Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

pracownik

Sprawy aktualne

W tym miejscu znajdą się informacje dotyczące nadchodzących szkoleń, warsztatów i konferencji poświęconych infrastrukturze BDA, a także relacje z tych wydarzeń, które już się odbyły.

Dostępne będą również linki do rejestracji uczestnictwa w wydarzeniach.

Ponadto znajdą się tutaj informacje o terminach otwarć i zamknięć naboru wniosków do projektów związanych z infrastrukturą BDA.

Można będzie tutaj znaleźć także inne aktualne sprawy związane z infrastrukturą BDA.

Nabór wniosków na zakup i serwis IBDA na rok 2022 Nabór wniosków na zakup i serwis IBDA na rok 2022

Rozpoczął się nabór wniosków do Rady Infrastruktury Badawczo-Dydaktyczno-Artystycznej na zakup nowej oraz serwis istniejącej infrastruktury (tzw. duże naprawy w kwotach powyżej 10 000 zł). Aktualne formularze dostępne są w zakładce: Zapotrzebowanie na infrastrukturę BDA.

Wnioski, w formie elektronicznej, należy przesyłać w terminie do 6.12.2021 do Wydziałowych Koordynatorów Biura Infrastruktury Badawczo-Dydaktyczno-Artystycznej. Wnioskodawców z wydziałów, na których nie został powołany koordynator, prosimy o przesyłanie wniosków zakupowych oraz wniosków na duże naprawy wraz z ofertą szacunkową na adres: bibda@us.edu.pl.

zakup infrastruktury zakup infrastruktury
left img

Uniwersytet Śląski w Katowicach ze wsparciem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zakup infrastruktury

Na mocy porozumienia podpisanego 21 września 2021 r. przez Rektora UŚ prof. dr. hab. Ryszarda Koziołka i Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Tomasza Bednarka Uniwersytet Śląski w Katowicach po raz kolejny otrzyma wsparcie finansowe na zakup wyposażenia badawczo-dydaktycznego.

Dofinansowanie w kwocie 254 400,00 zł zostanie przeznaczone na zakup infrastruktury służącej do badań zanieczyszczeń powietrza prowadzonych przez Uniwersyteckie Laboratorium Kontroli Atmosfery ULKA. O unikatowości badań realizowanych przez ULKĘ decydują techniczne możliwości pomiarów, jakie daje wykorzystanie posiadanego przez laboratorium balonu na gorące powietrze.

W trakcie uroczystego podpisania porozumienia dyrektor Uniwersyteckiego Laboratorium Kontroli Atmosfery dr hab. prof. UŚ Mariola Jabłońska zaprezentowała najważniejsze obszary wykorzystania aparatury i kompetencji zgromadzonych na UŚ do kontroli zanieczyszczeń atmosfery i ich rozprzestrzeniania się w kontekście strategicznego celu poprawy jakości powietrza na Śląsku. Przedstawione zostały również plany zakupowe, które będą realizowane dzięki wsparciu WFOŚiGW, mające umożliwić realizację unikatowych w skali Europy badań, analiz i modelowania, obejmujące między innymi: zestaw sond z inteligentnymi czujnikami NO, SO2, H2S, temperatury i wilgotności, sześciokanałowy licznik cząstek wraz z możliwością pomiaru masy cząstek; tomograf dźwiękowy do dendrochronologii z sensorami i specjalistycznym oprogramowaniem, mikroskop świetlny odwrócony; mikroskop prosty z kolorową kamerą, a także specjalistyczną stację roboczą do przetwarzania danych przestrzennych.

pracownie i laboratoria w stanie epidemicznym pracownie i laboratoria w stanie epidemicznym

Na stronie internetowej Uniwersytetu dnia 26 maja 2020 r zostało opublikowane zarządzenie nr 79 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w  Katowicach w sprawie ustalenia wytycznych udostępniania infrastruktury badawczo-dydaktyczno-artystycznej UŚ w okresie ograniczeń wynikających ze stanu epidemicznego.

Zarządzenie to, wraz z późniejszymi zmianami, można znaleźć pod adresem: http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-792020

Do zarządzenia dołączone są wytyczne udostępniania w/w infrastruktury oraz wzory: informacji o laboratoriach/pracowniach uruchamianych na wydziałach (załącznik nr 1) i zeszyt pracy laboratorium/pracowni (załącznik nr 2).

Załączniki te można również pobrać wybierając poniższe linki:

wytyczne

załącznik nr 1

załącznik nr 2

Dodatkowo w miejscach gdzie będą zbierane dane osobowe należy w widocznym miejscu umieścić następującą klauzulę RODO

W zarządzeniu zmieniającym nr 179/2020, z dnia 16.10.2020 dostępny jest dodatkowy załącznik, dotyczący rejestru osób przebywających w laboratorium dydaktycznym.

Załącznik można pobrać wybierając poniższy link:

zeszyt pracy laboratorium – pracowni dydaktycznej 

WFOŚiGW w Katowicach wspiera zakup infrastruktury WFOŚiGW w Katowicach wspiera zakup infrastruktury
left img

Uniwersytet Śląski w Katowicach ze wsparciem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zakup infrastruktury

 

Na mocy porozumienia podpisanego 21 września 2021 r. przez Rektora UŚ prof. dr. hab. Ryszarda Koziołka i Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Tomasza Bednarka Uniwersytet Śląski w Katowicach po raz kolejny otrzyma wsparcie finansowe na zakup wyposażenia badawczo-dydaktycznego.

Dofinansowanie w kwocie 254 400,00 zł zostanie przeznaczone na zakup infrastruktury służącej do badań zanieczyszczeń powietrza prowadzonych przez Uniwersyteckie Laboratorium Kontroli Atmosfery ULKA. O unikatowości badań realizowanych przez ULKĘ decydują techniczne możliwości pomiarów, jakie daje wykorzystanie posiadanego przez laboratorium balonu na gorące powietrze.

W trakcie uroczystego podpisania porozumienia dyrektor Uniwersyteckiego Laboratorium Kontroli Atmosfery dr hab. prof. UŚ Mariola Jabłońska zaprezentowała najważniejsze obszary wykorzystania aparatury i kompetencji zgromadzonych na UŚ do kontroli zanieczyszczeń atmosfery i ich rozprzestrzeniania się w kontekście strategicznego celu poprawy jakości powietrza na Śląsku. Przedstawione zostały również plany zakupowe, które będą realizowane dzięki wsparciu WFOŚiGW, mające umożliwić realizację unikatowych w skali Europy badań, analiz i modelowania, obejmujące między innymi: zestaw sond z inteligentnymi czujnikami NO, SO2, H2S, temperatury i wilgotności, sześciokanałowy licznik cząstek wraz z możliwością pomiaru masy cząstek; tomograf dźwiękowy do dendrochronologii z sensorami i specjalistycznym oprogramowaniem, mikroskop świetlny odwrócony; mikroskop prosty z kolorową kamerą, a także specjalistyczną stację roboczą do przetwarzania danych przestrzennych.

Szczegółowe informacje

return to top