Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

pracownik

Szanowni Państwo,

 

uprzejmie informujemy, iż pracownicy Biura Rozliczeń Mobilności Międzynarodowych zostali delegowani do realizacji wydarzenia „Transform4Europe Week”, przez co na okres od 2 maja 2022 roku do 13 maja 2022 dostępność naszego Biura będzie ograniczona. Uprzedzamy, iż zmniejszona zostanie ilość odbieranych telefonów, a czas odpowiedzi na wiadomości e-mail zostanie wydłużony.

Informujemy, iż szczególnie w tym okresie – wyłącznie wnioski poprawnie wystawione, z wszystkimi wymaganymi załącznikami, złożone z odpowiednim wyprzedzeniem – pozwolą na wypłacanie świadczeń (zaliczki, opłaty zagraniczne, opłaty online, składki członkowskie).

Świadczenia osób wyjeżdżających za granicę, których wnioski posiadają braki formalne zostaną rozliczone po zakończeniu podróży, po złożeniu „Rachunku kosztów”.

Ponadto przypominamy, iż konieczne jest pozyskanie faktury w terminie 14 dni od zapłaty (za świadczenia opłacane przez UŚ) i przekazanie jej wraz z mailem źródłowym na adres brmm@us.edu.pl. Prosimy o informowanie osób wyjeżdżających o tym fakcie przy przygotowaniu wniosków wyjazdowych na których zaznaczono opłacanie świadczeń przez Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Z uwagi na to, że nasi pracownicy wyznaczeni są do różnych aktywności, może się zdarzyć, że Biuro zostanie tymczasowo zamknięte, więc wszelką korespondencję proszę zostawiać w Kancelarii Ogólnej, pokój. 0.38.

return to top