Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

search Intranet
pracownik
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024
03.04.2024 - Spotkanie od godz.: 13:00 03.04.2024 - Spotkanie od godz.: 13:00

Informujemy, że dnia 03.04.2024r. od godz.: 13:00 pracownicy biura BRMM będą uczestniczyć w spotkaniu

Dokumentację proszę składać w skrzynce podawczej znajdującej się przed Kancelarią Ogólną, pokój 0.38.

 

Podpisy na dokumentach Podpisy na dokumentach

Przypominamy o konieczności umieszczania oryginalnych podpisów na dokumentach przekazywanych do BRMM.

Nie są akceptowane skany czy podpisy elektroniczne.

Trwają prace nad wdrożeniem rozwiązań pozwalających na stosowanie podpisów zaufanych, kwalifikowalnych i innych.

Dot. wypłaty zaliczek i list płatniczych Dot. wypłaty zaliczek i list płatniczych

Przypominamy, iż do wypłaty zaliczki / listy płatniczej zalecane jest podawanie numeru konta walutowego (wraz z imieniem i nazwiskiem właściciela konta). W takim wypadku prosimy o  zaznaczenie właściwej pozycji na wniosku o wyjazd za granicę.

W przypadkach gdy osoba wyjeżdżająca nie posiada konta w walucie przypisanej do kraju zgodnie z rozporządzeniemnajkorzystniejszym wyborem jest podanie konta prowadzonego w złotówkach (jak wynagrodzenie). Pozwala to uniknąć podwójnego przewalutowania.

Nazwa projektu na wnioskach wyjazdowych Nazwa projektu na wnioskach wyjazdowych

Przypominamy o konieczności uzupełnienia na wnioskach (wyjazdowych i przyjazdowych) pełnej nazwy projektu, z którego mobilność jest realizowana. W razie możliwości prosimy o uzupełnienie też numeru umowy projektu.

Statystyki dot. równouprawnienia płci Statystyki dot. równouprawnienia płci

W związku z koniecznością raportowania wyjazdów pod kątem równouprawnienia, prosimy o zaznaczanie na wnioskach wyjazdowych i przyjazdowych płci osób (zgodnie z dokumentami urzędowymi), których imię i nazwisko nie wskazuje na to jednoznacznie.

Termin dostarczania faktur do przedpłat realizowanych przez(...) Termin dostarczania faktur do przedpłat realizowanych przez UŚ

Przypominamy, iż konieczne jest dostarczanie poprawnie wystawionych faktur do przedpłat (np. za opłatę konferencyjną, noclegi) do 14 dni od daty płatności. W przypadku gdy wystawiona jest faktura elektroniczna, należy przekazać ją na adres: brmm@us.edu.pl wraz z opisem kogo ona dotyczy. Jeśli wystawca odmawia wystawienia faktury, należy też taką wiadomość przekazać do BRMM.

Usługi gastronomiczne na fakturach Usługi gastronomiczne na fakturach

Przypominamy, iż Uniwersytet Śląski w Katowicach, jako jednostka publiczna, nie ma możliwości rozliczania usług gastronomicznych na fakturach. Jeśli na fakturze za opłatę konferencyjną lub nocleg, wystawca wyszczególni kwotowo posiłek – Biuro Rozliczeń Mobilności Międzynarodowej potrąci taką kwotę z faktury, lub wystawi notę obciążeniową na osobę wyjeżdżającą (w zależności od sposobu zapłaty).

Wymóg podawania terminów płatności dla przedpłat realiz(...) Wymóg podawania terminów płatności dla przedpłat realizowanych przez UŚ

Prosimy o podawanie terminów zapłaty do płatności realizowanych przez UŚ (opłaty konferencyjne, szkoleniowe, noclegi itp.)

Uzupełnianie symbolu jednostki na wnioskach Uzupełnianie symbolu jednostki na wnioskach

Przypominamy o konieczności wpisywania albo symbolu literowego jednostki zgodnie z zarządzeniem na 12/2020 Rektora z późn. zm. (https://aktyprawne.us.edu.pl/d/170/5/) albo pełnej nazwy jednostki (wydział/ instytut) osoby wyjeżdżającej, na wnioskach wyjazdowych.

return to top