Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

search Intranet
pracownik
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Posiedzenie Komisji ds. kształcenia i studentów - 11 maja 2023 r.

Posiedzenie Komisji ds. kształcenia i studentów, które odbędzie się w czwartek 11 maja 2023 r. o godz. 16.00.  Posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym. Poniżej link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWJhNjI3OWUtNjUwNC00YTVmLTlhMTktMWFkODg4NzdlM2Q0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2250c76291-0c80-4444-a2fb-4f8ab168c311%22%2c%22Oid%22%3a%22c35600bf-4814-4e5c-92bf-0f4cc57bae49%22%7d

Planowany porządek posiedzenia:

  1. Komunikaty Prorektorki ds. kształcenia i studentów.
  1. Opiniowanie programu studiów podyplomowych Studia podyplomowe Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej – zmiana nazwy i programu studiów.
  2. Opiniowanie programu studiów podyplomowych Kwalifikacyjne studia podyplomowe Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej dla Nauczycieli – nowy program studiów.
  3. Opiniowanie Uchwały Senatu Uniwersytetu Śląskiego w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na I rok studiów laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego, laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich. a także finalistów Mistrzostw Polski w kategoriach młodzieżowych, w dyscyplinach sportowych ujętych w rywalizacji sportu  akademickiego w ramach programu Akademickie Mistrzostwa Polski w roku akademickim 2027/2028.
  4. Opiniowanie Uchwały Senatu zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na I rok studiów laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego, laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich a także finalistów Mistrzostw Polski w kategoriach młodzieżowych, w dyscyplinach sportowych ujętych w rywalizacji sportu  akademickiego w ramach programu Akademickie Mistrzostwa Polski w latach 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027.
  5. Opiniowanie Uchwały Senatu Uniwersytetu Śląskiego zmieniającej uchwałę w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w Uniwersytecie Śląskim w roku akademickim 2023/2024.
  6. Opiniowanie Uchwały Senatu Uniwersytetu Śląskiego w sprawie planowanych limitów przyjęć kandydatów na pierwszy rok studiów w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na rok akademicki 2023/2024.
  7. Informacja o Uchwale Senatu Uniwersytetu Śląskiego w sprawie wytycznych dotyczących wymagań w zakresie tworzenia i zmiany programów studiów prowadzonych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.
  8. Informacja na temat oceny okresowej nauczycieli akademickich w zakresie obowiązków dydaktycznych.
  9. Wolne wnioski.

return to top