Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

search Intranet
pracownik
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Archiwum wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich (2023)

adiunkt | 30/2023/NA/WNST/IFiz/pd/3 adiunkt | 30/2023/NA/WNST/IFiz/pd/3

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU w trybie art. 119 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Konkurs na stanowisko: adiunkt (post-doc) w grupie pracowników badawczych

Liczba stanowisk, na które prowadzone było postępowanie konkursowe: 1

Jednostka zatrudniająca: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych, Instytut Fizyki im. A. Chełkowskiego

Nr referencyjny ogłoszenia: 30/2023/NA/WNST/IFiz/pd/3

Data publikacji ogłoszenia: 4 stycznia 2024 r.

Konkurs został rozstrzygnięty: tak

Termin podjęcia uchwały w sprawie rozstrzygnięcia konkursu: 20 marca 2024 r.

adiunkt | 51/2023/NA/WNS adiunkt | 51/2023/NA/WNS

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU w trybie art. 119 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Konkurs na stanowisko: adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych

Liczba stanowisk, na które prowadzone było postępowanie konkursowe: 1

Jednostka zatrudniająca: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Społecznych

Nr referencyjny ogłoszenia: 51/2023/NA/WNS

Data publikacji ogłoszenia: 11 grudnia 2023 r.

Konkurs został rozstrzygnięty:  tak

Termin podjęcia uchwały w sprawie rozstrzygnięcia konkursu: 8 marca 2024 r.

asystent | 50/2023/NA/WNS asystent | 50/2023/NA/WNS

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU w trybie art. 119 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Konkurs na stanowisko: asystenta w grupie pracowników dydaktycznych

Liczba stanowisk, na które prowadzone było postępowanie konkursowe: 1

Jednostka zatrudniająca: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Społecznych

Nr referencyjny ogłoszenia: 50/2023/NA/WNS

Data publikacji ogłoszenia: 11 grudnia 2023 r.

Konkurs został rozstrzygnięty:  tak

Termin podjęcia uchwały w sprawie rozstrzygnięcia konkursu: 8 marca 2024 r.

adiunkt | 53/2023/NA/WNP/IBBIOS adiunkt | 53/2023/NA/WNP/IBBIOS

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU w trybie art. 119 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Konkurs na stanowisko: adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Liczba stanowisk, na które prowadzone było postępowanie konkursowe: 1

Jednostka zatrudniająca: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Przyrodniczych, Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska

Nr referencyjny ogłoszenia: 53/2023/NA/WNP/IBBIOS

Data publikacji ogłoszenia: 22 grudnia 2023 r.

Konkurs został rozstrzygnięty:  tak

Termin podjęcia uchwały w sprawie rozstrzygnięcia konkursu: 26 lutego 2024 r.

adiunkt | 54/2023/NA/WNST/IIM adiunkt | 54/2023/NA/WNST/IIM

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU w trybie art. 119 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Konkurs na stanowisko: adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Liczba stanowisk, na które prowadzone było postępowanie konkursowe: 1

Jednostka zatrudniająca: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych, Instytut Inżynierii Materiałowej

Nr referencyjny ogłoszenia: 54/2023/NA/WNST/IIM

Data publikacji ogłoszenia: 22 grudnia 2023 r.

Konkurs został rozstrzygnięty:  tak

Termin podjęcia uchwały w sprawie rozstrzygnięcia konkursu: 16 lutego 2024 r.

adiunkt | 52/2023/NA/WNP/IBBIOS adiunkt | 52/2023/NA/WNP/IBBIOS

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU w trybie art. 119 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Konkurs na stanowisko: adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Liczba stanowisk, na które prowadzone było postępowanie konkursowe: 1

Jednostka zatrudniająca: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Przyrodniczych, Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska

Nr referencyjny ogłoszenia: 52/2023/NA/WNP/IBBIOS

Data publikacji ogłoszenia: 22 grudnia 2023 r.

Konkurs został rozstrzygnięty:  tak

Termin podjęcia uchwały w sprawie rozstrzygnięcia konkursu: 19 lutego 2024 r.

adiunkt | 47/2023/NA/WNST/ICh/p-d adiunkt | 47/2023/NA/WNST/ICh/p-d

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU w trybie art. 119 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Konkurs na stanowisko: adiunkt (post-doc) w grupie pracowników badawczych

Liczba stanowisk, na które prowadzone było postępowanie konkursowe: 1

Jednostka zatrudniająca: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych, Instytut Chemii

Nr referencyjny ogłoszenia: 47/2023/NA/WNST/ICh/p-d

Data publikacji ogłoszenia: 28 listopada 2023 r.

Konkurs został rozstrzygnięty:  nie

Termin podjęcia uchwały w sprawie braku rozstrzygnięcia konkursu: 18 stycznia 2024 r.

adiunkt | 38/2023/NA/WPiA/INPr adiunkt | 38/2023/NA/WPiA/INPr

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU w trybie art. 119 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Konkurs na stanowisko: adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Jednostka zatrudniająca: Wydział Prawa i Administracji, Instytut Nauk Prawnych

Nr referencyjny ogłoszenia: 38/2023/NA/WPiA/INPr

Data publikacji ogłoszenia: 5 października 2023 roku

Data nadsyłania aplikacji: 6 listopada 2023 roku

Konkurs nie został rozstrzygnięty.

Termin podjęcia decyzji: 28 grudnia 2023

adiunkt | 45/2023/NA/WNS/IPe adiunkt | 45/2023/NA/WNS/IPe

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU w trybie art. 119 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Konkurs na stanowisko: adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Liczba stanowisk, na które prowadzone było postępowanie konkursowe: 1

Jednostka zatrudniająca: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Społecznych

Nr referencyjny ogłoszenia: 45/2023/NA/WNS/IPe

Data publikacji ogłoszenia: 22 listopada 2023 r.

Konkurs został rozstrzygnięty: tak

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 19 stycznia 2024 r.

adiunkt | 44/2023/NA/WNS/IPe adiunkt | 44/2023/NA/WNS/IPe

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU w trybie art. 119 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Konkurs na stanowisko: adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Liczba stanowisk, na które prowadzone było postępowanie konkursowe: 1

Jednostka zatrudniająca: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Społecznych

Nr referencyjny ogłoszenia: 44/2023/NA/WNS/IPe

Data publikacji ogłoszenia: 22 listopada 2023 r.

