Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

search Intranet
pracownik
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Zasady rozliczania druków ścisłego zarachowania w systemie SAP

Zasady rozliczania.

1. Druki rozchodowane w danym kwartale należy zdjąć ze stanu magazynowego danego składu dokumentem materiałowym utworzonym w systemie, tj:

– dok. RW –  w przypadku wydania studentom i do akt,

– dok. LK   – w przypadku kasacji druków uszkodzonych lub nieaktualnych,

– dok. MM – w przypadku zwrotu czystych druków do magazynu artykułów różnych.

– dok. SRW, SLK, SMM – storno [korekta] dokumentu materiałowego należy wykonać w ramach danego miesiąca w przypadku błędnego utworzenia dokumentu RW, LK lub MM.

2. Osoba materialnie odpowiedzialna tworzy dokumenty materiałowe w systemie.

Oryginały utworzonych dokumentów należy niezwłocznie dostarczyć do Działu Księgowości Majątkowej [pok50].

3.Dział Księgowości Majątkowej dokonuje przesunięcia druków ścisłego zarachowania między składami magazynowymi dokumentem MM na podstawie protokołu zdawczo- odbiorczego dostarczonego przez daną jednostkę

druk protokołu do pobrania

4. Na koniec każdego roku [IV kwartał] przeprowadza się inwentaryzację stanu składów magazynowych. Przed jej dokonaniem osoby materialnie odpowiedzialne dostarczają wszystkie dokumenty materiałowe do Dz. Księgowości Majątkowej w celu ich uzgodnienia.

5. Nie należy przetrzymywać czystych druków ścisłego zarachowania pobranych ponad potrzebę Jednostki. W takim przypadku należy je zwrócić do magazynu art. różnych jako zbędne zapasy zgodnie z zasadami racjonalnej gospodarki materiałowej.

 

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Działem Księgowości Majątkowej

ul. Bankowa 12; pok.50 lub pod numerem tel. 032 359 18 48

return to top