Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

search Intranet
pracownik
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Kontakt na Wydziałach

Pierwszym kontaktem dla osób planujących wyjazd za granicę są osoby odpowiedzialne za obsługę mobilności międzynarodowych na wydziałach.

Poniżej przedstawiamy listę osób do kontaktu.

Wydział Humanistyczny Wydział Humanistyczny

Biuro Organizacyjne Wydziału w Sosnowcu

mobilność pracowników Instytutów Sosnowieckich ( grupa badawcza i badawczo – dydaktyczna)

Agnieszka Binduchowska
ul. Grota Roweckiego 5, 41-200 Sosnowiec, pokój 1.8
32 364 08 28
agnieszka.binduchowska@us.edu.pl

 

Biuro Organizacyjne Wydziału w Katowicach, Bankowa 11

mobilność pracowników Instytutów Katowickich (grupa badawcza i badawczo – dydaktyczna)

Dorota Łuczyńska
ul. Bankowa 11, 40-007 Katowice, pokój B1.25
32 200 92 09, 32 200 92 49
dorota.luczynska@us.edu.pl

 

Biuro Organizacyjne Wydziału w Katowicach, Uniwersytecka 4

mobilność pracowników Instytutów Katowickich (grupa badawcza i badawczo – dydaktyczna)

Anna Jaksa
ul. Uniwersytecka 4, 40-007 Katowice, pokój B1.25
32 200 92 09; 32 200 92 49
anna.jaksa@us.edu.pl

Obsługa mobilności władz Dziekańskich

Ewa Liszowska
ul. Uniwersytecka 4, 40-007 Katowice, pokój B1.13
32 200 92 63; 32 200 92 67
ewa.liszowska@us.edu.pl

 

Dziekanat w Sosnowcu, ul. Grota Roweckiego 5

mobilność pracowników dydaktycznych (niebędących pracownikami Instytutów), studentów, prof. wizytujących przy obsługiwanych kierunkach / grupach kierunków, w tym zw. z projektami i charakterze innym niż badawczy 

Iwona Boryszko
ul. Grota Roweckiego 5, 41-200 Sosnowiec, pokój 4.18
32 364 08 41
iwona.boryszko@us.edu.pl

 

Monika Grzywna
ul. Grota Roweckiego 5, 41-200 Sosnowiec, pokój 4.31
32 364 09 05
monika.grzywna@us.edu.pl

 

Łukasz Gęborek
ul. Grota Roweckiego 5, 41-200 Sosnowiec, pokój 4.28
32 364 08 43
lukasz.geborek@us.edu.pl

 

Manuela Pustół
ul. Grota Roweckiego 5, 41-200 Sosnowiec, pokój 4.18
32 364 08 41
manuela.pustol@us.edu.pl

 

Ewa Kalisz
ul. Grota Roweckiego 5, 41-200 Sosnowiec, pokój 4.58
32 364 08 04
ewa.kalisz@us.edu.pl

Ilona Małyszek
ul. Grota Roweckiego 5, 41-200 Sosnowiec, pokój 4.58
32 364 08 92
ewa.kalisz@us.edu.pl

Dziekanat w Katowicach, ul. Bankowa 11

mobilność pracowników dydaktycznych (niebędących pracownikami Instytutów), studentów, prof. wizytujących przy obsługiwanych kierunkach / grupach kierunków, w tym zw. z projektami i charakterze innym niż badawczy 

 

Katarzyna Iwanow
ul. Bankowa 11, 40-007 Katowice, pokój 20
32 359 17 24
katarzyna.iwanow@us.edu.pl

 

Barbara Staroń
ul. Bankowa 11, 40-007 Katowice, pokój 20

32 359 12 17

barbara.staron@us.edu.pl

 

Dziekanat w Katowicach, ul. Uniwersytecka 4

mobilność pracowników dydaktycznych (niebędących pracownikami Instytutów), studentów, prof. wizytujących przy obsługiwanych kierunkach / grupach kierunków, w tym zw. z projektami i charakterze innym niż badawczy 

Agnieszka Korczak (Włodyka)
ul. Uniwersytecka 4, 40-007 Katowice, pokój B1.6
32 200 94 41
agnieszka.wlodyka@us.edu.pl

 

Anna Jacoszek
ul. Uniwersytecka 4, 40-007 Katowice, pokój A6.26
32 200 93 73
anna.jacoszek@us.edu.pl

 

Anna Jankowska
ul. Uniwersytecka 4, 40-007 Katowice, pokój B1.25
32 200 95 04
anna.jankowska@us.edu.pl

 

Marzena Musiał
ul. Uniwersytecka 4, 40-007 Katowice, pokój B1.25
32 200 93 16
marzena.musial@us.edu.pl

 