Konkurs został rozstrzygnięty:  tak

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 19 stycznia 2024 r.

adiunkt | 42/2023/NA/CMBM/SPIN-Lab adiunkt | 42/2023/NA/CMBM/SPIN-Lab

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU w trybie art. 119 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Konkurs na stanowisko: adiunkt w grupie pracowników badawczych

Liczba stanowisk, na które prowadzone było postępowanie konkursowe: 1

Jednostka zatrudniająca: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Centrum Mikroskopowego Badania Materii SPIN-Lab

Nr referencyjny ogłoszenia: 42/2023/NA/CMBM/SPIN-Lab

Data publikacji ogłoszenia: 4 października 2023 r.

Konkurs został rozstrzygnięty:  tak

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 14 grudnia 2024 r.

adiunkt | 35/2023/NA/WNS/IS adiunkt | 35/2023/NA/WNS/IS

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU w trybie art. 119 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Konkurs na stanowisko: adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Liczba stanowisk, na które prowadzone było postępowanie konkursowe: 1

Jednostka zatrudniająca: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Socjologii

Nr referencyjny ogłoszenia: 35/2023/NA/WNS/IS

Data publikacji ogłoszenia: 4 lipca 2023 r.

Konkurs został rozstrzygnięty: nie

Termin podjęcia decyzji o braku rozstrzygnięcia konkursu: 4 stycznia 2024 r.

adiunkt | 4/2023/NA/WNS/IP/01 adiunkt | 4/2023/NA/WNS/IP/01

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU w trybie art. 119 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Konkurs na stanowisko: adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Liczba stanowisk, na które prowadzone było postępowanie konkursowe: 1

Jednostka zatrudniająca: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Społecznych

Nr referencyjny ogłoszenia: 4/2023/NA/WNS/IP/01

Data publikacji ogłoszenia: 19 października 2023 r.

Konkurs został rozstrzygnięty: tak

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 22 grudnia 2023 r.

profesor uczelni | 41/2023/NA/WNS/IDiKM profesor uczelni | 41/2023/NA/WNS/IDiKM

 INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU w trybie art. 119 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Konkurs na stanowisko: profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Liczba stanowisk, na które prowadzone było postępowanie konkursowe: 1

Jednostka zatrudniająca: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Społecznych

Nr referencyjny ogłoszenia: 41/2023/NA/WNS/IDiKM

Data publikacji ogłoszenia: 20 października 2023 r.

Konkurs został rozstrzygnięty: tak

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 8 grudnia 2023 r.

adiunkt (post-doc) | 30/2023/NA/WNST/IFiz/pd/2 adiunkt (post-doc) | 30/2023/NA/WNST/IFiz/pd/2

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU w trybie art. 119 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Konkurs na stanowisko: adiunkt (post-doc) w grupie pracowników badawczych

Liczba stanowisk, na które prowadzone było postępowanie konkursowe: 1

Jednostka zatrudniająca: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych, Instytut Fizyki im. A. Chełkowskiego

Nr referencyjny ogłoszenia: 30/2023/NA/WNST/IFiz/pd/2

Data publikacji ogłoszenia: 19 października 2023 r.

Konkurs został rozstrzygnięty:  nie

Termin podjęcia uchwały w sprawie braku rozstrzygnięcia konkursu: 6 grudnia 2023 r.

adiunkt | 32/2023/NA/WNP/IBBIOS/01 adiunkt | 32/2023/NA/WNP/IBBIOS/01

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU w trybie art. 119 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Konkurs na stanowisko: adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Liczba stanowisk, na które prowadzone było postępowanie konkursowe: 1

Jednostka zatrudniająca: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Przyrodniczych

Nr referencyjny ogłoszenia: 32/2023/NA/WNP/IBBIOS/01

Data publikacji ogłoszenia: 25 października 2023 r.

Konkurs został rozstrzygnięty: tak

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 11 grudnia 2023 r.

adiunkt (post-doc) | 43/2023/NA/WNST/IIM/p-d adiunkt (post-doc) | 43/2023/NA/WNST/IIM/p-d

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU w trybie art. 119 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Konkurs na stanowisko: adiunkta w grupie pracowników badawczych (post-doc)

Jednostka zatrudniająca: Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

Nr referencyjny ogłoszenia: 43/2023/NA/WNST/IIM/p-d

Data publikacji ogłoszenia: 11 października 2023

Liczba nadesłanych ofert: 3

Konkurs został rozstrzygnięty

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 20 listopada 2023

adiunkt (post-doc) | 33/2023/NA/WNP/INoZ/p-d/1 adiunkt (post-doc) | 33/2023/NA/WNP/INoZ/p-d/1

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU w trybie art. 119 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Konkurs na stanowisko: adiunkta (post-doc) w grupie pracowników badawczych

Liczba stanowisk, na które prowadzone było postępowanie konkursowe: 1

Jednostka zatrudniająca: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Przyrodniczych

Nr referencyjny ogłoszenia: 33/2023/NA/WNP/INoZ/p-d/1

Data publikacji ogłoszenia: 12 października 2023 r.

Konkurs został rozstrzygnięty: tak

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 16 listopada 2023 r.

adiunkt (post-doc) | 14/2021/NA/WNP/postdoc/05 adiunkt (post-doc) | 14/2021/NA/WNP/postdoc/05

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU w trybie art. 119 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Konkurs na stanowisko: adiunkta (post-doc) w grupie pracowników badawczych

Liczba stanowisk, na które prowadzone było postępowanie konkursowe: 1

Jednostka zatrudniająca: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Przyrodniczych, Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska

Nr referencyjny ogłoszenia: 14/2021/NA/WNP/postdoc/05

Data publikacji ogłoszenia: 18 października 2023 r.

