Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

pracownik

Sprawy aktualne

W tym miejscu znajdą się informacje dotyczące nadchodzących szkoleń, warsztatów i konferencji poświęconych infrastrukturze BDA, a także relacje z tych wydarzeń, które już się odbyły.

Dostępne będą również linki do rejestracji uczestnictwa w wydarzeniach.

Ponadto znajdą się tutaj informacje o terminach otwarć i zamknięć naboru wniosków do projektów związanych z infrastrukturą BDA.

Można będzie tutaj znaleźć także inne aktualne sprawy związane z infrastrukturą BDA.

Pracownie i laboratoria w stanie epidemicznym Pracownie i laboratoria w stanie epidemicznym

Na stronie internetowej Uniwersytetu dnia 26 maja 2020 r zostało opublikowane zarządzenie nr 79 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w  Katowicach w sprawie ustalenia wytycznych udostępniania infrastruktury badawczo-dydaktyczno-artystycznej UŚ w okresie ograniczeń wynikających ze stanu epidemicznego.

Zarządzenie to, wraz z późniejszymi zmianami, można znaleźć pod adresem: http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-792020

Do zarządzenia dołączone są wytyczne udostępniania w/w infrastruktury oraz wzory: informacji o laboratoriach/pracowniach uruchamianych na wydziałach (załącznik nr 1) i zeszyt pracy laboratorium/pracowni (załącznik nr 2).

Załączniki te można również pobrać wybierając poniższe linki:

wytyczne

załącznik nr 1

załącznik nr 2

Dodatkowo w miejscach gdzie będą zbierane dane osobowe należy w widocznym miejscu umieścić następującą klauzulę RODO

W zarządzeniu zmieniającym nr 179/2020, z dnia 16.10.2020 dostępny jest dodatkowy załącznik, dotyczący rejestru osób przebywających w laboratorium dydaktycznym.

Załącznik można pobrać wybierając poniższy link:

zeszyt pracy laboratorium – pracowni dydaktycznej 

return to top