Katarzyna Skutela
ul. Uniwersytecka 4, 40-007 Katowice, pokój B1.6
32 200 93 18
katarzyna.skutela@us.edu.pl

 

Dziekanat w Katowicach, ul. Uniwersytecka 4

mobilność w projektach

Obsługa wyjazdów w zakresie środków zewnętrznych związanych wyłącznie z badaniami, tj. wyjazdy według kryterium celu:

-konferencje naukowe

-badania naukowe

-kwerenda

-staż naukowo-badawczy

-wizyta studyjna (tylko badawcza)

-praca nad projektem oraz inne związane z badaniami, np. badania terenowe

 

Marcin Kiełbasiński
ul. Uniwersytecka 4, 40-007 Katowice, pokój B1.22

32 200 94 40

32200 95 14
marcin.kielbasinski@us.edu.pl

 

Aleksandra Faruga

ul. Uniwersytecka 4, 40-007 Katowice, pokój B1.21

32 200 94 40

32 200 95 14

aleksandra.faruga@us.edu.pl

 

Anna Dziadek

ul. Uniwersytecka 4, 40-007 Katowice, pokój B1.21

32 200 94 40

32 200 95 14

anna.dziadek@us.edu.pl 

Wydział Nauk Przyrodniczych Wydział Nauk Przyrodniczych

Obsługa studentów:

Biuro Organizacyjne Wydziału – Sosnowiec 

Zenona Rabęda
ul. Będzińska 60, 41-200 Sosnowiec, pokój 117, piętro I
32 368 94 17
zenona.rabeda@us.edu.pl

 

Katarzyna Wojdat
ul. Będzińska 60, 41-200 Sosnowiec, pokój 117, piętro I
32 368 96 77
katarzyna.wojdat@us.edu.pl

Biuro Organizacyjne Wydziału – Katowice

Maja Orzechowska
ul. Jagiellońska 28, 40-032 Katowice, pokój CS-53
32 200 93 51
maja.orzechowska@us.edu.pl

 

Agnieszka Wojnowska

ul. Jagiellońska 28, 40-032 Katowice, pokój CS-53

32 200 93 51

agnieszka.wojnowska@us.edu.pl

Obsługa pracowników:

Biuro ds. Infrastruktury Badawczo-Dydaktycznej                                               

Marzena Ksiądz
ul. Jagiellońska 28, 40-032 Katowice, pokój A-29, parter
32 200 94 70
marzena.ksiadz@us.edu.pl

 

Beata Chmielewska

ul. Jagiellońska 28, 40-032 Katowice, pokój C-246

32 200 94 70

beata.chmielewska@us.edu.pl

 

Marta Hosiawa-Barańska

ul. Jagiellońska 28, 40-032 Katowice, pokój A-320

32 200 95 63

marta.hosiawa-barańska@us.edu.pl

 

Anna Staroń

ul. Jagiellońska 28, 40-032 Katowice, pokój C-345a

32 200 93 79

anna.staron@us.edu.pl

 

Alina Chachulska-Żymełka

ul. Bankowa 9, 40-007 Katowice, pokój 9, parter

32 359 13 42

alina.chachulska-zymelka@us.edu.pl

Beata Mazur

ul. Bankowa 9, 40-007 Katowice, pokój 319, 3 piętro

32 359 16 76/ 11 74

beata.mazur@us.edu.pl

 

Marzena Zmarzły

ul. Bankowa 9, 40-007 Katowice, pokój 115a, 2 piętro

32 359 14 25

marzena.zmarzly@us.edu.pl

 

Biuro Ewaluacji i Obsługi Instytutów Wydziału Nauk Przyrodniczych

Irmina Rabęda
ul. Będzińska 60, 41-200 Sosnowiec, pokój 1406, piętro XIV
32 368 95 91
irmina.rabeda@us.edu.pl

 

Małgorzata Manowska
ul. Będzińska 60, 41-200 Sosnowiec, pokój 914
32 368 95 01
malgorzata.manowska@us.edu.pl

 

Dziekanat

Patrycja Lubaszka
ul. Będzińska 60, 41-200 Sosnowiec, pokój 414
32 368 92 14
patrycja.lubaszka@us.edu.pl

Wydział Nauk Społecznych Wydział Nauk Społecznych

Dziekan / Prodziekani WNS, wymiana akademicka (studenci, nauczyciele), pracownicy dydaktyczni, administracja

Marta Turek
ul. Bankowa 11, 40-007 Katowice, pokój 6, parter
32 359 11 12
marta.turek@us.edu.pl

 

Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Medialnej

Krystyna Solak
ul. Bankowa 11, 40-007 Katowice, pokój 311, piętro III
32 359 17 41
krystyna.solak@us.edu.pl

 

Instytut Pedagogiki

Iwona Boćko

ul. Grażyńskiego 53, 40-126 Katowice, pokój 120, piętro I

32 359 97 09

iwona.bocko@us.edu.pl

 

