Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

pracownik

Podróż samochodem

Podróż samochodem osobowym niebędącym własnością Uczelni może się odbyć po uzyskaniu zgody dziekana/kierownika innej jednostki niebędącej wydziałem. W tym celu należy wypełnić Wniosek o wyrażenie zgody na użycie samochodu prywatnego w celu odbycia podróży służbowej. Po powrocie należy wydrukować z SAPa Ewidencję przebiegu pojazdu, która jest potwierdzana przez dziekana/kierownika jednostki.

Zwrot kosztów przejazdu przysługuje za przejazd optymalna trasą, zgodnie z internetową mapą samochodową, udokumentowany ewidencją przebiegu pojazdu. Stawki za 1 km:

– samochód o poj. do 900 cm3 – 0,5214 zł/km;

– samochód o poj. pow. 900 cm– 0,8358 zł/km.

return to top