Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

search Intranet
pracownik
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Posiedzenie Komisji ds. kształcenia i studentów - 12 maja 2022 r.

Posiedzenie Komisji ds. kształcenia i studentów, które odbędzie się w czwartek 12 maja 2022 r. o godz. 13.00  na Wydziale Nauk Społecznych, sala 39 (parter).

 

Porządek posiedzenia.

  1. Komunikaty Prorektor ds. kształcenia i studentów;
  2. Opinia do projektu uchwały Senatu UŚ w sprawie planowanych limitów przyjęć kandydatów na pierwszy rok studiów w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na rok akademicki 2022/2023;
  3. Opinia do projektu uchwały Senatu UŚ zmieniającej uchwałę w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w Uniwersytecie Śląskim w roku akademickim 2022/2023 (w tym IRK Ukraina);
  4. Opinia do projektu uchwały Senatu UŚ w sprawie zasad i sposobu przeliczania ocen ze świadectw uzyskanych za granicą na potrzeby rekrutacji na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na rok akademickie 2022/2023;
  5. Opinie do wniosków w sprawie modyfikacji programów studiów obowiązujące od cyklu dydaktycznego 2022/2023:

return to top