Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

pracownik

Wykaz aktów prawa istotnych dla organizacji dydaktyki

Przepisy ogólne:

 

Statut, Strategia i Regulaminy

 

Studia:

Tworzenie i zmiana programów studiów:
Tworzenie i likwidacja studiów
Efekty uczenia się:
Ogólnoakademicka oferta dydaktyczna:
Języki obce i WF:
Rodzaje zajęć dydaktycznych:
Kształcenie nauczycieli:

 

Jakość kształcenia i akredytacja:

 

Inne:

Karta kierunku i elektroniczne sylabusy:
Planowanie i rozliczanie zajęć dydaktycznych:
Harmonogramy zajęć:
Kształcenie na odległość:
Praktyki zawodowe osób studiujących:
Uczestniczenie przez osoby studiujące w zajęciach nie objętych programem studiów:
Dyplomowanie, APD
USOS i dokumentowanie toku studiów:
Potwierdzenie efektów uczenia się uzyskanych poza edukacją formalną:
Nostryfikacja:

return to top