Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

search Intranet
pracownik
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Druki dokumentów

  • DOTYCZY WNIOSKU WP

Instrukcja w sprawie należności związanych z podróżami służbowymi pracowników, podróżami osób niebędących pracownikami Uniwersytetu Śląskiego i podróżami gości oraz zasad ich rozliczania

Załącznik nr 1 do Instrukcji – Wniosek o wyrażenie zgody na użycie samochodu prywatnego w celu odbycia podróży służbowej

Załącznik nr 2 do Instrukcji – Ewidencja przebiegu pojazdu

Załącznik nr 3 do Instrukcji – Oświadczenie o poniesieniu wydatku w trakcie odbywania podróży służbowej / wyjazdu i przyczynach braku jego udokumentowania

Załącznik nr 4 do Instrukcji – Umowa o zwrot kosztów kosztów podróży osobie niebędącej pracownikiem Uniwersytetu Śląskiego

Załącznik nr 5 do Instrukcji – Oświadczenie studenta / doktoranta

Załącznik nr 8 do Instrukcji – Wniosek o wyjazd za granicę – część WP

Załącznik nr 9 do Instrukcji – Rachunek kosztów polecenia wyjazdu służbowego za granicę

 

  • DOTYCZY WNIOSKU WS

Regulamin kierowania pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach za granicę w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych oraz przyjmowania gości z zagranicy

Załącznik nr 1 – Wniosek o wyjazd za granicę – wniosek WS – skierowanie za granicę

Załącznik nr 2 – karta mobilności zagranicznych w projekcie

Załącznik nr 3 -zlecenie płatności

Załącznik nr 4 – oświadczenie: dane do sporządzenia informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy

Załącznik nr 5 -wniosek o udzielenie płatnego długoterminowego zagranicznego urlopu szkoleniowego

Załącznik nr 6 – decyzja/ informacja o udzieleniu zagranicznego urlopu szkoleniowego

Załącznik nr 7 – lista płatnicza do wniosku WS

Załącznik nr 8 – polecenie wypłaty zaliczki do wniosku WS

Załącznik nr 9 – wniosek o wyrażenie zgody na użycie samochodu osobowego w celu odbycia podróży służbowej / wyjazdu

Załącznik nr 10 – ewidencja przebiegu pojazdu

Załącznik nr 11 – rachunek kosztów skierowania za granicę

Załącznik nr 12 – oświadczenie o poniesieniu wydatku w trakcie odbywania podróży służbowej/wyjazdu i przyczynach braku jego udokumentowania

return to top