Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

pracownik

Skierowanie za granicę

Rozliczeniu podlegają wszystkie wyjazdy.

Wyjazdy w ramach projektów finansowanych ze środków międzynarodowych podlegają zasadom określonym we właściwych umowach.

Osoba wyjeżdżająca jest zobowiązana do rozliczenia zaliczki w ciągu 14 dni od dnia zakończenia podróży. Nierozliczenie podróży będzie skutkowało potrąceniem przez Uniwersytet Śląski zobowiązania z uposażenia lub stypendium zgodnie z art. 87 Kodeksu Pracy. Warunkiem realizacji kolejnego wyjazdu jest rozliczenie się osoby wyjeżdżającej z poprzedniego wyjazdu.

W przypadku osobiście zakupionego biletu wewnętrznego (dotyczy wyłącznie biletów zakupionych poza granicami kraju) dołączamy fakturę wystawioną na Uniwersytet Śląski w Katowicach lub bilet.

W przypadku dokonania płatności za opłatę szkoleniową należy dołączyć fakturę wystawioną na:

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
NIP: 634-019-71-34

W przypadku braku prawidłowej faktury wystawionej na UŚ osoba wyjeżdżająca wypełnia druk Oświadczenie o poniesieniu wydatku w trakcie odbywania podróży służbowej/wyjazdu i przyczynach braku jego udokumentowania, jako księgowego dowodu zastępczego wraz z dokumentem potwierdzającym rodzaj i kwotę wydatku.

Rozliczenie podróży samochodem prywatnym następuje na podstawie Ewidencja przebiegu pojazdu wydrukowanej z SAP. Koszty przejazdu samochodem prywatnym (km x stawka za 1 km) – kilometry należy wyliczyć według mapy google (https://maps.google.com/) (najkrótsza trasa).

Stawki za 1 km:
– samochód o poj. do 900 cm3 – 0,89 zł/km,
– samochód o poj. pow. 900 cm3 – 1,15 zł/km.

return to top