Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

search Intranet
pracownik
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Polecenie wyjazdu służbowego – WP

Polecenie wyjazdu służbowego to wykonywanie zadania zleconego przez pracodawcę w określonym terminie i miejscu. Wniosek o wyjazd za granicę – część WP (zał. nr 8 Zarządzenie nr 71/2021 Rektora UŚ) przeznaczony jest dla osób wyjeżdżających w celu m.in.:

 • uczestnictwa w konferencjach, kongresach,
 • udział w posiedzeniach komitetów, grup roboczych,
 • uczestnictwa w targach i wystawach,
 • uczestnictwa w spotkaniach organizacyjnych, np. dotyczących prac nad projektem,
 • realizacji zadań związanych z prowadzeniem w jednostce organizacyjnej w sposób ciągły badań naukowych lub prac rozwojowych,
 • realizacji zadań związanych z prowadzeniem badań naukowych wynikających z zawartej przez uczelnię umowy o realizacji projektu.

Osoba wyjeżdżająca otrzymuje świadczenia na pokrycie pełnych kosztów wyjazdu:

 • diety,
 • przejazd,
 • ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu,
 • ryczałty na pokrycie kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej,
 • noclegi,
 • ubezpieczenie,
 • wizę,
 • opłatę konferencyjną,
 • inne, np. bilety wstępu na targi, karnety do biblioteki, itp.,
 • krajową część podróży.

W przypadku wyjazdu studenta, doktoranta lub innej osoby niezwiązanej stosunkiem pracy z UŚ należy wypełnić Umowę o zwrot kosztów (zał. nr 4 Zarządzenie 71/2021 Rektora UŚ)

return to top