Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

search Intranet
pracownik
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Posiedzenie Komisji ds. kształcenia i studentów - 19 czerwca 2023 r.

Posiedzenie Komisji ds. kształcenia i studentów odbędzie się w poniedziałek 19 czerwca 2023 r. o godz. 12.00 w Rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w sali 1.20.

Planowany porządek posiedzenia:

1. Opinia do projektu uchwały w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w Uniwersytecie Śląskim w roku akademickim 2024/2025.

2. Opinia do wniosku inicjującego utworzenie nowego kierunku studiów:  Indywidualne Studia Nauczycielskie – stacjonarne, II stopień.

3. Opinia do wniosku w sprawie ustalenia programu studiów dla nowego kierunku – zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji, I stopień studia stacjonarne i niestacjonarne.

4. Opinie do wniosków w sprawie modyfikacji programów studiów od cyklu dydaktycznego 2023/2024:

 1. architektura informacji – studia stacjonarne I stopnia
 2. doradztwo filozoficzne i coaching – studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia
 3. filozofia – studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia
 4. kognitywistyka – studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia
 5. biofizyka – studia stacjonarne I stopnia
 6. fizyka – studia stacjonarne I stopnia
 7. chemia – studia stacjonarne I stopnia
 8. inżynieria materiałowa (Materials Science and Engineering) – studia stacjonarne I stopnia – kierunek prowadzony w języku polskim oraz języku angielskim
 9. psychologia – studia stacjonarne jednolite magisterskie
 10. pedagogika specjalna (Katowice) – studia stacjonarne i niestacjonarne jednolite magisterskie
 11. pedagogika specjalna (Cieszyn) – studia stacjonarne i niestacjonarne jednolite magisterskie
 12. realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia – studia stacjonarne jednolite magisterskie

5. Wolne wnioski.

return to top