Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

search Intranet
pracownik
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Posiedzenie Komisji ds. kształcenia i studentów - 12 maja 2022 r.

Specjalne posiedzenie Komisji ds. kształcenia i studentów, które odbędzie się w poniedziałek 23 maja 2022 r. o godz. 13.00 – 13.30

Spotkanie odbędzie się na platformie MS Teams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWU3YjI2OGMtMjZkNi00NDUzLTkzYmYtOGNjYTFlZjU3NjIw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2250c76291-0c80-4444-a2fb-4f8ab168c311%22%2c%22Oid%22%3a%22c35600bf-4814-4e5c-92bf-0f4cc57bae49%22%7d

 

Spotkanie będzie w całości poświęcone uchwale Senatu UŚ w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz limitu przyjęć na I rok studiów w Uniwersytecie Śląskim w roku akademickim 2022/2023 dla obywateli z Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

return to top