Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

search Intranet
pracownik
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Posiedzenie Komisji ds. kształcenia i studentów - 15 marca 2021 r.

Spotkanie 15 marca 2021 r. o godz. 13.00. przeprowadzone będzie w formie zdalnej za pośrednictwem platformy Microsoft Teams.

Porządek posiedzenia.

  1. Uniwersalizacja i optymalizacja w Uczelni standardu kształcenia nauczycieli;
  2. Opinia do wniosku inicjującego utworzenie studiów na nowym kierunku międzynarodowe studia polityczne na poziomie pierwszego oraz drugiego stopnia;
  3. Informacja o stanie prac Zespołu ds. opracowania zmian w Regulaminie Studiów w UŚ;
  4. Kwestia nagrywania wykładów w aspekcie ochrony danych osobowych (wizerunek/głos) oraz praw autorskich;
  5. Rozważenie możliwości przyjmowania na studia z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego kandydatów z Mistrzowską Klasą Sportową;
  6. Sprawa realizacji w Uczelni modułów ogólnouczelnianych;
  7. Opinia do raportu jakości kształcenia;
  8. Wolne wnioski

 

W posiedzeniu uczestniczyć będą także zaproszeni goście:

  1. Pełnomocniczka Rektora ds. Kształcenia Nauczycieli (pkt. 1 porządku);
  2. Pełnomocnik Rektora ds ochrony danych osobowych (pkt. 4 porządku);

return to top