Instytut Pedagogiki – obsługa osób w Cieszynie

Katarzyna Salamon-Liboska
ul. Bielska 62, Cieszyn 43-400, pokój 106, piętro I
33  854 61 96
katarzyna.salamon@us.edu.pl

 

Instytut Psychologii

Agata Steczyńska
ul. Grażyńskiego 53, 40-126 Katowice, pokój 320, piętro III
32 359 97 39
agata.steczynska@us.edu.pl

 

Instytut Socjologii

Natalia Niedźwiedź
ul. Bankowa 11, 40-007 Katowice, pokój 218, piętro II
32 359 18 89

natalia.niedzwiedz@us.edu.pl

 

Zespół ds. Projektów Wydziału

Aleksandra Sokoła

ul. Bankowa 11, 40-007 Katowice, pokój 1A, parter

32 359 18 16

aleksandra.sokola@us.edu.pl

 

Marta Koczurkiewicz

ul. Bankowa 11, 40-007 Katowice, pokój 1A, parter

32 359 18 16

marta.koczurkiewicz@us.edu.pl

 

Regina Jaglarz

ul. Bankowa 11, 40-007 Katowice, pokój 1A, parter

32 359 18 16

regina.jaglarz@us.edu.pl

 

Instytut Nauk Politycznych

Magdalena Kosa

ul. Bankowa 11, 40-007 Katowice, pokój 113, piętro I

32 359 21 31

magdalena.kosa@us.edu.pl

 

Biuro Organizacyjne WNS

Monika Tereszko

ul. Bankowa 11, 40-007 Katowice, pokój 1b

32 359 14 37

monika.tereszko@us.edu.pl

 

Marzena Drozdek-Młodzik

ul. Grażyńskiego 53, 40-126 Katowice, pokój 33

32 359 97 52

marzena.drozdek@us.edu.pl

 

 

 

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

 Instytut Chemii (Biuro Ewaluacji i Obsługi Instytutów)

Jadwiga Łyczek
ul. Szkolna 9, 40-007 Katowice, pokój 39, piętro I
32 359 15 45
jadwiga.lyczek@us.edu.pl

 

Instytut Fizyki im. Augusta Chełkowskiego, Inżynierii Materiałowej – w Chorzowie (Biuro Organizacyjne)

Małgorzata Orlińska
ul.75. Pułku Piechoty 1, 41-500 Chorzów, pokój 312b, piętro 3
32 349 38 82
malgorzata.orlinska@us.edu.pl

 

Instytut Fizyki im. Augusta Chełkowskiego, Inżynierii Materiałowej – w Chorzowie (Biuro Ewaluacji i Obsługi Instytutów)

Klaudia Duch
ul. 75.Pułku Piechoty 1A, 41-500 Chorzów, pokój P/0/20
32 349 76 02
klaudia.duch@us.edu.pl

 

Instytut Informatyki, Inżynierii Biomedycznej, Inżynierii Materiałowej – w Sosnowcu (Biuro Organizacyjne)

Magda Korbela
ul. Żytnia 12, 41-200 Sosnowiec, pokój 27
32 269 18 44
magda.korbela@us.edu.pl

 

Instytut Informatyki, Inżynierii Biomedycznej, Inżynierii Materiałowej – w Sosnowcu (Biuro Ewaluacji i Obsługi Instytutów)

Magdalena Gradzik
ul. Żytnia 12, 41-200 Sosnowiec, pokój 28
32 269 18 44
magdalena.gradzik@us.edu.pl

 

Instytut Matematyki (Biuro Ewaluacji i Obsługi Instytutów) – obsługa pracowników

Sabina Wolna
ul. Bankowa 14, 40-007 Katowice, pokój 532
32 359 16 70
sabina.wolna@us.edu.pl

 

Biuro Organizacyjne Wydziału – obsługa studentów i doktorantów

Jolanta Rorbek
ul. Bankowa 14, 40-007 Katowice, pokój 223
32 359 17 12
jolanta.rorbek@us.edu.pl

Wydział Prawa i Administracji Wydział Prawa i Administracji

Instytut Nauk Prawnych

Małgorzata Buchacz
ul. Bankowa 11 B, 40-007 Katowice, pokój 22, piętro II
32 359 12 57
malgorzata.buchacz@us.edu.pl

Joanna Bruch
ul. Bankowa 11 B, 40-007 Katowice, parter, p. 39
32 359 2381
joanna.bruch@us.edu.pl

Monika Łyczba
ul. Bankowa 11 B, 40-007 Katowice, piętro II, p. 2.2.
32 359 1698
monika.lyczba@us.edu.pl

Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji

Instytut Pedagogiki, Instytut Nauk o Kulturze – obsługa osób w Cieszynie – mobilności międzynarodowe