Liczba nadesłanych ofert: 5

Konkurs został rozstrzygnięty: tak

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 20 listopada 2023 r.

asystent | 37/2023/NA/WPiA/INPr asystent | 37/2023/NA/WPiA/INPr

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU w trybie art. 119 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Konkurs na stanowisko: asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Liczba stanowisk, na które prowadzone było postępowanie konkursowe: 1

Jednostka zatrudniająca: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Prawa i Administracji

Nr referencyjny ogłoszenia: 37/2023/NA/WPiA/INPr

Data publikacji ogłoszenia: 1 września 2023 r.

Konkurs został rozstrzygnięty: tak

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 24 października 2023 r.

adiunkt | 14/2021/NA/WNP/postdoc/04 adiunkt | 14/2021/NA/WNP/postdoc/04

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU w trybie art. 119 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Konkurs na stanowisko: adiunkta (post-doc) w grupie pracowników badawczych

Liczba stanowisk, na które prowadzone było postępowanie konkursowe: 1

Jednostka zatrudniająca: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Przyrodniczych, Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska

Nr referencyjny ogłoszenia: 14/2021/NA/WNP/postdoc/04

Data publikacji ogłoszenia: 9 sierpnia 2023 r.

Konkurs został rozstrzygnięty: nie

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 11 października 2023 r.

adiunkt | 39/2023/NA/WPiA/INPr adiunkt | 39/2023/NA/WPiA/INPr

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU w trybie art. 119 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Konkurs na stanowisko: adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Liczba stanowisk, na które prowadzone było postępowanie konkursowe: 1

Jednostka zatrudniająca: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

Nr referencyjny ogłoszenia: 39/2023/NA/WPiA/INPr

Data publikacji ogłoszenia: 11 sierpnia 2023 r.

Konkurs został rozstrzygnięty: tak

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 5 października 2023 r.

adiunkt | 18/2022/NA/WNST/IIM/02 adiunkt | 18/2022/NA/WNST/IIM/02

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU w trybie art. 119 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Konkurs na stanowisko: adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Liczba stanowisk, na które prowadzone było postępowanie konkursowe: 1

Jednostka zatrudniająca: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych, Instytut Inżynierii Materiałowej

Nr referencyjny ogłoszenia: 18/2022/NA/WNST/IIM/02

Data publikacji ogłoszenia: 28 lipca 2023 r.

Konkurs został rozstrzygnięty: tak

Termin podjęcia uchwały w sprawie braku rozstrzygnięcia konkursu: 2 października 2023 r.

adiunkt (post-doc) | 30/2023/NA/WNST/IFiz/pd/1 adiunkt (post-doc) | 30/2023/NA/WNST/IFiz/pd/1

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU w trybie art. 119 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Konkurs na stanowisko: adiunkt (post-doc) w grupie pracowników badawczych

Liczba stanowisk, na które prowadzone było postępowanie konkursowe: 1

Jednostka zatrudniająca: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych, Instytut Fizyki im. A. Chełkowskiego

Nr referencyjny ogłoszenia: 30/2023/NA/WNST/IFiz/pd/1

Data publikacji ogłoszenia: 28 lipca 2023 r.

Konkurs został rozstrzygnięty: nie

Termin podjęcia uchwały w sprawie braku rozstrzygnięcia konkursu: 26 września 2023 r.

asystent | 34/2023/NA/WNST asystent | 34/2023/NA/WNST

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU w trybie art. 119 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Konkurs na stanowisko: asystent w grupie pracowników dydaktycznych

Liczba stanowisk, na które prowadzone było postępowanie konkursowe: 1

Jednostka zatrudniająca: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

Nr referencyjny ogłoszenia: 34/2023/NA/WNST

Data publikacji ogłoszenia: 14 lipca 2023 r.

Konkurs został rozstrzygnięty: tak

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 18 września 2023 r.

adiunkt | 40/2023/NA/WPiA/INPr adiunkt | 40/2023/NA/WPiA/INPr

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU w trybie art. 119 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Konkurs na stanowisko: adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Liczba stanowisk, na które prowadzone było postępowanie konkursowe: 1

Jednostka zatrudniająca: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Prawa i Administracji, Instytut Nauk Prawnych

Nr referencyjny ogłoszenia: 40/2023/NA/WPiA/INPr

Data publikacji ogłoszenia: 4 sierpnia 2023 r.

Konkurs został rozstrzygnięty: tak

Termin podjęcia uchwały o rozstrzygnięciu konkursu: 20 września 2023 r.

adiunkt | 14/2021/NA/WNP/postdoc/03 adiunkt | 14/2021/NA/WNP/postdoc/03

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU w trybie art. 119 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Konkurs na stanowisko: adiunkta (post-doc) w grupie pracowników badawczych

Liczba stanowisk, na które prowadzone było postępowanie konkursowe: 1

Jednostka zatrudniająca: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Przyrodniczych, Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska

Nr referencyjny ogłoszenia: 14/2021/NA/WNP/postdoc/03

Data publikacji ogłoszenia: 9 marca 2023 r.

Konkurs został rozstrzygnięty: nie

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 11 lipca 2023 r.

lektor | 26/2023/NA/WH/01 lektor | 26/2023/NA/WH/01

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU w trybie art. 119 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Konkurs na stanowisko: lektora w grupie pracowników dydaktycznych

Jednostka zatrudniająca: Wydział Humanistyczny

Nr referencyjny ogłoszenia: 26/2023/NA/WH/01

Data publikacji ogłoszenia: 31 maja 2023

Konkurs został rozstrzygnięty: TAK

Termin podjęcia uchwały przez komisję konkursową: 26 lipca 2023

adiunkt | 59/2022/NA/WH adiunkt | 59/2022/NA/WH

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU w trybie art. 119 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Konkurs na stanowisko: adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych

Jednostka zatrudniająca: Wydział Humanistyczny

Nr referencyjny ogłoszenia: 59/2022/NA/WH

Data publikacji ogłoszenia: 17 kwietnia 2023

Konkurs został rozstrzygnięty: TAK

Termin podjęcia uchwały przez komisję konkursową: 7 czerwca 2023

lektor | 26/2023/NA/WH lektor | 26/2023/NA/WH

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU w trybie art. 119 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Konkurs na stanowisko: lektora w grupie pracowników dydaktycznych

