Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

search Intranet
pracownik
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Diety i limity za nocleg

Nowe stawki diet i noclegów obowiązujące od 29.11.2022

(zgodnie z DZ.U.2022 poz. 2302)

zgodnie z treścią ogłoszonego dnia 14 listopada 2022 r. rozporządzenia MRiPS zmieniającego rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej, zmieniono kwotę diety w czasie podróży krajowej oraz kwoty diet i limitu na nocleg w poszczególnych państwach w podróżach zagranicznych.
Nowe należności z  tytułu krajowej podróży służbowej:

  • Dieta 45,00 zł,
  • Ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu 9,00 zł,
  • Ryczałt za nocleg 67,50 zł, limit za nocleg 900,00 zł.

Nowe przepisy dotyczące delegacji krajowych wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. z zastrzeżeniem:

W przypadku podróży służbowej na obszarze kraju, rozpoczętej i niezakończonej przed dniem 1 stycznia 2023 r., należności z tytułu podróży służbowej ustala się:

  1. za czas podróży przypadający przed dniem 1 stycznia 2023 r. – na podstawie przepisów rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym
  2. za czas podróży przypadający od dnia 1 stycznia 2023 r. – na podstawie przepisów rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

Nowe należności z  tytułu podróży służbowej poza granicami kraju: 

Nastąpiła zmiana wysokości diet za dobę oraz limitu na nocleg w poszczególnych państwach zgodnie z tabelą stanowiąca załącznik do rozporządzenia.

Nowe przepisy dotyczące podróży służbowej poza granicami kraju wchodzą w życie z dniem 29 listopada 2022. z zastrzeżeniem:

W przypadku podróży służbowej poza granicami kraju, rozpoczętej i niezakończonej przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, należności z tytułu podróży służbowej ustala się:

  1. za czas podróży przypadający przed dniem wejścia w życie rozporządzenia – na podstawie przepisów rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym;
  2. za czas podróży przypadający od dnia wejścia w życie rozporządzenia – na podstawie przepisów rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

Link do rozporządzenia: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001481

return to top