Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

search Intranet
pracownik
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Posiedzenie Komisji ds. kształcenia i studentów - 18 listopada 2021 r.

Posiedzenie Komisji ds. kształcenia i studentów, które odbędzie się 18 listopada 2021 r. o godz. 13.00.

Spotkanie odbędzie się w formie zdalnej na platformie MS Teams

Porządek posiedzenia.

  1. Komunikaty Prorektor ds. kształcenia i studentów;
  2. Rekrutacja w Uniwersytecie Śląskim kandydatów na studia na rok akademicki 2021/2022 – statystyki, analizy, wnioski –  referuje Pełnomocnik Rektora ds. rekrutacji na studia;
  3. Zaopiniowanie programu nowych studiów podyplomowychWiodące innowacje i zmiana”. Doskonalące studia podyplomowe z zakresu funkcjonowania i rozwoju Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych;
  4. Zaopiniowanie zgłoszonych modyfikacji programów studiów:
  1. Sprawy związane z oceną jakości kształcenia i akredytacją:
    • wpływ obowiązku publikacji sylabusów oraz wyniki ankiety oceny pracy nauczyciela  na ocenę okresową nauczycieli akademickich;
    • akredytacje PKA w roku akademickim 2021/2022 oraz nowe narzędzie monitorowania jakości kształcenia: Diagnoza przedakredytacyjna;
  1. Wolne wnioski

return to top