Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

search Intranet
pracownik
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Posiedzenie Komisji ds. kształcenia i studentów - 13 kwietnia 2023 r.

Posiedzenie Komisji ds. kształcenia i studentów, które odbędzie się w czwartek 13 kwietnia 2023 r. o godz. 13.00 w Rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w sali 1.20.

Planowany porządek posiedzenia:

  1. Komunikaty Prorektorki ds. kształcenia i studentów.
  2. Opiniowanie programu studiów podyplomowych Studia podyplomowe Zarządzanie Marką – Zarządzanie Marką Pracodawcy – Zarządzanie Marką Osobistą.
  3. Opiniowanie programu studiów podyplomowych Podyplomowe Studia Doskonalące Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego.
  4. Opiniowanie programu studiów podyplomowych Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego.
  5. Opiniowanie programu studiów podyplomowych Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne do Nauczania Drugiego Przedmiotu – Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego.
  6. Opina do projektu organizacji roku akademickiego 2023/2024.
  7. Informacja na temat oceny okresowej nauczycieli akademickich w zakresie obowiązków dydaktycznych.
  8. Opiniowanie projektu nowego Regulaminu Studiów w Uniwersytecie Śląskim.
  9. Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Senatu nr 165 z dnia 26 czerwca 2021 (dotyczy efektów uczenia się kierunku: ochrona środowiska).
  10. Wolne wnioski.

return to top