Jednostka zatrudniająca: Wydział Humanistyczny

Nr referencyjny ogłoszenia: 26/2023/NA/WH

Data publikacji ogłoszenia: 12 kwietnia 2023

Konkurs został rozstrzygnięty: NIE

Termin podjęcia uchwały przez komisję konkursową: 19 maja 2023

adiunkt | 21/2023/NA/WPiA/INPr adiunkt | 21/2023/NA/WPiA/INPr

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU w trybie art. 119 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Konkurs na stanowisko: adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Jednostka zatrudniająca: Wydział Prawa i Administracji

Nr referencyjny ogłoszenia: 21/2023/NA/WPiA/INPr

Data publikacji ogłoszenia: 4 maja 2023

Konkurs został rozstrzygnięty: TAK

Termin podjęcia uchwały przez komisję konkursową: 19 lipca 2023

adiunkt | 27/2023/NA/WNST/II adiunkt | 27/2023/NA/WNST/II

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU w trybie art. 119 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Konkurs na stanowisko: adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Jednostka zatrudniająca: Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych, Instytut Informatyki

Nr referencyjny ogłoszenia: 27/2023/NA/WNST/II

Data publikacji ogłoszenia: 12 kwietnia 2023

Konkurs został rozstrzygnięty: TAK

Termin podjęcia uchwały przez komisję konkursową: 12 lipca 2023

adiunkt (post-doc) | 30/2023/NA/WNST/IFiz/p-d adiunkt (post-doc) | 30/2023/NA/WNST/IFiz/p-d

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU w trybie art. 119 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Konkurs na stanowisko: adiunkt (post-doc) w grupie pracowników badawczych

Liczba stanowisk, na które prowadzone było postępowanie konkursowe: 1

Jednostka zatrudniająca: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych, Instytut Fizyki im. A. Chełkowskiego

Nr referencyjny ogłoszenia: 30/2023/NA/WNST/IFiz/p-d

Data publikacji ogłoszenia: 26 kwietnia 2023 r.

Konkurs został rozstrzygnięty:  nie

Termin podjęcia uchwały w sprawie braku rozstrzygnięcia konkursu: 10 lipca 2023 r.

adiunkt | 17/2023/NA/WH/IL adiunkt | 17/2023/NA/WH/IL

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU w trybie art. 119 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Konkurs na stanowisko: adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Liczba stanowisk, na które prowadzone było postępowanie konkursowe: 1

Jednostka zatrudniająca: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Humanistyczny, Instytut Literaturoznawstwa

Nr referencyjny ogłoszenia: 17/2023/NA/WH/IL

Data publikacji ogłoszenia: 13 kwietnia 2023 r.

Konkurs został rozstrzygnięty: nie

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 6 lipca 2023 r.

adiunkt | 22/2023/NA/WPiA/INPr adiunkt | 22/2023/NA/WPiA/INPr

Informacja o wynikach otwartego konkursu w trybie art. 119 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Konkurs na stanowisko: adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Liczba stanowisk, na które prowadzone było postępowanie konkursowe: 1

Jednostka zatrudniająca: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Prawa i Administracji, Instytut Nauk Prawnych

Nr referencyjny ogłoszenia: 22/2023/NA/WPiA/INPr

Data publikacji ogłoszenia: 5 maja 2023 r.

Konkurs został rozstrzygnięty: tak

Termin podjęcia uchwały o braku rozstrzygnięcia konkursu: 13 lipca 2023 r.

profesor uczelni | 35/2022/NA/WNS/IP/02 profesor uczelni | 35/2022/NA/WNS/IP/02

Informacja o wynikach otwartego konkursu w trybie art. 119 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Konkurs na stanowisko: profesor uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Liczba stanowisk, na które prowadzone było postępowanie konkursowe: 1

Jednostka zatrudniająca: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Psychologii

Nr referencyjny ogłoszenia: 35/2022/NA/WNS/IP/02

Data publikacji ogłoszenia: 21 kwietnia 2023 r.

Konkurs został rozstrzygnięty: nie

Termin podjęcia uchwały o braku rozstrzygnięcia konkursu: 30 czerwca 2023 r.

lektor | 9/2023/NA/SPNJO lektor | 9/2023/NA/SPNJO

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU w trybie art. 119 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Konkurs na stanowisko: lektor w grupie pracowników dydaktycznych

Liczba stanowisk, na które prowadzone było postępowanie konkursowe: 2

Jednostka zatrudniająca: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, Zespół Lektorów Języka Angielskiego

Nr referencyjny ogłoszenia: 9/2023/NA/SPNJO

Data publikacji ogłoszenia: 7 kwietnia 2023 r.

Konkurs został rozstrzygnięty:  tak

Termin podjęcia uchwały o rozstrzygnięciu konkursu: 6 lipca 2023 r.

adiunkt | 31/2023/NA/SF adiunkt | 31/2023/NA/SF

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU w trybie art. 119 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Konkurs na stanowisko: adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych

Jednostka zatrudniająca: Szkoła Filmowa im. K. Kieślowskiego

Nr referencyjny ogłoszenia: 31/2023/NA/SF

Data publikacji ogłoszenia: 12 kwietnia 2023 roku

Data nadsyłania aplikacji: 15 maja 2023 roku

Konkurs został rozstrzygnięty

Termin podjęcia decyzji: 3 lipca 2023

adiunkt | 7/2023/NA/WNP/IGSEiGP adiunkt | 7/2023/NA/WNP/IGSEiGP

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU w trybie art. 119 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Konkurs na stanowisko: adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Jednostka zatrudniająca: Wydział Nauk Przyrodniczych

Nr referencyjny ogłoszenia: 7/2023/NA/WNP/IGSEiGP

Data publikacji ogłoszenia: 7 kwietnia 2023 roku

Data nadsyłania aplikacji: 15 maja 2023 roku

Termin podjęcia decyzji: 23 czerwca 2023

adiunkt | 13/2023/NA/WSNE adiunkt | 13/2023/NA/WSNE

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU w trybie art. 119 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Konkurs na stanowisko: adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Jednostka zatrudniająca: Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji

Nr referencyjny ogłoszenia: 13/2023/NA/WSNE

Data publikacji ogłoszenia: 13 kwietnia 2023 roku

Data nadsyłania aplikacji: 15 maja 2023 roku

Konkurs nie został rozstrzygnięty

Termin podjęcia decyzji: 20 czerwca 2023

adiunkt | 20/2023/NA/WPiA adiunkt | 20/2023/NA/WPiA

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU w trybie art. 119 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Konkurs na stanowisko: adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Jednostka zatrudniająca: Wydział Prawa i Administracji

Nr referencyjny ogłoszenia: 20/2023/NA/WPiA

Data publikacji ogłoszenia: 10 maja 2023 roku

Data nadsyłania aplikacji: 12 czerwca 2023 roku

Konkurs został rozstrzygnięty.

