Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

search Intranet
pracownik
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Skierowanie za granicę

Rozliczeniu podlegają wszystkie wyjazdy.

Wyjazdy w ramach projektów finansowanych ze środków międzynarodowych podlegają zasadom określonym we właściwych umowach.

UWAGA!

Osoba wyjeżdżająca zobowiązana jest do pozyskania faktury do 14 dni od momentu zapłaty. Jeśli kontrahent nie chce wystawić faktury, powinien wystawić inny dokument potwierdzający zapłatę lub przesłać informację o braku możliwości wystawienia faktury lub rachunku W takim wypadku konieczny jest druk Oświadczenia, że odmawia na ten moment wystawienia takiego dokumentu. Jednakże z doświadczenia możemy stwierdzić, że w zdecydowanej większości przypadków, kontrahent jest w stanie wystawić fakturę.

Jeśli faktura przesłana jest w formie elektronicznej, prosimy o przesłanie pliku, wraz z mailem źródłowym, na adres: brmm@us.edu.pl (w treści maila podając kogo dotyczy dokument i inne dane, które pomogą z połączeniem faktury z wnioskiem wyjazdowym).

Faktura/rachunek powinna być wystawiona na :

Uniwersytet Śląski w Katowicach (University of Silesia in Katowice)

Bankowa 12,

40-007 Katowice 

VAT number: PL634-019-71-34 

Osoba wyjeżdżająca jest zobowiązana do rozliczenia zaliczki w ciągu 14 dni od dnia zakończenia podróży. Nierozliczenie podróży będzie skutkowało potrąceniem przez Uniwersytet Śląski zobowiązania z uposażenia lub stypendium zgodnie z art. 87 Kodeksu Pracy. Warunkiem realizacji kolejnego wyjazdu jest rozliczenie się osoby wyjeżdżającej z poprzedniego wyjazdu.

W przypadku osobiście zakupionego biletu wewnętrznego (dotyczy wyłącznie biletów zakupionych poza granicami kraju) dołączamy fakturę wystawioną na Uniwersytet Śląski w Katowicach lub bilet.

W przypadku dokonania płatności za opłatę szkoleniową należy dołączyć fakturę z poprawnymi danymi.

W przypadku braku prawidłowej faktury wystawionej na UŚ osoba wyjeżdżająca wypełnia druk Oświadczenie o poniesieniu wydatku w trakcie odbywania podróży służbowej/wyjazdu i przyczynach braku jego udokumentowania, jako księgowego dowodu zastępczego wraz z dokumentem potwierdzającym rodzaj i kwotę wydatku.

Rozliczenie podróży samochodem prywatnym następuje na podstawie Ewidencja przebiegu pojazdu wydrukowanej z SAP. Koszty przejazdu samochodem prywatnym (km x stawka za 1 km) – kilometry należy wyliczyć według mapy google (https://maps.google.com/) (najkrótsza trasa).

Stawki za 1 km:
– samochód o poj. do 900 cm3 – 0,89 zł/km,
– samochód o poj. pow. 900 cm3 – 1,15 zł/km.

return to top