Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

search Intranet
pracownik
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Spółka celowa Uczelni – SPIN-US

Dostrzegalna w ostatnich latach potrzeba komercjalizacji wyników badań naukowych, prac rozwojowych i technologii powstałych na Uniwersytecie Śląskim wpłynęła na powołanie do życia w 2014 roku spółki celowej Uniwersytetu Śląskiego – SPIN-US Sp. z o.o. Jej najważniejszym zadaniem jest pomoc w transferze wiedzy pomiędzy Uczelnią a gospodarką poprzez budowanie współpracy pomiędzy tymi środowiskami. We współpracy z uczonymi, brokerami oraz przedstawicielami podmiotów gospodarczych spółka inicjuje wdrażanie innowacyjnych rozwiązań z wielu dziedzin i branż.

Do jej zadań należy: komercjalizacja wiedzy i technologii, projektowanie oraz wytwarzanie we współpracy z naukowcami UŚ aparatury naukowo-badawczej na potrzeby innych jednostek, przeszukiwanie baz patentowych oraz tworzenie raportów na temat stanu techniki w danym obszarze technologicznym. W ramach spółki powstał uczelniany fundusz inwestycyjny. Infrastruktura laboratoryjna oraz wykwalifikowana kadra naukowa są wykorzystywane do realizacji usług na zlecenie podmiotów zewnętrznych. SPIN-US ma także bogatą ofertę szkoleń.

SPIN-US prowadzi aktywną współpracę z otoczeniem biznesowym poprzez realizację badań na zlecenie przemysłu. Odbiorcami usług realizowanych przez spółkę, przy udziale wyspecjalizowanych ekspertów Uniwersytetu Śląskiego, są przedstawiciele wielu branż: energetycznej, chemicznej, wydobywczej, automotive oraz wielu innych.

Szczegółowe informacje na temat działalności i oferty spółki SPIN-US dostępne są na stronie: www.spinus.pl

 

return to top