Termin podjęcia decyzji: 3 lipca 2023

adiunkt | 28/2023/NA/WNST/II adiunkt | 28/2023/NA/WNST/II

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU w trybie art. 119 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Konkurs na stanowisko: adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Jednostka zatrudniająca: Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

Nr referencyjny ogłoszenia: 28/2023/NA/WNST/II

Data publikacji ogłoszenia: 12 kwietnia 2023 roku

Data nadsyłania aplikacji: 15 maja 2023 roku

Liczba nadesłanych ofert: 11

Konkurs nie został rozstrzygnięty.

Termin podjęcia decyzji: 30 czerwca 2023

adiunkt | 32/2023/NA/WNP/IBBIOS adiunkt | 32/2023/NA/WNP/IBBIOS

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU w trybie art. 119 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Konkurs na stanowisko: adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Liczba stanowisk, na które prowadzone było postępowanie konkursowe: 1

Jednostka zatrudniająca: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Przyrodniczych, Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska

Nr referencyjny ogłoszenia: 32/2023/NA/WNP/IBBIOS

Data publikacji ogłoszenia: 5 maja 2023 r.

Konkurs został rozstrzygnięty: nie

Data uchwały konkursowej: 5 lipca 2023 r.

adiunkt | 18/2023/NA/WH/IL adiunkt | 18/2023/NA/WH/IL

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU w trybie art. 119 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Konkurs na stanowisko: adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Liczba stanowisk, na które prowadzone było postępowanie konkursowe: 1

Jednostka zatrudniająca: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Humanistyczny, Instytut Literaturoznawstwa

Nr referencyjny ogłoszenia: 18/2023/NA/WH/IL

Data publikacji ogłoszenia: 7 kwietnia 2023 r.

Konkurs został rozstrzygnięty: tak

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 3 lipca 2023 r.

lektor | 10/2023/NA/SPNJO lektor | 10/2023/NA/SPNJO

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU w trybie art. 119 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Konkurs na stanowisko: lektor w grupie pracowników dydaktycznych

Liczba stanowisk, na które prowadzone było postępowanie konkursowe: 1

Jednostka zatrudniająca: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Nr referencyjny ogłoszenia: 10/2023/NA/SPNJO

Data publikacji ogłoszenia: 17 kwietnia 2023 r.

Konkurs został rozstrzygnięty: tak

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 3 lipca 2023 r.

adiunkt | 23/2023/NA/WPiA/INPr adiunkt | 23/2023/NA/WPiA/INPr

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU w trybie art. 119 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Konkurs na stanowisko: adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Liczba stanowisk, na które prowadzone było postępowanie konkursowe: 1

Jednostka zatrudniająca: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Prawa i Administracji, Instytut Nauk Prawnych

Nr referencyjny ogłoszenia: 23/2023/NA/WPiA/INPr

Data publikacji ogłoszenia: 5 maja 2023 r.

Konkurs został rozstrzygnięty: nie

Termin podjęcia decyzji o braku rozstrzygnięcia konkursu: 26 czerwca 2023 r.

adiunkt | 11/2023/NA/WTL/INT adiunkt | 11/2023/NA/WTL/INT

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU w trybie art. 119 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Konkurs na stanowisko: adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Liczba stanowisk, na które prowadzone było postępowanie konkursowe: 1

Jednostka zatrudniająca: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Teologiczny, Instytut Nauk Teologicznych

Nr referencyjny ogłoszenia: 11/2023/NA/WTL/INT

Data publikacji ogłoszenia: 14 kwietnia 2023 r.

Konkurs został rozstrzygnięty:  tak

Termin podjęcia decyzji o rozstrzygnięciu konkursu: 29 czerwca 2023 r.

asystent | 1/2023/NA/WSNE asystent | 1/2023/NA/WSNE

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU w trybie art. 119 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Konkurs na stanowisko: asystent w grupie pracowników dydaktycznych

Liczba stanowisk, na które prowadzone było postępowanie konkursowe: 1

Jednostka zatrudniająca: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji

Nr referencyjny ogłoszenia: 1/2023/NA/WSNE

Data publikacji ogłoszenia: 7 kwietnia 2023 r.

Konkurs został rozstrzygnięty:  tak

Termin podjęcia uchwały o rozstrzygnięciu konkursu: 13 czerwca 2023 r.

adiunkt | 19/2023/NA/WH/IL adiunkt | 19/2023/NA/WH/IL

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU w trybie art. 119 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Konkurs na stanowisko: adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Liczba stanowisk, na które prowadzone było postępowanie konkursowe: 1

Jednostka zatrudniająca: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Humanistyczny, Instytut Literaturoznawstwa

Nr referencyjny ogłoszenia: 19/2023/NA/WH/IL

Data publikacji ogłoszenia: 11 kwietnia 2023 r.

Konkurs został rozstrzygnięty: tak

Termin podjęcia decyzji o rozstrzygnięciu konkursu: 19 czerwca 2023 r.

adiunkt | 5/2023/NA/WH/IF adiunkt | 5/2023/NA/WH/IF

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU w trybie art. 119 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Konkurs na stanowisko: adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Liczba stanowisk, na które prowadzone było postępowanie konkursowe: 1

Jednostka zatrudniająca: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Humanistyczny, Instytut Filozofii

Nr referencyjny ogłoszenia: 5/2023/NA/WH/IF

Data publikacji ogłoszenia: 7 kwietnia 2023 r.

