Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

search Intranet
pracownik
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Zasady współpracy z biurem podróży

Po zapytaniu o ofertę podróży przez osobę wyjeżdżającą  PLL LOT SA wyszukuje dostępne połączenia i przekazuje je osobie wyjeżdżającej w dogodny dla niej sposób do trzech godzin od przyjęcia zamówienia*. PLL LOT SA odpowiada za skuteczne przekazanie osobie zainteresowanej w/w informacji.

PLL LOT SA ma obowiązek podawania co najmniej trzech optymalnych propozycji połączeń lotniczych, na jedno zapytanie osoby wyjeżdżającej, w tym także w klasie przewoźników tzw. Tanich Linii Lotniczych. Biuro podróży ma obowiązek informacji, czy na danej trasie są dostępne połączenia tanimi liniami lotniczymi.

W sytuacji braku połączenia lotniczego do miejsca docelowego – PLL LOT SA przedstawia każdorazowo propozycję optymalnego planu podróży uwzględniającego ewentualne połączenia kolejowe lub autobusowe (z miejsca lądowania do miejsca docelowego podróży) świadczone w ramach jednej usługi.

PLL LOT SA przesyła wyjeżdżającemu oraz do wiadomości do Działu Współpracy z Zagranicą pocztą elektroniczną potwierdzenie rezerwacji oraz informuje o terminie wykupu biletu, cenie, limicie bagażu oraz trasie. W przypadku tanich linii lotniczych PLL LOT SA przesyła propozycję trasy, dostępne limity bagażowe, cenę biletu oraz informacje o dodatkowych opłatach za bagaż.

PLL LOT SA informuje wyjeżdżającego o zbliżającym się terminie wykupu biletu.

PLL LOT SA potwierdza możliwość wykupu biletu w Dziale Współpracy z Zagranicą. Dział Współpracy z Zagranicą potwierdza możliwość wykupu biletów w formie elektronicznej w godz. 7.30 – 15.30.

PLL LOT SA dostarcza wyjeżdżającemu, do wiadomości Działu Współpracy z Zagranicą, bilet za pośrednictwem poczty elektronicznej w przypadku biletu elektronicznego niezwłocznie po jego wystawieniu lub w wersji papierowej pod wskazany adres do jednostek Zamawiającego zlokalizowanych w Katowicach, Sosnowcu, Chorzowie, Cieszynie w terminie uzgodnionym każdorazowo z Zamawiającym, ale nie później niż 72 godziny przez terminem podróży oraz skanu biletu pocztą elektroniczną do Działu Współpracy z Zagranicą. Do czasu dostarczenia biletów nie wlicza się sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy.

Osoba wyjeżdżająca może samodzielnie przedstawić połączenie PLL LOT SA i przedstawić go do wykupu. Należy pamiętać, że wyszukiwarki internetowe zazwyczaj nie przedstawiają aktualnych cen za bilety i cena przedstawiona przez biuro podróży może się różnić – wynika to ze sposobu działania systemów rezerwacyjnych.

Bilety elektroniczne muszą być bezpośrednio wygenerowane z systemów rezerwacyjnych i zawierać oprócz rozkładu lotu pełną kalkulację ceny biletu.

Należy pamiętać, że do cen biletów dodawane będą też opłaty transakcyjne zgodnie z nowym cennikiem:

BILETY LOTNICZE
rezerwacja i sprzedaż biletu lotniczego na połączenia  regularne 75,00 zł
rezerwacja i sprzedaż biletu lotniczego na połączenia przewoźników nisko-kosztowych 100,00 zł

 

