Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

search Intranet
pracownik
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Posiedzenie Komisji ds. kształcenia i studentów - 6 września 2021 r.

Posiedzenie Komisji ds. kształcenia i studentów, które odbędzie się 6 września 2021 r. o godz. 13.00. Spotkanie odbędzie się w formule zdalnej za pośrednictwem platformy Microsoft Teams.

Porządek posiedzenia

1. Komunikaty;

2. Zaopiniowanie programów studiów podyplomowych realizowanych na zlecenie MEiN:

1) Kwalifikacyjne studia podyplomowe dla nauczycieli informatyki;

2) Doskonalące studia podyplomowe dla nauczycieli informatyki;

3) Doskonalące studia podyplomowe dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w zakresie edukacji informatycznej.

3. Modyfikacje programów studiów obowiązujące od roku akademickiego 2021/2022:

1)      Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe – studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia;

2)      Doradztwo polityczne i publiczne – studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia;

3)      Politologia – studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia;

4)      Doradztwo filozoficzne i coaching – studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia;

zmiana w cyklu 2020/2021:

5)      Filologia angielska – studia stacjonarne I stopnia.

4. Utworzenie od roku akademickiego 2021/2022 na kierunku Biofizyka – studia stacjonarne II stopnia (w ramach programu Erasmus Mundus) programu studiów dla nowej specjalności: nauka o materiałach biologicznych i farmaceutycznych (Bio and Pharmaceutical Material Science) prowadzonej w języku angielskim.

5. Informacja o projekcie zarządzenia Rektora UŚ w sprawie sposobu organizacji zajęć realizowanych na poziomie ogólnouczelnianym.

6. Informacja o projekcie zarządzenia Rektora UŚ w sprawie zasad prowadzenia w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

7. Wypracowanie procedury składania i archiwizowania pisemnych prac dyplomowych – dyskusja nad projektem zarządzenia Rektora UŚ w tej sprawie.

8. Informacje Biura Jakości Kształcenia.

9. Wolne wnioski

return to top