Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

search Intranet
pracownik
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Posiedzenie Komisji ds. kształcenia i studentów - 21 czerwca 2021 r.

Posiedzenie Komisji ds. kształcenia i studentów, które odbędzie się 21 czerwca 2021 r. o godz. 13.00, tym razem na Wydziale Prawa i Administracji, ul Bankowa 11b. w sali  posiedzeń Rady Naukowej  1.4 (I piętro). Spotkanie zorganizowane zostanie w formie hybrydowej.

 

Planowany porządek posiedzenia:

 1. Wystąpienie Rektora Uniwersytetu Śląskiego;
 2. Komunikaty Prorektora ds. kształcenia i studentów;
 3. Opinia do projektu uchwały w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w Uniwersytecie Śląskim w roku akademickim 2022/2023;
 4. Opinia do projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na I rok studiów laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego, laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich a także finalistów Mistrzostw Polski w kategoriach  młodzieżowych, w dyscyplinach sportowych ujętych w rywalizacji sportu  akademickiego w ramach programu Akademickie Mistrzostwa Polski w latach 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027;
 5. Zaopiniowanie programów studiów podyplomowych:
 1. Informacja o projekcie organizacji zajęć na poziomie ogólnouczelnianym (OOD);
 2. Opinia do projektu zmiany uchwały nr 490 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie wytycznych dotyczących wymagań w zakresie tworzenia i zmiany programów studiów prowadzonych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach;
 3. Opinia do projektu zarządzenia w sprawie powierzania nauczycielom akademickim zajęć dydaktycznych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach;
 4. Modyfikacje programów studiów obowiązujące:

od roku akademickiego 2021/2022:

zmiana w cyklu 2020/21

 1. Wolne wnioski.

W posiedzeniu uczestniczyć będą także zaproszeni goście:

 1. Pełnomocniczka Rektora ds. rekrutacji (pkt. 3 i 4 porządku);
 2. Współautorka programu studiów podyplomowych (pkt. 5 porządku).

return to top