Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

search Intranet
pracownik
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Szkolenia z wykorzystaniem infrastruktury badawczej

Infrastruktura BDA będąca własnością UŚ może zostać wykorzystana do przeprowadzania szkoleń i warsztatów w celu zaprezentowania możliwości urządzeń i zwiększenia kompetencji kadry. Wydarzenia te mogą przybierać formę szkoleń wewnętrznych lub otwartych dla osób z zewnątrz. Istnieje możliwość organizacji szkoleń przez pracowników UŚ jak i przez podmioty zewnętrzne na rzecz UŚ na zasadach określonych w regulaminie udostępniania.

Tutaj znajdą się opisy procedur dotyczących:

  • zgłaszania przez pracowników UŚ zapotrzebowania na szkolenie związane z infrastrukturą
  • organizacji szkoleń/warsztatów wewnętrznych
  • organizacji przez pracowników UŚ szkoleń/warsztatów otwartych dla osób z zewnątrz
  • organizacji szkoleń/warsztatów przez podmioty zewnętrzne na rzecz UŚ.

Udostępnione zostaną:

  • formularz zgłoszeniowy na zaplanowane szkolenia, warsztaty, etc.
  • formularz zgłaszania chęci odbycia szkolenia związanego z infrastrukturą BDA dostępną w UŚ.

Do czasu udostępnienia formularzy informacje i pytania prosimy przesyłać mailowo na adres: bibda@us.edu.pl

return to top