Konkurs został rozstrzygnięty: tak

Termin rozstrzygnięcia: 19 czerwca 2023 r.

adiunkt | 4/2023/NA/WNS/IP adiunkt | 4/2023/NA/WNS/IP

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU w trybie art. 119 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Konkurs na stanowisko: adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Liczba stanowisk, na które prowadzone było postępowanie konkursowe: 1

Jednostka zatrudniająca: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Psychologii

Nr referencyjny ogłoszenia: 4/2023/NA/WNS/IP

Data publikacji ogłoszenia: 11 kwietnia 2023 r.

Konkurs został rozstrzygnięty: nie

adiunkt | 25/2023/NA/WH/IJ adiunkt | 25/2023/NA/WH/IJ

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU w trybie art. 119 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Konkurs na stanowisko: adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Liczba stanowisk, na które prowadzone było postępowanie konkursowe: 1

Jednostka zatrudniająca: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Humanistyczny, Instytut Językoznawstwa

Nr referencyjny ogłoszenia: 25/2023/NA/WH/IJ

Data publikacji ogłoszenia: 7 kwietnia 2023 r.

Konkurs został rozstrzygnięty: tak

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 23 czerwca 2023 r.

adiunkt | 56/2022/NA/W/IJ adiunkt | 56/2022/NA/W/IJ

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU w trybie art. 119 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Konkurs na stanowisko: adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Liczba stanowisk, na które prowadzone było postępowanie konkursowe: 1

Jednostka zatrudniająca: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych, Instytut Fizyki

Nr referencyjny ogłoszenia: 56/2022/NA/W/IJ

Data publikacji ogłoszenia: 18 kwietnia 2023 r.

Konkurs został rozstrzygnięty: tak

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 19 czerwca 2023 r.

adiunkt | 16/2023/NA/WTL/IPe adiunkt | 16/2023/NA/WTL/IPe

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU w trybie art. 119 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Konkurs na stanowisko: adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Liczba stanowisk, na które prowadzone było postępowanie konkursowe: 1

Jednostka zatrudniająca: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Teologiczny, Instytut Pedagogiki

Nr referencyjny ogłoszenia: 16/2023/NA/WTL/IPe

Data publikacji ogłoszenia: 14 kwietnia 2023 r.

Konkurs został rozstrzygnięty: nie

Termin podjęcia decyzji o braku rozstrzygnięcia konkursu: 14 czerwca 2023 r.

adiunkt | 29/2023/NA/WNST/IFiz adiunkt | 29/2023/NA/WNST/IFiz

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU w trybie art. 119 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Konkurs na stanowisko: adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Liczba stanowisk, na które prowadzone było postępowanie konkursowe: 1

Jednostka zatrudniająca: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych, Instytut Fizyki im. Augusta Chełkowskiego

Nr referencyjny ogłoszenia: 29/2023/NA/WNST/IFiz

Data publikacji ogłoszenia: 17 kwietnia 2023 r.

Konkurs został rozstrzygnięty:  tak

Termin podjęcia decyzji o rozstrzygnięciu konkursu: 21 czerwca 2023 r.

asystent | 12/2023/NA/WSNE asystent | 12/2023/NA/WSNE

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU w trybie art. 119 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Konkurs na stanowisko: asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Jednostka zatrudniająca: Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji

Nr referencyjny ogłoszenia: 12/2023/NA/WSNE

Data publikacji ogłoszenia: 12 kwietnia 2023

Konkurs został rozstrzygnięty: TAK

Termin podjęcia uchwały przez komisję konkursową: 19 czerwca 2023

adiunkt | 2/2023/NA/WH/INoK adiunkt | 2/2023/NA/WH/INoK

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU w trybie art. 119 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Konkurs na stanowisko: adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Jednostka zatrudniająca: Wydział Humanistyczny, Instytut Nauk o Kulturze

Nr referencyjny ogłoszenia: 2/2023/NA/WH/INoK

Data publikacji ogłoszenia: 17 kwietnia 2023

Konkurs został rozstrzygnięty: NIE

Termin podjęcia uchwały przez komisję konkursową: 5 czerwca 2023

adiunkt | 63/2022/NA/WH/INoK adiunkt | 63/2022/NA/WH/INoK

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU w trybie art. 119 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Konkurs na stanowisko: adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Jednostka zatrudniająca: Wydział Humanistyczny, Instytut Nauk o Kulturze

Nr referencyjny ogłoszenia: 63/2022/NA/WH/INoK

Data publikacji ogłoszenia: 17 kwietnia 2023

Konkurs został rozstrzygnięty: NIE

Termin podjęcia uchwały przez komisję konkursową: 3 czerwca 2023

asystent | 15/2023/NA/WSNE/ISM asystent | 15/2023/NA/WSNE/ISM

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU w trybie art. 119 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Konkurs na stanowisko: asystent w grupie pracowników dydaktycznych

Liczba stanowisk, na które prowadzone było postępowanie konkursowe: 1

Jednostka zatrudniająca: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji, Instytut Sztuk Muzycznych

Nr referencyjny ogłoszenia: 15/2023/NA/WSNE/ISM

Data publikacji ogłoszenia: 13 kwietnia 2023 r.

Konkurs został rozstrzygnięty: tak

Termin podjęcia uchwały o rozstrzygnięciu konkursu: 29 maja 2023 r.

adiunkt | 8/2023/NA/WNP/INoZ adiunkt | 8/2023/NA/WNP/INoZ

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU w trybie art. 119 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Konkurs na stanowisko: adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Liczba stanowisk, na które prowadzone było postępowanie konkursowe: 1

Jednostka zatrudniająca: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Przyrodniczych, Instytut Nauk o Ziemi

Nr referencyjny ogłoszenia: 8/2023/NA/WNP/INoZ

Data publikacji ogłoszenia: 12 kwietnia 2023 r.

