Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

search Intranet
pracownik
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Baza kierunków akredytowanych przez PKA

Oceny programowe:

Lp Wydział Kierunek Ostatnia uchwała PKA Typ oceny Następna akredytacja
1 WPiA administracja 245/2023 z dn. 20.04.2023 programowa 2028/2029
2 WNS bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe 881/2019 z dn. 28.11.2019 programowa 2025/2026
3 WNŚiT biofizyka 616/2018 z dn. 11.10.2018 programowa 2024/2025
4 WNP biologia 84/2022 z dn. 10.02.2022 programowa 2027/2028
5 WNP biotechnologia 793/2022 z dn. 14.09.2022 programowa 2027/2028
6 WNŚiT chemia 618/2018 z dn. 11.10.2018 programowa 2024/2025
7 WH doradztwo filozoficzne i coaching – studia I stopnia 57/2020 z dn. 27.02.2020 programowa 2025/2026
8 WH doradztwo filozoficzne i coaching – studia II stopnia 284/2022 z dn. 05.05.2022 programowa 2025/2026
9 WNS dziennikarstwo i komunikacja społeczna 603/2020 z dn. 28.08.2020 programowa 2025/2026
10 WSNE edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych 869/2019 z dn. 28.11.2019 programowa 2025/2026
11 WSNE edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej 1/2022 z dn. 13.01.2022 programowa 2027/2028
12 WH filologia polska 490/2019 z dn. 11.07.2019 programowa 2024/2025
13 WNŚiT fizyka 570/2019 z dn. 25.07.2019 programowa 2024/2025
14 WNŚiT fizyka medyczna 639/2018 z dn. 25.10.2018 programowa 2024/2025
15 WNP geografia 201/2023 z dn. 06.04.2023 programowa 2028/2029
16 WNP geologia 513/2022 z dn. 07.07.2022 programowa 2027/2028
17 WNP geologia stosowana 795/2022 z dn. 14.09.2022 programowa 2027/2028
18 WSNE grafika 399/2023 z dn. 15.06.2023 programowa 2028/2029
19 WH historia 35/2020 z dn. 06.02.2020 programowa 2025/2026
20 WH informacja naukowa i bibliotekoznawstwo 294/2019 z dn. 23.05.2019 programowa 2024/2025
21 WNŚiT informatyka 209/2022 z dn. 07.04.2022 programowa 2027/2028
22 WNŚiT informatyka stosowana 279/2019 z dn. 23.05.2019 programowa 2024/2025
23 WNŚiT inżynieria biomedyczna 701/2022 z dn. 05.09.2022 programowa 2024/2025
24 WNŚiT inżynieria materiałowa 394/2020 z dn. 02.07.2020 programowa 2025/2026
25 WNP inżynieria zagrożeń środowiskowych 790/2022 z dn. 14.09.2022 programowa 2027/2028
26 WH kulturoznawstwo 292/2019 z dn. 23.05.2019 programowa 2024/2025
27 WH kultury mediów 293/2019 z dn. 23.05.2019 programowa 2024/2025
28 WNŚiT matematyka 166/2019 z dn. 11.04.2019 programowa 2024/2025
29 WTL nauki o rodzinie 473/2022 z dn.  23.06.2022 programowa 2027/2028
30 WNP ochrona środowiska 814/2023 z dn. 18.08.2023 programowa 2028/2029
31 SF organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej 155/2020 z dn. 07.05.2020 programowa 2025/2026
32 WNS praca socjalna 848/2023 z dn. 18.09.2023 programowa 2028/2029
33 WPiA prawo 557/2017 z dn. 12.10.2017 programowa (wyróżniająca) 2025/2026
34 SF reżyseria 156/2020 z dn. 07.05.2020 programowa 2025/2026
35 WNS socjologia 741/2023 z dn. 07.09.2023 programowa 2028/2029
36 WNŚiT technologia chemiczna 617/2018 z dn. 11.10.2018 programowa 2024/2025
37 WTL teologia 682/2022 z dn. 21.07.2022 programowa 2027/2028
38 WNP turystyka 975/2023 z dn. 09.11.2023 programowa 2025/2026

Akredytacje instytucjonalne (dla wydziałów):

Lp. Wydział Ocena instytucjonalna Termin ważności
akredytacji PKA
1. Biologii i Ochrony Środowiska pozytywna 2021/2022
2. Filologiczny pozytywna 2018/2019
3. Matematyki, Fizyki i Chemii pozytywna 2017/2018
4. Nauk o Ziemi pozytywna 2021/2022
5. Nauk Społecznych pozytywna 2018/2019
6. Pedagogiki i Psychologii wyróżniająca 2024/2025
7. Radia i Telewizji pozytywna 2019/2020

Akredytacja przyznana jednostce obejmuje wszystkie kierunki przez nią prowadzone (nie muszą one wówczas uzyskiwać akredytacji programowej). Akredytacje instytucjonalne na poziomie jednostek (wydziałów) nie są już przyznawane. Kierunki poddawane są odrębnej ocenie programowej, a cały Uniwersytet przygotowuje się do akredytacji kompleksowej (jej procedury nie zostały jeszcze określone przez PKA).

return to top