Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

search Intranet
pracownik
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Posiedzenie Komisji ds. kształcenia i studentów - 19 października 2020 r. o godz. 13.00

Posiedzenie Komisji ds. kształcenia i studentów, które odbędzie się 19 października 2020 r. o godz. 13.00 w auli w budynku rektoratu przy ul. Bankowej 12 w Katowicach.

Porządek posiedzenia:

 1. Przedstawienie zakresu zadań Komisji ds. kształcenia i studentów określonych w Statucie UŚ oraz informacja o regulaminie prac Komisji określonym w Regulaminie organizacyjnym UŚ; ( Status UŚ, Regulamin organizacyjny UŚ )
 2. Wskazanie zastępcy Przewodniczącej Komisji;
 3. Przedstawienie założeń projektu modyfikacji programów studiów pierwszego stopnia;
 4. Przedstawienie założeń kształcenia w sytuacji konieczności prowadzenia dydaktyki w formule zdalnej;
 5. Przyjęcie ramowego harmonogramu prac Komisji w roku akademickim 2020/2021; ( harmonogram)
 6. Informacja Dyrektor Kolegium ISM o zakresie współpracy z wydziałami przy sprawowaniu opieki nad studentami indywidualnych studiów międzyobszarowych; ( załącznik )
 7. Informacja o stanie prac nad projektem zarządzenia w sprawie kryteriów awansu nauczycieli akademickich;
 8. Wyłonienie składu zespołu zadaniowego ds. oceny wniosków dotyczących awansu na stanowisko profesora uczelni albo adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych;
 9. Wyrażenie opinii dotyczącej modyfikacji programu studiów na kierunku inżynieria biomedyczna studia stacjonarne pierwszego stopnia dla edycji rozpoczętej w roku akademickim 2018/2019 (nowa specjalność: projektant rozwiązań biomedycznych);
 10. System zapewniania jakości kształcenia (ustalenie modelu i struktury funkcjonowania systemu,  forma przeprowadzenia ankiety oceny pracy nauczycieli akademickich i prezentacji wyników);
 11. Wolne wnioski

return to top