Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

search Intranet
pracownik
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Kontakty:

Pełnomocnik ds. Rekrutacji dr Agata Zygmunt Ziemianek – 32 359 23 82
Dział Portalu i Serwisu WWW: 32 359 17 78, 32 359 24 58, kom. 500 065 869
Dział Kształcenia: 32 359 1880, 32 359 1622
Biuro Rekrutacji Cudzoziemców: 32 359 22 72, 32 359 22 73
mail: irk@us.edu.pl

Instrukcje korzystania z systemu IRK

Ramowe harmonogramy rekrutacji 

Formularze zgłoszenia tur naborów w systemie IRK dla poszczególnych kierunków studiów

studia I stopnia i jednolite magisterskie studia II stopnia
kierunki bez egzaminów
kierunki bez egzaminów
I tura – nabór podstawowy formularz I tura – nabór podstawowy formularz
II tura – nabór uzupełniający formularz II tura – nabór uzupełniający formularz
III tura – nabór uzupełniający formularz III tura * – nabór uzupełniający formularz
IV tura – nabór uzupełniający formularz kierunki artystyczne z egzaminami wstępnymi 
 
kierunki artystyczne z egzaminami wstępnymi I tura – nabór podstawowy formularz
I tura – nabór podstawowy formularz II tura – nabór uzupełniający formularz
II tura – nabór uzupełniający formularz III tura * – nabór uzupełniający formularz
III tura – nabór uzupełniający formularz
IV tura – nabór uzupełniający formularz
  • Tury kolejnych naborów uzupełniających ogłaszane są tylko w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w naborze poprzednim. Należy podać liczbę wolnych miejsc dla kolejnej tury.
  • * – III tura na studiach II stopnia uruchamiana jest tylko w uzasadnionych przypadkach

Uwaga: wypełnione formularze kolejnych naborów należy przesłać na adres dk@us.edu.pl 

Nieuruchomienie kierunku/specjalności

Instrukcja i sposoby przeliczania ocen dla cudzoziemców

Wynagrodzenie za udział w przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego

Wysyłanie korespondencji (nr telefonu do Kancelarii Ogólnej 32 359 11 33)

Jeśli wysyłka dotyczy kopert w formacie A4, należy pamiętać by w książce nadawczej zmienić masę z „S” na „M” i cenę z 8.50 na 8.90

Koszt pojedynczej przesyłki w roku bieżącym wynosi:

– dla przesyłki krajowej poleconej z ZPO: 9,80zł;

– dla przesyłki zagranicznej priorytetowej, poleconej z ZPO: 21,90zł.

Na terenie Polski
Dla zagranicy

return to top