Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

search Intranet
pracownik
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Posiedzenie Komisji ds. kształcenia i studentów - 9 maja 2024 r.

Posiedzenie Komisji ds. kształcenia i studentów odbędzie się w czwartek 9 maja 2024 r. o godz. 13.00 w sali 1.20 w budynku Rektoratu Uniwersytetu Śląskiego.

Planowany porządek posiedzenia:

 1. Komunikaty Prorektorki ds. kształcenia i studentów.
 2. Opinia do projektu organizacji roku akademickiego 2024/2025.
 3. Organizacja kształcenia obszarowego (wprowadzenie obszaru pn. innowacje dydaktyczne).
 4. Opiniowanie Uchwały Senatu Uniwersytetu Śląskiego zmieniającej uchwałę w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w Uniwersytecie Śląskim w roku akademickim 2024/2025.
 5. Opiniowanie Uchwały Senatu Uniwersytetu Śląskiego w sprawie planowanych limitów przyjęć kandydatów na pierwszy rok studiów w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na rok akademicki 2024/2025.
 6. Opiniowanie Uchwały Senatu zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na I rok studiów laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego, laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich a także finalistów Mistrzostw Polski w kategoriach młodzieżowych, w dyscyplinach sportowych ujętych w rywalizacji sportu akademickiego w ramach programu Akademickie Mistrzostwa Polski w latach 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027.
 7. Opiniowanie Uchwały Senatu zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na I rok studiów laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego, laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich a także finalistów Mistrzostw Polski w kategoriach młodzieżowych, w dyscyplinach sportowych ujętych w rywalizacji sportu akademickiego w ramach programu Akademickie Mistrzostwa Polski w roku akademickim 2027/2028.
 8. Opiniowanie Uchwały Senatu w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na I rok studiów laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego, laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich a także finalistów Mistrzostw Polski w kategoriach młodzieżowych, w dyscyplinach sportowych ujętych w rywalizacji sportu  akademickiego w ramach programu Akademickie Mistrzostwa Polski w roku akademickim 2028/2029.
 9. Dyskusja nad modyfikacją Regulaminu Konkursu  przyznawania Wyróżnień JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach za doskonałą dydaktykę.
 10. Opiniowanie zmian do programu studiów podyplomowych Prawo w ochronie zdrowia.
 11. Opinia do wniosku dotyczącego likwidacji kierunków studiów:
  1. Międzynarodowe studia polskie – studia stacjonarne I stopnia
  2. Przedsiębiorczość – studia stacjonarne II stopnia oraz studia niestacjonarne I i II stopnia
 12. Opinie do wniosków w sprawie ustalenia programu studiów dla nowego kierunku studiów:
  1. Komunikacja międzykulturowa, studia stacjonarne I stopnia.
  2. Prawo w biznesie, studia stacjonarne II stopnia
 13. Opinie do wniosków w sprawie modyfikacji programów studiów dla cyklu dydaktycznego 2024/2025:
  1. Komunikacja cyfrowa – studia stacjonarne I stopnia
  2. Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (WNS) – studia stacjonarne i niestacjonarne jednolite magisterskie,
  3. Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (WSNE) – studia stacjonarne i niestacjonarne jednolite magisterskie,
  4. Pedagogika (WSNE) – studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia,
  5. Fizyka – studia stacjonarne II stopnia w języku polskim
 14. Wolne wnioski

return to top