BILETY KOLEJOWE
rezerwacja i sprzedaż biletu kolejowego krajowego 25,00 zł
rezerwacja i sprzedaż biletu kolejowego międzynarodowego 45,00 zł
POZOSTAŁY TRANSPORT
rezerwacja i sprzedaż biletu autokarowego 25,00 zł
rezerwacja i sprzedaż biletu promowego 35,00 zł
POŚREDNICTWO WIZOWE
wiza elektroniczna 100,00 zł
pozostałe wizy 280,00 zł
usługa konsularna poza Polską 340,00 zł
usługa konsularna poza Polską – tryb specjalny / przyspieszony 700,00 zł
usługa kurierska zwiazana z dostarczeniem wizy zgodnie z cennikiem firmy kurierskiej
HELP DESK – 24H
serwis po godzinach, w weekendy i święta 50,00 zł za każdą interwencje

 

Prosimy o uwzględnienie w/w opłat w przypadku planowania kosztów wyjazdu.

 

W szczególnych przypadkach, bilety lotnicze powinny zostać doręczone do punktu obsługi na lotnisku w kraju lub za granicą niezwłocznie po złożeniu zamówienia.

*Nie dotyczy wyceny i rezerwacji biletów grupowych (powyżej 10 osób). Czas wyceny biletów grupowych i przedstawienia oferty jest zależny od ilości osób, skomplikowania połączenia i wymogów osób wyjeżdżających.

Uwaga!

Bilety zakupione poza PLL LOT SA nie będą rozliczane przez Dział Współpracy z Zagranicą.

Prosimy o mailowe lub pisemne zgłaszanie do Działu Współpracy z Zagranicą wszelkich przypadków nieprawidłowości.

Informacje dodatkowe

Bilety elektroniczne muszą być bezpośrednio wygenerowane z systemów rezerwacyjnych i zawierać oprócz rozkładu lotu pełną kalkulację ceny biletu.

PLL LOT SA zobowiązane jest do zabezpieczenia kompleksowej realizacji podróży zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi krajów docelowych i informowanie o nich osób wyjeżdżających w terminach, które umożliwią uzyskanie odpowiednich dokumentów (dotyczy wszelkiego rodzaju opłat, np. lotniskowych, podatków, ubezpieczeń, wiz, wiz tranzytowych, obowiązkowych szczepień), jak również informowania, jeśli przesunięcie terminu wyjazdu (do dwóch/trzech dni wcześniej lub później) wpłynie na obniżenie ceny biletu.

PLL LOT SA ma również obowiązek udzielania osobie wyjeżdżającej wszelkich informacji mających związek z odbywaną podróżą i obowiązkach pasażera, np. konieczność odprawy on-line, limit dopuszczalnego bagażu, wymiary bagażu podręcznego, itp.; zapewnia także wsparcie dla osób wyjeżdżających w sytuacjach awaryjnych, np. strajk, klęski żywiołowe, itp.

Do obowiązków „PLL LOT SA” należy również poinformowanie osoby wyjeżdżającej, w terminie, który umożliwi uzyskanie odpowiednich dokumentów, jeżeli zrealizowanie wyjazdu wymaga wykupienia dodatkowych usług, których Wykonawca nie jest w stanie zrealizować (np. wykup miejscówki, dodatkowego ubezpieczenia).

 

Wizowanie paszportów

PLL LOT SA zobowiązuje się do wizowania paszportów dla osób, które jednocześnie dokonują u Wykonawcy zakupu biletów lotniczych, kolejowych, autobusowych lub promowych, jak i tych pracowników, studentów i gości Zamawiającego, którzy nie kupują biletu. W przypadku usługi wizowania paszportu, PLL LOT SA dostarcza osobie wyjeżdżającej formularze wizowe oraz uzgadnia z nią termin i miejsce odbioru dokumentów oraz paszportu. Po uzyskaniu wizy PLL LOT SA dostarcza paszport osobie wyjeżdżającej.

PLL LOT SA zobowiązuje się do doradztwa w wyborze odpowiedniego rodzaju wizy oraz pomocy w wypełnieniu druków i skompletowaniu koniecznych załączników. PLL LOT SA sprawdzi wypełnione formularze wizowe i komplet dokumentów osobie wyjeżdżającej.

return to top