Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

search Intranet
pracownik
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

KOMUNIKAT

dotyczący pierwszej oceny okresowej nauczycieli akademickich na zasadach wynikających ze statutu

Informujemy, że przygotowywana jest zmiana zarządzenia nr 179/2019 w sprawie Regulaminu pierwszej oceny okresowej nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach przeprowadzanej w 2020 roku.

 

Działanie takie podejmowane jest w odpowiedzi na nowelizację ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 r. poz. 1669, z późn. zm.) przez ustawę z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. 2020 poz. 695). W związku ze zmianą art. 324 ust. 1 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, wynikającą z art. 60 pkt 13) ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, pierwsza ewaluacja jakości działalności obejmuje lata 2017 – 2021 i rozpoczyna się w dniu 1 stycznia 2022 r. Jednocześnie art. 63 ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 stanowi, że w okresie ograniczonego funkcjonowania uczelni nie przeprowadza się ocen okresowych.

 

Nowelizacja umożliwia przesunięcie terminu przeprowadzenia pierwszej oceny okresowej i takie działanie władze Uniwersytetu podjęły mając na uwadze szczególne okoliczności, w  jakich przyszło nauczycieli akademickim realizować obowiązki w związku z ogłoszonym stanem epidemii. Informacje na temat wprowadzonych zmian będą aktualizowane na łamach niniejszej strony oraz w komunikatach przekazywanych nauczycielom akademickim drogą mailową.

return to top