Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

pracownik

Baza kierunków akredytowanych przez PKA

Oceny programowe:

Lp Wydział Kierunek Ostatnia uchwała PKA Typ oceny Następna akredytacja
1 WPiA administracja 11/2018 z 11.01.2018 programowa 2023/2024
2 WNS bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe 881/2019 z 28.11.2019 programowa 2025/2026
3 WNŚiT biofizyka 616/2018 z 11.10.2018 programowa 2024/2025
4 WNP biologia 84/2022 z 10.02.2022 programowa 2027/2028
5 WNŚiT chemia 618/2018 z 11.10.2018 programowa 2024/2025
6 WH doradztwo filozoficzne i coaching – studia I stopnia 57/2020 z 27.02.2020 programowa 2025/2026
7 WH doradztwo filozoficzne i coaching – studia II stopnia 284/2022 z 5.05.2022 programowa 2025/2026
8 WNS dziennikarstwo i komunikacja społeczna 603/2020 z 28.08.2020 programowa 2025/2026
9 WSNE edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych 869/2019 z 28.11.2019 programowa 2025/2026
10 WSNE edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej 1/2022 z 13.01.2022 programowa 2027/2028
11 WSNE etnologia 628/2015 z 3.09.2015 programowa 2020/2021
12 WH filologia polska 490/2019 z 11.07.2019 programowa 2024/2025
13 WNŚiT fizyka 570/2019 z 25.07.2019 programowa 2024/2025
14 WNŚiT fizyka medyczna 639/2018 z 25.10.2018 programowa 2024/2025
15 WSNE grafika 134/2017 z 6.04.2017 programowa 2022/2023
16 WH historia 35/2020 z 06.02.2020 programowa 2025/2026
17 WH informacja naukowa i bibliotekoznawstwo 294/2019 z 23.05.2019 programowa 2024/2025
18 WNŚiT informatyka 209/2022 z 7.04.2022 programowa 2027/2028
19 WNŚiT informatyka stosowana 279/2019 z 23.05.2019 programowa 2024/2025
20 WNŚiT inżynieria materiałowa 394/2020 z 2.07.2020 programowa 2025/2026
21 WH kulturoznawstwo 292/2019 z 23.05.2019 programowa 2024/2025
22 WH kultury mediów 293/2019 z 23.05.2019 programowa 2024/2025
23 WNŚiT matematyka 166/2019 z 11.04.2019 programowa 2024/2025
24 WTL nauki o rodzinie 286/2016 z 16.06.2016 programowa 2021/2022
25 SF organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej 155/2020 z 7.05.2020 programowa 2025/2026
26 WSNE pedagogika 254/2015 z 23.04.2015 programowa 2020/2021
27 WNS politologia 794/2019 z 24.10.2019 programowa 2020/2021
28 WNS praca socjalna 187/2020 z 7.05.2020 programowa 2022/2023
29 WPiA prawo 557/2017 z 12.10.2017 programowa (wyróżniająca) 2025/2026
30 SF reżyseria 156/2020 z 7.05.2020 programowa 2025/2026
31 WNS socjologia 188/2020 z 7.05.2020 programowa 2022/2023
32 WNŚiT technologia chemiczna 617/2018 z 11.10.2018 programowa 2024/2025
33 WTL teologia 285/2016 z 16.06.2016 programowa 2021/2022

Akredytacje instytucjonalne (dla wydziałów):

Lp. Wydział Ocena instytucjonalna Termin ważności
akredytacji PKA
1. Biologii i Ochrony Środowiska pozytywna 2021/2022
2. Filologiczny pozytywna 2018/2019
3. Matematyki, Fizyki i Chemii pozytywna 2017/2018
4. Nauk o Ziemi pozytywna 2021/2022
5. Nauk Społecznych pozytywna 2018/2019
6. Pedagogiki i Psychologii wyróżniająca 2024/2025
7. Radia i Telewizji pozytywna 2019/2020

Akredytacja przyznana jednostce obejmuje wszystkie kierunki przez nią prowadzone (nie muszą one wówczas uzyskiwać akredytacji programowej). Akredytacje instytucjonalne na poziomie jednostek (wydziałów) nie są już przyznawane. Kierunki poddawane są odrębnej ocenie programowej, a cały Uniwersytet przygotowuje się do akredytacji kompleksowej (jej procedury nie zostały jeszcze określone przez PKA).

return to top