Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

search Intranet
pracownik
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Posiedzenie Komisji ds. kształcenia i studentów - 17 maja 2021 r.

Posiedzenie Komisji ds. kształcenia i studentów, które odbędzie się 17 maja 2021 r. o godz. 13.00. Spotkanie odbędzie się w formie zdalnej za pośrednictwem platformy Microsoft Teams.

Porządek posiedzenia:

 1. Komunikaty Prorektora ds. kształcenia i studentów;
 2. Opinia do projektu uchwały Senatu UŚ w sprawie planowanych limitów przyjęć kandydatów na pierwszy rok studiów w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na rok akademicki 2021/2022; tabela – limity 2021/2022;
 3. Opinia do projektu uchwały Senatu UŚ zmieniającej uchwałę w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w Uniwersytecie Śląskim w roku akademickim 2021/2022;
 4. Opinia do projektu uchwały Senatu UŚ w sprawie zasad i sposobu przeliczania ocen ze świadectw uzyskanych za granicą na potrzeby rekrutacji na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na rok akademickie 2021/2022;
 5. Opinia do projektu uchwały Senatu UŚ zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na I rok studiów laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich w latach 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023;
 6. Opinie do wniosków w sprawie modyfikacji programów studiów obowiązujące od cyklu dydaktycznego 2021/22:

(zmiany w cyklu 2017/18; 2018/19; 2019/20, 2020/21, które mają obowiązywać od 2021/22).

  • edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych dla studiów stacjonarnych I-go stopnia zmiany w cyklach: 2018/19; 2019/20; 2020/21 oraz dla studiów stacjonarnych II-go stopnia – tylko dla cyklu 2019/20. W tym przypadku zmiany obowiązują od cyklu 2020/21.
 1. Zaopiniowanie programu studiów nowego kierunku międzynarodowe studia polityczne, studia stacjonarne I i II stopnia, profil ogólnoakademicki;
 2. Informacja o realizacji ankiety oceny pracy dydaktycznej nauczycieli akademickich w semestrze letnim 2020/2021;
 3. Dyskusja o projekcie nowych kwestionariuszy ankiety oceny pracy dydaktycznej nauczycieli akademickich i innych osób prowadzących zajęcia dydaktyczne na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz ankiety dla osób prowadzących zajęcia dydaktyczne na temat współpracy z daną grupą zajęciową;
 4. Wolne wnioski – etnologia i antropologia kulturowa – studia pierwszego i drugiego stopnia, stacjonarne – modyfikacja programów studiów obowiązujących od cyklu dydaktycznego 2021/22.

Mamy nadzieję na udział w posiedzeniu Prorektora ds. Nauki i Finansów prof. dr hab. Michała Daszykowskiego.

Przewidujemy także udział  inicjatorów wniosku w sprawie utworzenia nowego kierunku (pkt. 7 porządku).

return to top