Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

search Intranet
pracownik
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Dział Kształcenia

W związku z opublikowanym zarządzeniem Rektora UŚ nr 34/2020 z 17 marca 2020 r. w sprawie zmian w organizacji i systemie pracy, zadania wykonywane przez pracowników Działu Kształcenia realizowane są stacjonarnie w systemie dyżurowym oraz w systemie zdalnym (telefonicznie i mailowo) w godzinach pracy działu.

Kontakt z pracownikami działu możliwy jest z wykorzystaniem adresów e mailowych: dk@us.edu.pl oraz rekrutacja@us.edu.pl

Kontakt możliwy jest również pod numerami telefonów: 32 359 16 22, 32 359 17 70, 32 359 18 10, 32 359 18 80

Kontakt Kontakt

Dział Kształcenia mieści się w budynku Rektoratu UŚ ,
ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice , pokoje: 0.29, 0.30, 0.31 (parter)
tel. wewnętrzny: 1622, 1770, 1810, 1880,

Kierownik działu: mgr Urszula Miemiec, pok. 0.30a, tel. 359 16 22 email: urszula.miemiec@us.edu.pl

Z-ca kierownika działu: lic. Małgorzata Drenda Piotrowska, pok. 0.30, tel. 359 16 22, email: malgorzata.drenda@us.edu.pl

mgr Sylwia Krawczak, pok. 0.29 , tel. 359 18 80, email: sylwia.krawczak@us.edu.pl

mgr Paulina Matyja, pok. 0.31, tel. 359 17 70, email: paulina.matyja@us.edu.pl

mgr Aleksandra Koch, pok. 0.31, tel. 359 17 70, email: aleksandra.koch@us.edu.pl

mgr Iwona Leśny, pok. 0.29, tel. 359 18 10, email: iwona.lesny@us.edu.pl

mgr Anna Laskowska, pok. 0.30, tel. 359 16 22, email: anna.laskowska@us.edu.pl

mgr Beata Kalarus, pok. 0.29, tel. 359 18 80, email: beata.kalarus@us.edu.pl

mgr Katarzyna Korczyńska, pok. 0.29, tel. 359 18 10, email: katarzyna.korczynska@us.edu.pl

Beata Olkis, pok. 0.29, tel. 359 18 10 , email: beata.olkis@us.edu.pl

Mirosław Gorgoń, pok. 0.29, tel. 359 18 80, email: miroslaw.gorgon@us.edu.pl

Zadania Działu Kształcenia Zadania Działu Kształcenia
 1. organizacja i obsługa procesu rekrutacji na studia, w tym opracowywanie projektów regulacji prawnych dotyczących rekrutacji, obsługa spraw kandydatów na studia, diagnozowanie, monitorowanie i raportowanie procesu rekrutacji;
 2. organizowanie, koordynowanie i obsługa prac komisji rekrutacyjnych oraz innych organów Uniwersytetu uczestniczących w postępowaniu rekrutacyjnym;
 3. diagnozowanie, monitorowanie i raportowanie procesu rekrutacji w celu poprawy jego jakości i skuteczności oraz dostosowywania go do potrzeb kandydatów i potrzeb Uniwersytetu;
 4. prowadzenie spraw związanych z organizacją procesu dydaktycznego na wszystkich studiach prowadzonych w Uniwersytecie;
 5. współdziałanie z jednostkami dydaktycznymi przy tworzeniu nowych kierunków i specjalności studiów oraz w sposobie ustalania zaprzestania ich dalszego prowadzenia;
 6. prowadzenie ewidencji kierunków studiów i rejestru specjalności prowadzonych w Uniwersytecie;
 7. prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem zajęć dydaktycznych w poszczególnych jednostkach dydaktycznych, w tym rozliczanie indywidualnie nauczycieli akademickich z pensum i godzin ponadwymiarowych; ewidencja godzin zleconych;
 8. wsparcie merytoryczne spraw związanych z obsługą systemów informatycznych Uniwersytetu w zakresie toku studiów; w szczególności prowadzenie albumu studenta i księgi dyplomów oraz Karty Kierunku – w systemie USOS;
 9. sporządzanie decyzji administracyjnych podejmowanych w indywidualnych sprawach w zakresie toku studiów, w II instancji;
 10. koordynacja i nadzór nad programem mobilności studentów i doktorantów MOST;
 11. sporządzanie zbiorczych zamówień na druki ścisłego zarachowania, obowiązujące w procesie dydaktycznym oraz nadzór nad ich rozliczaniem;
 12. współpraca z jednostkami Uniwersytetu w przygotowywaniu projektów związanych z pozyskiwaniem środków zewnętrznych na dydaktykę;
 13. współpraca z organami Uniwersytetu w zakresie kreowania polityki realizacji działań dydaktycznych;
 14. obsługa administracyjna komisji właściwej ds. kształcenia.
return to top