Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

search Intranet
pracownik
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Biuro Jakości Kształcenia

Biuro Jakości Kształcenia zostało utworzone we wrześniu 2012 r. z inicjatywy ówczesnego Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia dr. hab. Alfreda Czogały, prof UŚ. Jego głównym zadaniem jest wspomaganie podejmowanych przez Komisję ds. kształcenia i studentów oraz Zespół ds. jakości kształcenia i akredytacji działań o charakterze koncepcyjnym i organizacyjnym oraz koordynacja przedsięwzięć zmierzających do zapewnienia i podnoszenia jakości studiów na Uniwersytecie.

W związku z zarządzeniem Rektora UŚ nr 34/2020 z 17 marca 2020 r. w sprawie zmian w organizacji i systemie pracy, zadania wykonywane przez pracowników Biura Jakości Kształcenia realizowane są w systemie zdalnym (telefonicznie, mailowo oraz z wykorzystaniem MS Teams) w godzinach pracy administracji ogólnouczelnianej.

return to top