Konkurs został rozstrzygnięty: tak

Termin rozstrzygnięcia: 29 maja 2023 r.

adiunkt (post-doc) | 61/2022/NA/WNP/IBBIOS/p-d adiunkt (post-doc) | 61/2022/NA/WNP/IBBIOS/p-d

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU w trybie art. 119 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Konkurs na stanowisko: adiunkta (post-doc) w grupie pracowników badawczych

Liczba stanowisk, na które prowadzone było postępowanie konkursowe: 1

Jednostka zatrudniająca: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Przyrodniczych, Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska

Nr referencyjny ogłoszenia: 61/2022/NA/WNP/IBBIOS/p-d

Data publikacji ogłoszenia: 24 stycznia 2023 r.

Konkurs został rozstrzygnięty:  tak

Termin rozstrzygnięcia: 6 kwietnia 2023 r.

adiunkt | 53/2022/NA/WNS/INP/01 adiunkt | 53/2022/NA/WNS/INP/01

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU w trybie art. 119 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Konkurs na stanowisko: adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Liczba stanowisk, na które prowadzone było postępowanie konkursowe: 1

Jednostka zatrudniająca: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Nauk Politycznych

Nr referencyjny ogłoszenia: 53/2022/NA/WNS/INP/01

Data publikacji ogłoszenia: 10 stycznia 2023 r.

Konkurs został rozstrzygnięty:  nie

Termin podjęcia uchwały o braku rozstrzygnięcia konkursu: 28 marca 2023 r.

adiunkt (post-doc) | 3/2023/NA/WNST/IFiz/p-d adiunkt (post-doc) | 3/2023/NA/WNST/IFiz/p-d

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU w trybie art. 119 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Konkurs na stanowisko: adiunkta (post-doc) w grupie pracowników badawczych w projekcie dr hab. M. Tarnackiej pt. „Korelacja ograniczoną rozmiarowością i oddziaływaniami z powierzchnią i ich wpływ na dynamikę molekularną materiałów ograniczonych przestrzennie dwuwymiarowo. Czy rozmiar zastosowanego ograniczenia przestrzennego ma znaczenie”.

Jednostka zatrudniająca: Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych, Instytut Fizyki

Nr referencyjny ogłoszenia: 3/2023/NA/WNST/IFiz/p-d

Data publikacji ogłoszenia: 8 lutego 2023

Data nadsyłania aplikacji: 8 marca 2023

Konkurs został rozstrzygnięty.

Termin podjęcia decyzji: 22 marca 2023

 

adiunkt | 54/2022/NA/WNST/IFiz adiunkt | 54/2022/NA/WNST/IFiz

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU w trybie art. 119 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Konkurs na stanowisko: adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Jednostka zatrudniająca: Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Fizyki

Nr referencyjny ogłoszenia: 54/2022/NA/WNST/IFiz

Data publikacji ogłoszenia: 8 grudnia 2022

Data nadsyłania aplikacji: 9 stycznia 2023

Konkurs został rozstrzygnięty.

Termin podjęcia decyzji: 15 lutego 2023 roku

adiunkt | 44/2022/NA/WNST/IFiz adiunkt | 44/2022/NA/WNST/IFiz

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU w trybie art. 119 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Konkurs na stanowisko: adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Liczba stanowisk, na które prowadzone było postępowanie konkursowe: 1

Jednostka zatrudniająca: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych, Instytut Fizyki im. A. Chełkowskiego

Nr referencyjny ogłoszenia: 44/2022/NA/WNST/IFiz

Data publikacji ogłoszenia: 9 listopada 2022 r.

Konkurs został rozstrzygnięty:  tak

Termin podjęcia uchwały w sprawie rozstrzygnięcia konkursu: 7 marca 2023 r.

adiunkt | 13/2022/NA/WNS/IS/02 adiunkt | 13/2022/NA/WNS/IS/02

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU w trybie art. 119 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Konkurs na stanowisko: adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Liczba stanowisk, na które prowadzone było postępowanie konkursowe: 1

Jednostka zatrudniająca: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Socjologii

Nr referencyjny ogłoszenia: 13/2022/NA/WNS/IS/02

Data publikacji ogłoszenia: 18 listopada 2022 r.

Konkurs został rozstrzygnięty:  tak

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 3 marca 2023 r.

adiunkt (post-doc) | 40/2022/NA/WNST/IFiz/p-d/02 adiunkt (post-doc) | 40/2022/NA/WNST/IFiz/p-d/02

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU w trybie art. 119 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Konkurs na stanowisko: adiunkt w grupie pracowników badawczych (post-doc)

Liczba stanowisk, na które prowadzone było postępowanie konkursowe: 1

Jednostka zatrudniająca: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych, Instytut Fizyki

Nr referencyjny ogłoszenia: 40/2022/NA/WNST/IFiz/p-d/02

Data publikacji ogłoszenia: 9 stycznia 2023 r.

Konkurs został rozstrzygnięty: tak

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 2 marca 2023 r.

profesor uczelni | 25/2022/NA/WH/IJ/01 profesor uczelni | 25/2022/NA/WH/IJ/01

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU w trybie art. 119 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Konkurs na stanowisko: profesor uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Liczba stanowisk, na które prowadzone było postępowanie konkursowe: 1

Jednostka zatrudniająca: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Humanistyczny, Instytut Językoznawstwa

Nr referencyjny ogłoszenia: 25/2022/NA/WH/IJ/01

Data publikacji ogłoszenia: 21 listopada 2022 r.

Konkurs został rozstrzygnięty: nie

Data uchwały dot. braku rozstrzygnięcia: 7 marca 2023 r.

profesor uczelni | 26/2022/NA/WH/IJ/01 profesor uczelni | 26/2022/NA/WH/IJ/01

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU w trybie art. 119 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Konkurs na stanowisko: profesor uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Liczba stanowisk, na które prowadzone było postępowanie konkursowe: 1

Jednostka zatrudniająca: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Humanistyczny, Instytut Językoznawstwa

Nr referencyjny ogłoszenia: 26/2022/NA/WH/IJ/01

Data publikacji ogłoszenia: 21 listopada 2022 r.

