Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

search Intranet
pracownik
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Oświadczenia do wniosków

  • Oświadczam, że zapoznałem się z podstawami prawnymi oraz informacjami dotyczącymi wyjazdów zagranicznych dostępnymi na stronie DWZ: https://us.edu.pl/pracownik/sprawy-miedzynarodowe/mobilnosc-miedzynarodowa/wyjazdy-zagraniczne/.
  • Zobowiązuję się do rozliczenia kosztów wyjazdu w ciągu 14 dni od dnia jego zakończenia. W przypadku niedopełnienia powyższego zobowiązania, wyrażam zgodę na potrącenie przez Uniwersytet Śląski kwoty otrzymanych świadczeń z najbliższej wypłaty wynagrodzenia (dotyczy pracownika).
  • Przyjmuję do wiadomości, że jeśli podróż nie zostanie rozliczona w ciągu 14 dni od dnia jej zakończenia, Uniwersytet Śląski wystawi notę obciążeniową obejmującą koszt otrzymanych świadczeń (dotyczy studenta, doktoranta lub innej osoby niebędącej pracownikiem UŚ).
  • W przypadku wyjazdu do kraju Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego, oświadczam, że zaopatrzę się w kartę EKUZ uprawniającą do opieki medycznej w tych krajach.

return to top