Katarzyna Salamon-Liboska

  1. Bielska 62, 43-400 Cieszyn, pokój 106, piętro I

33  854 61 96

katarzyna.salamon@us.edu.pl

 

Instytut Sztuk Muzycznych, Instytut Sztuk Plastycznych, Instytut Nauk o Sztuce – mobilności międzynarodowe

Agnieszka Rybczyńska
ul. Bielska 62, 43-400 Cieszyn, pokój 122, piętro I
33 854 64 26
agnieszka.rybczynska@us.edu.pl

Halina Waniewska
ul. Bielska 62, 43-400 Cieszyn , pokój 122, piętro I
33  854 63 60
halina.waniewska@us.edu.pl

 

Instytut Pedagogiki – wydarzenia online

Ewa Wenglorz
ul. Bielska 62, 43-400 Cieszyn
33  854 61 14
ewa.wenglorz@us.edu.pl

 

Instytut Sztuk Plastycznych, Instytut Nauk o Sztuce – wydarzenia online

Monika Ceglarska
ul. Bielska 62, 43-400 Cieszyn
33  854 63 30
monika.ceglarska@us.edu.pl

 

Instytut Sztuk Muzycznych, Instytut Nauk o Kulturze – wydarzenia online

Magdalena Gawor
ul. Bielska 62, 43-400 Cieszyn
33  854 61 50
magdalena.gawor@us.edu.pl

Wydział Teologiczny Wydział Teologiczny

Instytut Nauk Teologicznych

Anna Kłosek
ul. Jordana 18, 40-043 Katowice, pokój 001/1, parter
32 356 90 56
anna.klosek@us.edu.pl

Urszula Mazur
ul. Jordana 18, 40-043 Katowice, pokój 001/1, parter
32 356 90 56
urszula.mazur@us.edu.pl

Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego

Biuro Ewaluacji i Obsługi Instytutu

Mariusz Kowoll

ul. Św. Pawła 3, 40-008 Katowice, pokój 1.32, piętro I

32 359 24 20

mariusz.kowoll@us.edu.pl

Biuro Organizacyjne

Elizaveta Dedal
ul. Św. Pawła 3, 40-008 Katowice, pokój 1.32, piętro I
32 359 24 04
elizaveta.dedal@us.edu.pl

 

Filip Jeleniewicz

ul. Św. Pawła 3, 40-008 Katowice, pokój 1.33, piętro I

32 359 24 26

filip.jeleniewicz@us.edu.pl

 

 

Dziekanat

Ada Grzelewska
ul. Św. Pawła 3, 40-008 Katowice, pokój 1.36, piętro I
32 359 24 07
ada.grzelewska@us.edu.pl

Szkoła Doktorska Szkoła Doktorska

Diana Pasek
ul. Bankowa 14, 40-007 Katowice, pokój 406, piętro I
32 359 24 72
diana.pasek@us.edu.pl

Agnieszka Filipowska
ul. Bankowa 14, 40-007 Katowice, pokój 408
32 359 24 51
agnieszka.filipowska@us.edu.pl

 

Szkoła Języka i Kultury Polskiej Szkoła Języka i Kultury Polskiej

Karolina Graboń
ul. Uniwersytecka 4, pokój A/0.8, 40-007 Katowice
32 2009424; 663 646 717
karolina.grabon@us.edu.pl

Magdalena Knapik
ul. Uniwersytecka 4, pokój A/0.7, 40-007 Katowice
32 251 94 24
magdalena.knapik@us.edu.pl

Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka

Maria Okoń-Góral

ul. Bankowa 11 A, 40-007 Katowice, pokój 110

32 786 50 00

maria.okon@ciniba.edu.pl

mgr Katarzyna Długajczyk

ul. Bankowa 11A, pokój 045 B, 40-007 Katowice

32 786 5014

katarzyna.dlugajczyk@ciniba.edu.pl

Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych

mobilność pracowników, studentów

Maria Zaforemska
ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, pokój 141, piętro I
32 359 13 05
maria.zaforemska@us.edu.pl

 

Międzynarodowa Środowiskowa Szkoła Doktorska przy Centrum(...) Międzynarodowa Środowiskowa Szkoła Doktorska przy Centrum Studiów Polarnych

dr Michał Ciepły

ul. Będzińska 60, pokój 105,1401, 41-200 Sosnowiec

32 3689227

michal.cieply@us.edu.pl

 

mgr Edyta Kądziela

ul. Będzińska 60, pokój 1521, 41-200 Sosnowiec

32 3689270

edyta.kadziela@us.edu.pl

 

mgr Adam Ziegler

ul. Będzińska 60, pokój 105, Sosnowiec

32 3689380

adam.ziegler@us.edu.pl

 

return to top