt | Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU w trybie art. 119 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Konkurs na stanowisko: adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Liczba stanowisk, na które prowadzone było postępowanie konkursowe: 1

Jednostka zatrudniająca: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych, Instytut Inżynierii Materiałowej

Nr referencyjny ogłoszenia: 18/2022/NA/WNST/IIM/01

Data publikacji ogłoszenia: 18 listopada 2022 r.

Konkurs został rozstrzygnięty:  tak

Termin podjęcia uchwały o rozstrzygnięciu konkursu: 31 stycznia 2023 r.

adiunkt (post-doc) | Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych adiunkt (post-doc) | Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU w trybie art. 119 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Konkurs na stanowisko: adiunkt (post-doc) w grupie pracowników badawczych, w ramach projektu badawczego NCN SONATA, pt. „Zrozumienie właściwości przewodzących nanocieczy w nanoporach dla nowej generacji tryboelektrycznych nanogeneratorów – Nano2-fluid”, pod kierownictwem dra. Yaroslawa Grosu

Liczba stanowisk, na które prowadzone było postępowanie konkursowe: 1

Jednostka zatrudniająca: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych, Instytut Chemii

Nr referencyjny ogłoszenia: 55/2022/NA/WNST/ICH/p-d

Data publikacji ogłoszenia: 15 listopada 2022 r.

Konkurs został rozstrzygnięty:  tak

Termin podjęcia uchwały o rozstrzygnięciu konkursu: 13 stycznia 2023 r.

return to top