Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

search Intranet
pracownik
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Posiedzenie Komisji ds. kształcenia i studentów - 23 listopada 2023 r.

Posiedzenie Komisji ds. kształcenia i studentów, które odbędzie się w czwartek 23 listopada 2023 r. o godz. 13.00. Spotkanie odbędzie się na platformie MS Teams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGFhNmNmZjMtZThhNC00OWIyLTk5MjEtZWRlZWQ4MTBmMzYz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2250c76291-0c80-4444-a2fb-4f8ab168c311%22%2c%22Oid%22%3a%22c35600bf-4814-4e5c-92bf-0f4cc57bae49%22%7d

Planowany porządek posiedzenia:

  1. Komunikaty Prorektorki ds. kształcenia i studentów.
  2. Opinie do wniosków w sprawie modyfikacji programów studiów:
  1. Wolne wnioski.

return to top