Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

pracownik

Podstawy prawne wyjazdów

 

  • Zarządzenie nr 117/2020 z dnia 29-07-2020 Rektora UŚ w sprawie wprowadzenia Regulaminu kierowania pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach za granicę w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych oraz przyjmowania gości z zagranicy.

http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-1172020

 

  • zagraniczne urlopy szkoleniowe

 

  • Zarządzenie nr 117/2019 z dnia 13-09-2019 Rektora UŚ w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z późn. zm.

http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-1172019

 

  • Zarządzenie nr 117/2020 z dnia 29-07-2020 Rektora UŚ w sprawie wprowadzenia Regulaminu kierowania pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach za granicę w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych oraz przyjmowania gości z zagranicy.

http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-1172020

 

 

  • zadania biur organizacyjnych wydziałów

 

  • Zarządzenie nr 126/2019 z dnia 30-09-2019 Rektora UŚ w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z późn. zm.

http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-1262019

return to top