Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

search Intranet
pracownik
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Spotkania monitorujące

Doroczne spotkanie nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia na kierunku studiów – to spotkanie poświęcone jakości kształcenia, na które zaprasza się wszystkich pracowników realizujących zajęcia dydaktyczne na danym kierunku studiów. Podczas spotkania dyskutowane są wszystkie sprawy istotne dla kształcenia na danym kierunku studiów. Szczegółowy informacje dotyczące spotkania znajdują się we wzorze Wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia (Rozdział II, pkt 2), kwestie warte poruszenia na spotkaniu zostały w załączniku nr 2 do powyższego wzoru.

Doroczne spotkanie ze studentami kierunku studiów – to spotkanie poświęcone jakości prowadzonego kształcenia, na które dyrektor kierunku zaprasza wszystkich studentów danego kierunku studiów. Szczegółowe informacje zawarte są we wzorze Wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia (Rozdział II, pkt 3). Podczas spotkania dyskutowane są wszystkie sprawy istotne dla kształcenia na danym kierunku studiów, w szczególności określone w załączniku nr 3 do niniejszego wzoru.

return to top