Konkurs został rozstrzygnięty:  nie

Termin rozstrzygnięcia: 7 marca 2023 r.

adiunkt | 60/2022/NA/WNP/IBBiOŚ adiunkt | 60/2022/NA/WNP/IBBiOŚ

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU w trybie art. 119 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Konkurs na stanowisko: adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Jednostka zatrudniająca: Wydział Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Nr referencyjny ogłoszenia: 60/2022/NA/WNP/IBBiOŚ

Data publikacji ogłoszenia: 2 stycznia 2023

Konkurs został rozstrzygnięty.

Termin podjęcia decyzji: 22 lutego 2023 roku

asystent | 50/2022/NA/SF asystent | 50/2022/NA/SF

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU w trybie art. 119 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Konkurs na stanowisko: asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Jednostka zatrudniająca: Szkoła Filmowa im. K. Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Nr referencyjny ogłoszenia: 50/2022/NA/SF

Data publikacji ogłoszenia: 6 grudnia 2022

Konkurs został rozstrzygnięty.

Termin podjęcia decyzji: 13 lutego 2023 roku

asystent | 47/2022/NA/SF/01 asystent | 47/2022/NA/SF/01

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU w trybie art. 119 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Konkurs na stanowisko: asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Jednostka zatrudniająca: Szkoła Filmowa im. K. Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Nr referencyjny ogłoszenia: 47/2022/NA/SF/01

Data publikacji ogłoszenia: 13 grudnia 2022

Konkurs został rozstrzygnięty.

Termin podjęcia decyzji: 10 lutego 2023 roku

asystent | 75/2021/NA/WSNE/ISP/01 asystent | 75/2021/NA/WSNE/ISP/01

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU w trybie art. 119 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Konkurs na stanowisko: asystent w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Liczba stanowisk, na które prowadzone było postępowanie konkursowe: 1

Jednostka zatrudniająca: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji, Instytut Sztuk Plastycznych

Nr referencyjny ogłoszenia: 75/2021/NA/WSNE/ISP/01

Data publikacji ogłoszenia: 25 listopada 2022 r.

Konkurs został rozstrzygnięty: tak

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 7 lutego 2023 r.

profesor uczelni | 35/2022/NA/WNS/IP/01 profesor uczelni | 35/2022/NA/WNS/IP/01

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU w trybie art. 119 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Konkurs na stanowisko: profesor uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Liczba stanowisk, na które prowadzone było postępowanie konkursowe: 1

Jednostka zatrudniająca: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Psychologii

Nr referencyjny ogłoszenia: 35/2022/NA/WNS/IP/01

Data publikacji ogłoszenia: 19 grudnia 2022 r.

Konkurs został rozstrzygnięty:  nie

Termin podjęcia uchwały o braku rozstrzygnięcia konkursu: 6 lutego 2023 r.

adiunkt | 57/2022/NA/WNP/INoZ adiunkt | 57/2022/NA/WNP/INoZ

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU w trybie art. 119 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Konkurs na stanowisko: adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Liczba stanowisk, na które prowadzone było postępowanie konkursowe: 1

Jednostka zatrudniająca: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych, Instytut Chemii

Nr referencyjny ogłoszenia: 57/2022/NA/WNP/INoZ

Data publikacji ogłoszenia: 14 grudnia 2022 r.

Konkurs został rozstrzygnięty: tak

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 20 stycznia 2023 r.

adiunkt | 52/2022/NA/WNP/IBBIOS adiunkt | 52/2022/NA/WNP/IBBIOS

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU w trybie art. 119 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Konkurs na stanowisko: adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Liczba stanowisk, na które prowadzone było postępowanie konkursowe: 1

Jednostka zatrudniająca: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Przyrodniczych, Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska

Nr referencyjny ogłoszenia: 52/2022/NA/WNP/IBBIOS

Data publikacji ogłoszenia: 25 listopada 2023 r.

Konkurs został rozstrzygnięty: tak

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 30 stycznia 2023 r.

adiunkt | 28/2022/NA/WNST/ICH adiunkt | 28/2022/NA/WNST/ICH

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU w trybie art. 119 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Konkurs na stanowisko: adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Liczba stanowisk, na które prowadzone było postępowanie konkursowe: 1

Jednostka zatrudniająca: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych, Instytut Chemii

Nr referencyjny ogłoszenia: 28/2022/NA/WNST/ICH

Data publikacji ogłoszenia: 12 lipca 2022 r.

Konkurs został rozstrzygnięty: tak

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 21 stycznia 2023 r.

adiunkt | 18/2022/NA/WNST/IIM/01 adiunkt | 18/2022/NA/WNST/IIM/01

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU w trybie art. 119 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Konkurs na stanowisko: adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Liczba stanowisk, na które prowadzone było postępowanie konkursowe: 1

Jednostka zatrudniająca: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych, Instytut Inżynierii Materiałowej

Nr referencyjny ogłoszenia: 18/2022/NA/WNST/IIM/01

Data publikacji ogłoszenia: 18 listopada 2022 r.

Konkurs został rozstrzygnięty:  tak

Termin podjęcia uchwały o rozstrzygnięciu konkursu: 31 stycznia 2023 r.

adiunkt (post-doc) | 55/2022/NA/WNST/ICH/p-d adiunkt (post-doc) | 55/2022/NA/WNST/ICH/p-d

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU w trybie art. 119 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Konkurs na stanowisko: adiunkt (post-doc) w grupie pracowników badawczych, w ramach projektu badawczego NCN SONATA, pt. „Zrozumienie właściwości przewodzących nanocieczy w nanoporach dla nowej generacji tryboelektrycznych nanogeneratorów – Nano2-fluid”, pod kierownictwem dra. Yaroslawa Grosu

Liczba stanowisk, na które prowadzone było postępowanie konkursowe: 1

Jednostka zatrudniająca: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych, Instytut Chemii

Nr referencyjny ogłoszenia: 55/2022/NA/WNST/ICH/p-d

Data publikacji ogłoszenia: 15 listopada 2022 r.

Konkurs został rozstrzygnięty:  tak

Termin podjęcia uchwały o rozstrzygnięciu konkursu: 13 stycznia 2023 r.

return to top