Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

search Intranet
pracownik
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024
adiunkt | 46/2023/NA/WNS/IPe adiunkt | 46/2023/NA/WNS/IPe

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU w trybie art. 119 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Konkurs na stanowisko: adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Jednostka zatrudniająca: Wydział Nauk Społecznych, Instytut Pedagogiki

Nr referencyjny ogłoszenia: 46/2023/NA/WNS/IPe

Data publikacji ogłoszenia: 8 kwietnia 2024

Konkurs został rozstrzygnięty

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 31 maja 2024

adiunkt | 12/2024/NA/WNP/INoZ adiunkt | 12/2024/NA/WNP/INoZ

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU w trybie art. 119 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Konkurs na stanowisko: adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Liczba stanowisk, na które prowadzone było postępowanie konkursowe: 1

Jednostka zatrudniająca: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Przyrodniczych

Nr referencyjny ogłoszenia: 12/2024/NA/WNP/INoZ

Data publikacji ogłoszenia: 18.04.2024 r.

Konkurs został rozstrzygnięty: TAK

Termin podjęcia uchwały w sprawie rozstrzygnięcia konkursu: 27 maja 2024 r.

profesor uczelni | 56/2023/NA/WNST/IFiz profesor uczelni | 56/2023/NA/WNST/IFiz

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU w trybie art. 119 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Konkurs na stanowisko: profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Jednostka zatrudniająca: Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych, Instytut Fizyki

Nr referencyjny ogłoszenia: 56/2023/NA/WNST/IFiz

Data publikacji ogłoszenia: 25 marca 2024

Konkurs został rozstrzygnięty

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 9 maja 2024

adiunkt | 35/2023/NA/WNS/IS/01 adiunkt | 35/2023/NA/WNS/IS/01

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU w trybie art. 119 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Konkurs na stanowisko: adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Liczba stanowisk, na które prowadzone było postępowanie konkursowe: 1

Jednostka zatrudniająca: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Socjologii

Nr referencyjny ogłoszenia: 35/2023/NA/WNS/IS/01

Data publikacji ogłoszenia: 6 lutego 2024 r.

Konkurs został rozstrzygnięty: NIE

Termin podjęcia decyzji o braku rozstrzygnięcia konkursu: 25 kwietnia 2024 r.

adiunkt | 1/2024/NA/WH/p-d/a/1 adiunkt | 1/2024/NA/WH/p-d/a/1

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU w trybie art. 119 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Konkurs na stanowisko: adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych

Liczba stanowisk, na które prowadzone było postępowanie konkursowe: 1

Jednostka zatrudniająca: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Humanistyczny

Nr referencyjny ogłoszenia: 1/2024/NA/WH/pd/a/1

Data publikacji ogłoszenia: 9 kwietnia 2024 r.

Konkurs został rozstrzygnięty:  TAK

Termin podjęcia uchwały w sprawie braku rozstrzygnięcia konkursu: 13 maja 2024 r.

adiunkt | 1/2024/NA/WH/p-d/b adiunkt | 1/2024/NA/WH/p-d/b

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU w trybie art. 119 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Konkurs na stanowisko: adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych

Liczba stanowisk, na które prowadzone było postępowanie konkursowe: 1

Jednostka zatrudniająca: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Humanistyczny

Nr referencyjny ogłoszenia: 1/2024/NA/WH/p-d/b

Data publikacji ogłoszenia: 25 stycznia 2024 r.

Konkurs został rozstrzygnięty:  TAK

Termin podjęcia uchwały w sprawie rozstrzygnięcia konkursu: 19 marca 2024 r.

adiunkt | 1/2024/NA/WH/p-d/a adiunkt | 1/2024/NA/WH/p-d/a

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU w trybie art. 119 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Konkurs na stanowisko: adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych

Liczba stanowisk, na które prowadzone było postępowanie konkursowe: 1

Jednostka zatrudniająca: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Humanistyczny

Nr referencyjny ogłoszenia: 1/2024/NA/WH/p-d/a

Data publikacji ogłoszenia: 25 stycznia 2024 r.

Konkurs został rozstrzygnięty:  NIE

Termin podjęcia uchwały w sprawie braku rozstrzygnięcia konkursu: 19 marca 2024 r.

return to top