Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

search Intranet
pracownik
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Pracowniczy Program Emerytalny (2012)

Katowice, 3 sierpnia 2012 r.

DOP.065.17.2012

Szanowni Państwo,
Uczestnicy Pracowniczego Programu Emerytalnego w Uniwersytecie Śląskim,

Pragnę poinformować Uczestników Pracowniczego Programu Emerytalnego, iż w dniu 16 kwietnia 2012 r. Komisja Nadzoru Finansowego dokonała wpisu do rejestru pracowniczych programów emerytalnych zmian wynikających z zawartego pomiędzy Uniwersytetem Śląskim w Katowicach a Uczelnianą Organizacją Związkową Związku Nauczycielstwa Polskiego przy Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz Zakładową Organizacją Związkową NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Śląskiego Aneksu nr 1 do umowy zakładowej z dnia 25 sierpnia 2004 r. zawartego dnia 12 marca 2012 r.

Szczegółowa informacja dotycząca funkcjonowania programu stanowi załącznik do niniejszego Pisma.

REKTOR
Prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś

Reprezentacja Pracowników
mgr Ewa Żurawska, Przewodnicząca
Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Śląskiego

mgr Aneta Trojanowska, p.o. Prezesa
Uczelnianej Organizacji Związkowej ZNP przy Uniwersytecie Śląskim w Katowicach

return to top