Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

search Intranet
pracownik
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

OPISY MODUŁÓW

W Uniwersytecie Śląskim, w ramach Ogólnoakademickiej Oferty Dydaktycznej, realizowane są trzy rodzaje modułów:

 

 1. OGÓLNOAKADEMICKIE

opracowane opisy modułów:

 1. moduł ogólnoakademicki o wartości 2 ECTS w języku polskim dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
 2. moduł ogólnoakademicki o wartości 2 ECTS w języku angielskim dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
 3. moduł ogólnoakademicki o wartości 3 ECTS w języku polskim dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
 4. modułu ogólnoakademicki o wartości 3 ECTS w języku angielskim dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

Moduł ogólnoakademicki realizowany w ramach OOD powinien być zgodny z opisem modułu i realizować efekty uczenia się określone w załączniku nr 1 do Zarządzenia nr 155 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 13 września 2021 r. w sprawie sposobu organizacji zajęć realizowanych na poziomie ogólnouczelnianym.

 

 1. OGÓLNOAKADEMICKIE – SPOŁECZNE

opracowane opisy modułów:

 1. moduł ogólnoakademicki – społeczny o wartości 2 ECTS w języku polskim dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
 2. moduł ogólnoakademicki – społeczny o wartości 2 ECTS w języku angielskim dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
 3. moduł ogólnoakademicki – społeczny o wartości 3 ECTS w języku polskim dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
 4. modułu ogólnoakademicki – społeczny o wartości 3 ECTS w języku angielskim dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

Moduł ogólnoakademicki – społeczny realizowany w ramach OOD powinien być zgodny z opisem modułu i realizować efekty uczenia się określone w załączniku nr 2 do Zarządzenia nr 155 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 13 września 2021 r. w sprawie sposobu organizacji zajęć realizowanych na poziomie ogólnouczelnianym.

 

 1. OGÓLNOAKADEMICKIE – HUMANISTYCZNE

 

opracowane opisy modułów:

 1. moduł ogólnoakademicki – społeczny o wartości 2 ECTS w języku polskim dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
 2. moduł ogólnoakademicki – społeczny o wartości 2 ECTS w języku angielskim dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
 3. moduł ogólnoakademicki – społeczny o wartości 3 ECTS w języku polskim dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
 4. modułu ogólnoakademicki – społeczny o wartości 3 ECTS w języku angielskim dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

Moduł ogólnoakademicki – humanistyczny realizowany w ramach OOD powinien być zgodny z opisem modułu i realizować efekty uczenia się określone w załączniku nr 3 do Zarządzenia nr 155 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 13 września 2021 r. w sprawie sposobu organizacji zajęć realizowanych na poziomie ogólnouczelnianym.

return to top