Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

search Intranet
pracownik
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Skierowanie za granicę – WS

Wniosek o wyjazd za granicę – część WS – skierowanie za granicę jest dedykowany do:

 • wyjazdów nauczycieli akademickich na podstawie skierowań za granicę między innymi w celu:
 1. a) odbycia stażu dydaktycznego lub artystycznego,
  b) realizacji badań naukowych, w tym odbycia stażu naukowego, uczestnictwa we wspólnych badaniach naukowych lub kwerendy,
  c) prowadzenia dydaktyki,
  d) udziału w konferencji,
  e) uczestnictwa we wspólnych badaniach naukowych prowadzonych z podmiotem zagranicznym na podstawie umowy o współpracy naukowej,
  f) odbycia kształcenia w tym uczestnictwa w szkoleniu zagranicznym, wizycie studyjnej, warsztatach, ćwiczeniach, kursach lub szkole letniej;
 • wyjazdów doktorantów i studentów między innymi w celu:
 1. a) odbycia części studiów,
  b) odbycia stażu,
  c) odbycia kursu, praktyki, szkolenia, uczestnictwa w ćwiczeniach, warsztatach, szkole letniej lub wizycie studyjnej,
  d) realizacji badań naukowych (np. w związku z realizacją projektów badawczych lub zadań badawczych),
  e) udziału w konferencji,
  f) przeprowadzenia kwerendy,
  g) realizacji przewodu doktorskiego wspólnie z jednostką zagraniczną na podstawie zawartej umowy;
 • wyjazdów pracowników niebędących nauczycielami akademickimi między innymi w celu:
 1. a) odbycia szkolenia lub stażu,
  b) uczestnictwa w kursie podnoszącym kwalifikacje zawodowe,
  c) odbycia wizyty studyjnej,

Pracownikowi kierowanemu za granicę musi zostać udzielony przez dziekana/kierownika jednostki organizacyjnej zagraniczny urlop szkoleniowy płatny (wyjazdy do 1 miesiąca).

W przypadku wyjazdów dłuższych niż 1 miesiąc zagranicznego urlopu szkoleniowego udziela Dziekan. Na czas pobytu powyżej 1 miesiąca udzielany jest urlop bezpłatny. W szczególnie uzasadnionych przypadkach pracownik może otrzymać zagraniczny urlop szkoleniowy płatny na okres dłuższy niż 1 miesiąc. Zagranicznego płatnego urlopu szkoleniowego powyżej 1 miesiąca udziela Rektor.  Wniosek o udzielenie płatnego długoterminowego zagranicznego urlopu szkoleniowego

Do wniosku należy dołączyć Decyzję – informacja o udzieleniu zagranicznego urlopu szkoleniowego

W przypadku zapewnienia studentowi i doktorantowi świadczeń tj.: przejazd, opłata szkoleniowa lub wiza, do Wniosku o wyjazd za granicę należy dołączyć wypełnione wg miejsca zamieszkania  Oświadczenie studenta/doktoranta. Dane do sporządzenia informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy.

return to top