Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

search Intranet
pracownik
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Posiedzenie Komisji ds. kształcenia i studentów - 13 stycznia 2022 r.

Posiedzenie odbędzie się 13 stycznia 2022 r. o godz. 13.00. w formule zdalnej za pośrednictwem platformy Microsoft Teams

Porządek posiedzenia.

 1. Komunikaty Prorektora ds. kształcenia i studentów;
 2. Informacja o pracach Zespołu ds. lektoratowych pasm językowych;
 3. Sprawa realizacji i zaliczania zajęć językowych przez studentów Kolegium ISM;
 4. Informacja o zakończeniu realizacji zajęć wyrównawczych dla studentów pierwszych lat studiów;
 5. Opinia do projektu Regulaminu studiowania w Kolegium ISM;
 6. Opinia do wniosku Wydziału Humanistycznego inicjującego utworzenie na kierunku logopedia studiów stacjonarnych drugiego stopnia;
 7. Opinia do wniosku Wydziału Teologicznego o likwidację studiów niestacjonarnych I i II stopnia na kierunku nauki o rodzinie od roku akademickiego 2022/2023;
 8. Opiniowanie modyfikacji programów studiów:
  – na kierunku mikro i nanotechnologia (studia stacjonarne II-go stopnia);
  – na kierunku  etnologia i antropologia kulturowa (studia stacjonarne I stopnia) ), zmiana w cyklu kształcenia 2020/2021;
 9. Opiniowanie programu studiów podyplomowych Kwalifikacyjne studia podyplomowe Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wsparcia rodziny;
 10. Sprawy socjalne studentów (informacje, statystyki: stypendia, zapomogi);
 11. Wyniki oraz podsumowanie oceny okresowej nauczycieli akademickich 2021;
 12. Kryteria wyboru osób przedstawionych do listów gratulacyjnych Rektora tytułem istotnych osiągnięć dydaktycznych;
 13. Wolne wnioski.

return to top