Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

search Intranet
pracownik
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Bezpieczeństwo wyjazdów

W 1, 2 i 3 statusie zabezpieczeń COVID-19 do „Wniosku o wyjazd za granicę”  należy załączyć odpowiednie „Oświadczenie COVID-19 do wniosku WP” lub  „Oświadczenie COVID-19 do wniosku WS” – formularze oświadczeń znajdują się na stronie: https://us.edu.pl/pracownik/sprawy-miedzynarodowe/mobilnosc-miedzynarodowa/wyjazdy-zagraniczne/oswiadczenia-do-wnioskow/ .

Ze względu na sytuacje epidemiczną prosimy o bieżące monitorowanie obostrzeń w kraju docelowym.

Informacje dotyczące bieżących procedur bezpieczeństwa i obostrzeń obowiązujących w poszczególnych krajach są dostępne m.in. na stronach:

Ponadto informujemy, iż 15 czerwca br. KE uruchomiła stronę Re-open EU: https://reopen.europa.eu/en , na której może Pan/Pani sprawdzić możliwość podróżowania do krajów EU w okresie pandemii.

Informujemy, iż Ministerstwo Spraw Zagranicznych apeluje o zgłoszenie podróży w systemie Odyseusz: https://odyseusz.msz.gov.pl/  . W przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych za granicą, MSZ będzie mógł podjąć z Państwem kontakt, udzielić niezbędnych informacji oraz pomocy poprzez właściwą placówkę dyplomatyczno-konsularną. System „Odyseusz” umożliwi również otrzymywanie powiadomień o zagrożeniach w kraju podróży oraz innych informacji konsularnych.

Przypominamy o konieczności zaopatrzenia się przez wszystkie osoby wyjeżdżające do krajów Unii Europejskiej oraz EFTA w kartę EKUZ – Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Szczegółowe informacje na temat kart EKUZ można znaleźć na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia: https://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/nasze-zdrowie-w-ue/leczenie-w-krajach-unii-europejskiej-i-efta/ .

Zalecamy, aby planując wyjazd starać się ograniczyć potencjalne skutki rezygnacji z wyjazdu, np.: zakupienie biletu z możliwością zwrotu, rezerwowania noclegów z możliwością rezygnacji, dokładne sprawdzenie zakresu ubezpieczenia, wykupienie dodatkowego ubezpieczenia.

W razie jakichkolwiek problemów podczas wyjazdu zagranicznego prosimy o przesyłanie wiadomości na adres:  brmm@us.edu.pl  lub poprzez kontakt telefoniczny pod numerami telefonów:

00 48 32 359 18 68; 00 48 32 359 14 00.

return to top